[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://openssh-1:4.3p2-11Igor Stirbu wrote:
> On 4/23/07, Christian Perrier <bubulle@debian.org> wrote:
> 
>> Please send the updated file as a wishlist bug against the package.
>>
>> The deadline for receiving the updated translation is Monday, May 07,
>> 2007.
>>
> 
> 
> 
> ------------------------------------------------------------------------
> 
> # Romanian translation of openssh.
> # Copyright (C) 2006 THE openssh'S COPYRIGHT HOLDER
> # This file is distributed under the same license as the openssh package.
> #
> # Stan Ioan-Eugen <stan.ieugen@gmail.com>, 2006.
> # Igor Stirbu <igor.stirbu@gmail.com>, 2007.
> msgid ""
> msgstr ""
> "Project-Id-Version: openssh 1.4\n"
> "Report-Msgid-Bugs-To: matthew@debian.org\n"
> "POT-Creation-Date: 2007-04-23 17:56+0200\n"
> "PO-Revision-Date: 2007-04-27 03:20+0300\n"
> "Last-Translator: Igor Stirbu <igor.stirbu@gmail.com>\n"
> "Language-Team: Romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
> "MIME-Version: 1.0\n"
> "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
> "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
> "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
> "Plural-Forms:  nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < 20)) ? 1 : 2;\n"
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../openssh-server.templates.master:2001
> #, fuzzy

Păi... ăsta e tradus?
Pont: msgfmt -o /dev/null --statatistics ro.po

> #| msgid "Generate new configuration file?"
> msgid "Generate a new configuration file for OpenSSH?"
> msgstr "Să se genereze un fișier nou de configurare?"

Îmi pare mie, sau nu e actualizat?

Apropos, aş propune "Se generează un fisier nou de configurare pentru OpenSSH?"

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../openssh-server.templates.master:2001
> #| msgid ""
> #| "This version of OpenSSH has a considerably changed configuration file "
> #| "from the version shipped in Debian 'Potato', which you appear to be "
> #| "upgrading from. This package can now generate a new configuration file (/"
> #| "etc/ssh/sshd.config), which will work with the new server version, but "
> #| "will not contain any customisations you made with the old version."
> msgid ""
> "This version of OpenSSH has a considerably changed configuration file from "
> "the version shipped in Debian 'Potato', which you appear to be upgrading "
> "from. This package can now generate a new configuration file (/etc/ssh/sshd."
> "config), which will work with the new server version, but will not contain "
> "any customizations you made with the old version."
> msgstr ""
> "Această versiune de OpenSSH are un fișier de configurare considerabil "
> "modificat față de versiunea care vine cu Debian 'Potato', pe care se pare că "
> "o actualizați. Acest pachet poate genera acum un nou fișier de configurare "
> "(/etc/ssh/sshd.config), care va funcționa cu noua versiune de server, dar nu "
> "va conține nici o personalizare făcută pentru versiunea anterioară."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../openssh-server.templates.master:2001
> #| msgid ""
> #| "Please note that this new configuration file will set the value of "
> #| "'PermitRootLogin' to yes (meaning that anyone knowing the root password "
> #| "can ssh directly in as root). It is the opinion of the maintainer that "
> #| "this is the correct default (see README.Debian for more details), but you "
> #| "can always edit sshd_config and set it to no if you wish."
> msgid ""
> "Please note that this new configuration file will set the value of "
> "'PermitRootLogin' to 'yes' (meaning that anyone knowing the root password "
> "can ssh directly in as root). Please read the README.Debian files for more "
> "details about this design choice."
> msgstr ""
> "De notat faptul că acest fișier nou de configurare va stabili valoarea "

Eu prefer "A se reţine că ..."

> "opțiunii 'PermitRootLogin' la „yes” (ceea ce înseamnă că cine știe parola de "
> "root se poate autentifica prin ssh direct ca root). Părerea responsabilului "

Chestia cu părerea nu mai e valabilă în varianta în Engleză.
(O precizare, ce începe cu # este tratat ca un comentariu şi ce începe cu #| reprezintă versiunea anterioară a
originalului).

> "de pachet este că aceasta trebuie să fie valoarea implicită (a se vedea "
> "fișierul README.Debian pentru detalii suplimentare), dar, dacă doriți, puteți "
> "edita oricând fișierul sshd_config pentru a stabili valoarea opțiunii la "
> "„no”."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../openssh-server.templates.master:2001
> #, fuzzy
> #| msgid ""
> #| "It is strongly recommended that you let this package generate a new "
> #| "configuration file now."
> msgid ""
> "It is strongly recommended that you choose to generate a new configuration "
> "file now."
> msgstr ""
> "Este indicat să permiteți acestui pachet să genereze un nou fișier de "
> "configurare."

you let this package generate -> you choose to generate

etc...

Mă opresc aici. Idea e că traducerea nu e actualizată, probabil că originalele vechi te-au indus în eroare. Coroborat cu
lipsa de experienţă...

Nu-i bai, toţi greşim ;-) .

-- 
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: