[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: probleme cu blacklistKantor Zsolt wrote:
> salut, daca incerc sa bag in blacklsit placa mea de
> sunet onbard (snd-via83xx) dupa restart tot se incarca
> in kernel , daca incerc de exemplu cu modulul ipv6 nu

blacklist functionează doar în anumite condiţii, am vazut-o şi eu pe pielea mea[1] şi se pare că ar mai fi
ocolişuri[2][3], însă ...

> se mai incarca dupa restart asa cu ar si trebui, in
> ubuntu de exmplu daca bag in blacklist snd-via82xx nu
> se mai incarca asa cum trebe dar daca bag u alt modul
> se incarca , e ciudat (am debian etch)

recomand varianta cu /bin/true, se pare că e cea mai de încredere, şi pare că are cele mai puţine dezavantaje[1] (şi
faţă de dpkg-divert[2] sau ştergerea modulului[3]).

[1] http://ramblingfoo.blogspot.com/2007/01/how-to-disable-pcspkr-in-etch.html
[2] http://ramblingfoo.blogspot.com/2007/01/how-to-disable-pcspkr-in-etch.html#comment-678134627791868011
[3] http://ramblingfoo.blogspot.com/2007/01/how-to-disable-pcspkr-in-etch.html#comment-6947758595061884258
-- 
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: