[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Pasul BTS(Răspuns pe listă pentru motive de documentare)

Igor Stirbu wrote:
> Salut Eddy,

Salut,

> Am două traduceri care trebuie trimise la
> responsabilii de pachete. Sunt un pic confuz
> în privinţa modului în care trebuie să trimit
> traducerea la responsabili şi listă.
> 
> În unele mesaje se spune ca traducerea să
> se trimită catre responsabil sau ca "wishlist
> bug" pe lista pachetului. Un "wishlist bug" se
> trimite ca un bug obişnuit şi se poate face şi
> cu reportbug sau se trimite un mail simplu cu
> ataşament?

Ambele :)

Module în care BTS-ul înregistrează noi rapoarte este prin mesajele primite la submit@bugs.debian.org.
Mesajele sunt mesaje obişnuite cu un anumit format pe care reportbug (sau reportbug-ng, o interfaţă grafică care e
disponibilă doar în lenny şi în sid) îl generează semiautomat.
Fiind mesaje obişnuite (cu ceva particularităţi) se pot ataşa şi fişiere, traduceri, în cazul nostru ;-) .

Eu recomand reportbug configurat pentru începători şi repoartele să fie wishlist şi să aibă tag-urile patch şi l10n.

Mai multe informaţii la bugs.debian.org sau în pagina de manual a lui reportbug.

> Presupun că mesajul pe listă cu [BTS] sau
> [DONE] se trimite după ce s-a trimis mesajul
> către responsabili.

Exact. BTS are rolul de a facilita urmărirea traducerilor direct în BTS (şi avea rolul de a se marca automat ca "DONE"
traducerea, dar au fost nişte schimbări în bts şi facilitatea asta nu mai funcţionează).
DONE marchează momentul la care traducerea e terminată şi este deja în distribuţie (în unstable/sid, în 99,99% din cazuri).

> Am încercat să găsesc răspunsurile pe linkurile
> de pe wiki dar nu am reuşit (sau nu erau destul
> de complete pentru un începător ca mine).

Poate adaugi un link la mesajul ăsta, pentru clarificări ;-)

-- 
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: