[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://tcp-wrappers 7.6dbs
On 4/20/07, stan ioan-eugen <stan.ieugen@gmail.com> wrote:
cum să traduc wrappers? eu am lăsat fără, nu-mi vine nimic care să sune
bine.

Şi eu am avut aceeaşi problemă când am încercat să traduc.

Remarci:
 - ai scăpat un spaţiu aici: dereţea
 - mi se pare traducerea
"Vor fi create fişierele /etc/hosts.allow şi /etc/hosts.deny pentru serviciul TCP (tcpd) deoarece nu există."
ar fi mai clară dacă ar fi aşa:
"Vor fi create fişierele /etc/hosts.allow şi /etc/hosts.deny pentru serviciul TCP (tcpd) deoarece ele nu există."
 - ar trebui convertite diacriticele cu sedilă în cele cu virgulă--
:wq
Reply to: