[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://tcp-wrappers 7.6dbscum să traduc wrappers? eu am lăsat fără, nu-mi vine nimic care să sune
bine.


-- 
stan ioan-eugen <stan.ieugen@gmail.com>
# Romanian translation of tcp-wrappers.
# Copyright (C) 2006 THE tcp-wrappers'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the tcp-wrappers package.
# Stan Ioan-Eugen <stan.ieugen@gmail.com>, 2006.
# , fuzzy
# 
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tcp-wrappers 7.6.dbs-11\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: md@linux.it\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-17 07:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-04-20 17:23+0300\n"
"Last-Translator: Stan Ioan-Eugen <stan.ieugen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#. Type: boolean
#. description
#: ../tcpd.templates:1001
msgid "Use paranoid settings in hosts.allow and hosts.access?"
msgstr ""
"Doriţi să configuraţi hosts.allow şi hosts.acces pentru modul de securitate "
"extremă?"

#. Type: boolean
#. description
#: ../tcpd.templates:1001
msgid ""
"New /etc/hosts.allow and /etc/hosts.deny files for the TCP wrappers daemon "
"(tcpd) will be created as they do not exist yet."
msgstr "Vor fi create fişierele /etc/hosts.allow şi /etc/hosts.deny pentru serviciul TCP (tcpd) deoarece nu există."

#. Type: boolean
#. description
#: ../tcpd.templates:1001
msgid ""
"You can choose between a generic and permissive configuration which will "
"allow any incoming connection or a paranoid configuration which will not "
"allow remote connections regardless of where they originate from. The "
"latter, even if more secure, will block out all communication, including, "
"for example, remote administration."
msgstr "Puteţi alege între o configuraţie generică şi permisivă care va permite orice conexiune de la distanţă, sau o configuraţie de securitate extremă care nu va permie nici o conexiune de la distanţă indiferent de unde a fost iniţiată. Cea dea doua configuraţie, deşi mai sigură, va împiedica orice comunicaţie, inclusiv administrarea de la distanţă."

#. Type: boolean
#. description
#: ../tcpd.templates:1001
msgid ""
"Both files can be modified later to suit your needs as explained in the "
"hosts_access(5) manpage. These settings will only affect network services "
"that use the libwrap library. Restrictions for other services should be "
"established by using firewall rules."
msgstr "Ambele fişiere pot fi modificate ulterior pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră, după cum este explicat şi în pagina de manual hosts_acces(5). Aceste setări vor afecta doar serviciile dereţea care folosesc biblioteca libwrap. Restricţii pentru alte servicii ar trebui impuse folosind zidul de foc."

#~ msgid ""
#~ "The second option, even if more secure, will block out all communication, "
#~ "including, for example, remote administration. So if you need this don't "
#~ "choose it."
#~ msgstr ""
#~ "A doua opţiune, chiar dacă este mai sigură, va bloca toate comunicaţiile, "
#~ "inclusiv cele pentru adminstrare la distanţă. Aşa că, dacă aveţi nevoie "
#~ "de aşa ceva, nu alegeţi această opţiune."

#~ msgid ""
#~ "Regardless of which option you select you can always manually edit both  "
#~ "files to suit your needs, for this, review the hosts_access(5) manpage.  "
#~ "This might include giving remote access of services to legitimate hosts."
#~ msgstr ""
#~ "Indiferent de ce opţiune alegeţi puteţi să editaţi manual ambele fişiere "
#~ "pentru propriile dumneavoastră nevoi, aflaţi cum citind pagina de manual "
#~ "hosts_acces(5).  Acest lucru poate însemna să oferiţi acces de la "
#~ "distanţă pentru gazdele autorizate la serviciile oferite de "
#~ "dumneavoastră. "

#~ msgid ""
#~ "Notice this only applies to internet services that use the libwrap "
#~ "library. Remote connections will still be possible to services that do "
#~ "not use this library, consider using firewall rules to block access to "
#~ "these."
#~ msgstr ""
#~ "De remarcat că acest lucru se aplică doar serviciilor internet care "
#~ "folosesc biblioteca libwrap. Conexiunile de la distanţă vor fi posibile "
#~ "către serviciile care nu folosesc această bibliotecă, folosiţi reguli de "
#~ "firewall pentru a bloca accesul la acestea."

Attachment: signature.asc
Description: Aceast =?UTF-8?Q?fi=C5=9Fier?= face parte dintr-un mesaj semnnat


Reply to: