[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://net-snmpOn Thu, Dec 14, 2006 at 05:52:04PM +0200, stan ioan-eugen wrote:
> # Romanian translation of net-snmp.
> # Copyright (C) 2006 THE net-snmp'S COPYRIGHT HOLDER
> # This file is distributed under the same license as the net-snmp
> package.
> # Stan Ioan-Eugen <stan.ieugen@gmail.com>, 2006.
> # , fuzzy
> # 
> # 
> msgid ""
> msgstr ""
> "Project-Id-Version: net-snmp 5.2.3.1\n"
> "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
> "POT-Creation-Date: 2006-09-09 13:15-0600\n"
> "PO-Revision-Date: 2006-12-14 17:49+0200\n"
> "Last-Translator: Stan Ioan-Eugen <stan.ieugen@gmail.com>\n"
> "Language-Team: Romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
> "MIME-Version: 1.0\n"
> "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
> "Content-Transfer-Encoding: 8bit"
> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../snmpd.templates:1001
> msgid "Upgrade warning from version 3.6 and below"
> msgstr "Avertizare de actualizare de la versiunea 3.6 sau mai mică"
> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../snmpd.templates:1001
> msgid ""
> "Debian now uses the NET SNMP agent/daemon.  Since the new agent uses an
> "
> "entirely new configuration file format, any configuration you may have
> "
> "previously had can not be automatically updated and must be replaced.
> "
> "Consequently, a security-conscious configuration will be installed by "
> "default.  Please read the snmpd.conf(5) manual page and then
> edit /etc/snmp/"
> "snmpd.conf accordingly to change the configuration to suit your needs."
> msgstr "Debian foloseşte acum agentul/demonul NET SNMP.  Deoarece noul
> agent foloseşte un fişier de configurare diferit, configuraţia
> dumneavoastră precedentă nu poate fi actualizată automat şi trebuie
> înlocuită. În consecinţă se va instala implicit o configuraţie
> securizată.  Citiţi pagina de manual snmpd.conf(5) şi apoi
> modificaţi /etc/snmp/snmpd.conf în concordanţă cu nevoile
> dumneavoastră."
> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../snmpd.templates:2001
> msgid "Upgrade warning from version 5.2.1 and below"
> msgstr "Avertizare de actualizare de la versiunea 5.2.1 sau mai mică"
> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../snmpd.templates:2001
> msgid ""
> "Debian has changed the default start parameters of the snmpd
> agent/daemon. "
> "The daemon is now started as user snmp, binds to localhost only and
> SMUX "
> "support is disabled. These parameters can all be individually changed
> in /"
> "etc/default/snmpd. Please see /usr/share/doc/snmpd/NEWS.Debian.gz for
> more "
> "details."
> msgstr "Debian a modificat parametrii impliciţi de pornire a
> agentului/demonului snmpd. Demonul este pornit acum de utilizatorul
> snmp, ascultă numai la interfaţa locală de reţea şi are suportul SMUX
> dezactivat. Aceşti parametrii pot fi modificaţi în /etc/default/snmpd.
> citiţi /usr/share/doc/snmpd/NEWS.Debian.gz pentru mai multe detalii."
> 
> nu prea sunt sigur cu interfaţa locală = localhost.. să nu pară neclar
> 
- username "snmpd" este "user", aşa cum de exemplu "apache" e "nobody",
cred că despre asta e vorba
- binds -> legat la <...ce decizi că e localhost ...>
- legat de *localhost*, e greu, poate fi interfaţă locală? în fond
chiar snmpd e interfaţa între clienţi şi agenţi/servere şi atunci
aliasul localhost ar devenii 'reţea locală', 'reţea internă' sau mai
corect 'subnet'.

În concluzie cred că ar fi:

".../ Daemonul este pornit cu numele de utilizator snmp, este legat
doar la subnetul cu alias localhost iar suportul SMUX este dezactivat...."

PS: Daemon şi demon nu e acelaşi lucru.

-- 
Believe nothing, no matter where you read it, or who said it, no matter if I have said it, unless it agrees with your own reason and your own common sense."

Buddha (563BC-483BC)
Reply to: