[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://net-snmp> > #. Type: note
> > #. Description
> > #: ../snmpd.templates:2001
> > msgid "Upgrade warning from version 5.2.1 and below"
> > msgstr "Avertizare de actualizare de la versiunea 5.2.1 sau mai mică"
> > 
> > #. Type: note
> > #. Description
> > #: ../snmpd.templates:2001
> > msgid ""
> > "Debian has changed the default start parameters of the snmpd
> > agent/daemon. "
> > "The daemon is now started as user snmp, binds to localhost only and
> > SMUX "
> > "support is disabled. These parameters can all be individually changed
> > in /"
> > "etc/default/snmpd. Please see /usr/share/doc/snmpd/NEWS.Debian.gz for
> > more "
> > "details."
> > msgstr "Debian a modificat parametrii impliciţi de pornire a
> > agentului/demonului snmpd. Demonul este pornit acum de utilizatorul
> > snmp, ascultă numai la interfaţa locală de reţea şi are suportul SMUX
> > dezactivat. Aceşti parametrii pot fi modificaţi în /etc/default/snmpd.
> > citiţi /usr/share/doc/snmpd/NEWS.Debian.gz pentru mai multe detalii."
> > 
> > nu prea sunt sigur cu interfaţa locală = localhost.. să nu pară neclar
> > 
> - username "snmpd" este "user", aşa cum de exemplu "apache" e "nobody",
> cred că despre asta e vorba

   ^^^^^^^^^^^^^^^^^ nu am înţeles exact ce ai vrut să spui, te rog
elaborează.

> - binds -> legat la <...ce decizi că e localhost ...>
> - legat de *localhost*, e greu, poate fi interfaţă locală? în fond
> chiar snmpd e interfaţa între clienţi şi agenţi/servere şi atunci
> aliasul localhost ar devenii 'reţea locală', 'reţea internă' sau mai
> corect 'subnet'.
> 

	localhost are sensul de alias la interfaţa locală (lo - adresa
127.0.0.1) care se găseşte în orice sistem de operare care are
implementată stiva de protocoale TCP/IP.
	Ca să funcţioneze în reţea un program trebuie să se lege la o interfaţă
anume (sau la toate prin adresa 0.0.0.0) şi la un anumit port (sau mai
multe dacă vrea programatorul). Aici localhost este 127.0.0.1, adresa
(sau interfaţa) locală (nu este/merge/am întâlnit reţea sau subnet), dar
cum este mai bine să traduc, cum sună mai bine?


> În concluzie cred că ar fi:
> 
> ".../ Daemonul este pornit cu numele de utilizator snmp, este legat
> doar la subnetul cu alias localhost iar suportul SMUX este dezactivat...."
> 
> PS: Daemon şi demon nu e acelaşi lucru.
> 
la daemon = demon m-am luat după glosarul pe care l-am descărcat acum
ceva timp, probabil este învechit.


-ieugen

Attachment: signature.asc
Description: Aceast =?UTF-8?Q?fi=C5=9Fier?= face parte dintr-un mesaj semnnat


Reply to: