[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://openssh# Romanian translation of openssh.
# Copyright (C) 2006 THE openssh'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the openssh
package.
# Stan Ioan-Eugen <stan.ieugen@gmail.com>, 2006.
# , fuzzy
# 
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openssh 1.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: matthew@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-09-29 11:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-12-11 13:48+0200\n"
"Last-Translator: Stan Ioan-Eugen <stan.ieugen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:1001
msgid "Generate new configuration file?"
msgstr "Se generează un fişier nou de configurare?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:1001
msgid ""
"This version of OpenSSH has a considerably changed configuration file
from "
"the version shipped in Debian 'Potato', which you appear to be
upgrading "
"from. This package can now generate a new configuration file
(/etc/ssh/sshd."
"config), which will work with the new server version, but will not
contain "
"any customisations you made with the old version."
msgstr "Această versiune de OpenSSH are un fişier de configurare
considerabil modificat faţă de versiunea care vine cu Debian 'Potato',
pe care se pare că o actualizaţi. Acest pachet poate genera acum un nou
fişier de configurare (/etc/ssh/sshd.config), care va funcţiona cu noua
versiune de server, dar nu va conţine nici o personalizare făcută pentru
versiunea anterioară."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:1001
msgid ""
"Please note that this new configuration file will set the value of "
"'PermitRootLogin' to yes (meaning that anyone knowing the root password
can "
"ssh directly in as root). It is the opinion of the maintainer that this
is "
"the correct default (see README.Debian for more details), but you can
always "
"edit sshd_config and set it to no if you wish."
msgstr "De notat faptul că acest fişier nou de configurare va stabili
valoarea opţiunii 'PermitRootLogin' la „da” (ceea ce înseamnă că oricine
ştie parola de root se poate autentifica prin ssh direct ca root). Este
părerea dezvoltatorului ca aceasta să fie valoarea implicită (a se vedea
fişierul README.Debian pentru detalii suplimentare), dar puteţi edita
oricând fişierul sshd_config pentru a stabili valoarea opţiunii la „nu”
dacă doriţi."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:1001
msgid ""
"It is strongly recommended that you let this package generate a new "
"configuration file now."
msgstr "Este puternic recomandat să permiteţi acestui pachet să genereze
un fişier nou de configurare."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:2001
msgid "Do you want to continue (and risk killing active ssh sessions)?"
msgstr "Doriţi să continuaţi (şi să riscaţi întreruperea sesiunilor ssh
active)?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:2001
msgid ""
"The version of /etc/init.d/ssh that you have installed, is likely to
kill "
"all running sshd instances.  If you are doing this upgrade via an ssh "
"session, that would be a Bad Thing(tm)."
msgstr "Este foarte probabil ca această versiune de /etc/init.d/ssh pe
care o aveţi instalată să omoare toate instanţele sshd care rulează.
Dacă faceţi această actualizare printr-o sesiune ssh, atunci acest lucru
ar fi un Lucru Rău (tm)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:2001
msgid ""
"You can fix this by adding \"--pidfile /var/run/sshd.pid\" to the
start-stop-"
"daemon line in the stop section of the file."
msgstr "Puteţi repara acest lucru adăugând „--pidfile /var/run/sshd.pid”
la linia de start-stop-daemon în secţiunea stop a fişierului."

#. Type: error
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:3001
msgid "Warning: telnetd is installed --- probably not a good idea"
msgstr "Avertizare: telnetd este instalat --- probabil că nu este o idee
bună"

#. Type: error
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:3001
msgid ""
"I'd advise you to either remove the telnetd package (if you don't
actually "
"need to offer telnet access) or install telnetd-ssl so that there is at
"
"least some chance that telnet sessions will not be sending unencrypted
login/"
"password and session information over the network."
msgstr "Un sfat bun este fie să îndepărtaţi pachetul telnetd (dacă
întradevăr nu-l utilizaţi) fie să instalaţi telnetd-ssl astfel încât să
existe cel puţin o şansă ca sesiunile telnet să nu trimită informaţii de
autentificare/parole şi informaţii de sesiune prin reţea."

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:4001
msgid "Warning: you must create a new host key"
msgstr "Avertizare: trebuie să creaţi o nouă cheie pentru gazdă"

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:4001
msgid ""
"There is an old /etc/ssh/ssh_host_key, which is IDEA encrypted. OpenSSH
can "
"not handle this host key file, and the ssh-keygen utility from the old
(non-"
"free) SSH installation does not appear to be available."
msgstr "Există o cheie veche în /etc/ssh/ssh_host_key, care este
criptată cu IDEA. OpenSSH nu suportă tipul acesta de cheie, iar
utilitarul ssh-keygen din vechea (non-liberă) instalare SSH nu pare să
fie disponibil."

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:4001
msgid "You will need to generate a new host key."
msgstr "Va trebui să generaţi o nouă cheie pentru gazdă."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:5001
msgid "Disable challenge-response authentication?"
msgstr "Dezactivează modul de autentificare provocare-răspuns?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:5001
msgid ""
"Password authentication appears to be disabled in your current OpenSSH
"
"server configuration. In order to prevent users from logging in using "
"passwords (perhaps using only public key authentication instead) with
recent "
"versions of OpenSSH, you must disable challenge-response
authentication, or "
"else ensure that your PAM configuration does not allow Unix password
file "
"authentication."
msgstr "Autentificarea pe bază de parole pare dezactivată în
configuraţia curentă a serverului OpenSSH. Pentru a împiedica
utilizatorii să se autentifice "

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:5001
msgid ""
"If you disable challenge-response authentication, then users will not
be "
"able to log in using passwords. If you leave it enabled (the default "
"answer), then the 'PasswordAuthentication no' option will have no
useful "
"effect unless you also adjust your PAM configuration
in /etc/pam.d/ssh."
msgstr "Dacă dezactivaţi autentificarea pe bază de provocare-răspuns,
utilizatorii nu vor mai putea să se autentifice folosind parolele. Dacă
nu o dezactivaţi (răspunsul implicit), aunci opţiunea
'PasswordAuthentification no' va fi utilă doar dacă modificaţi şi
configuraţia PAM din /etc/pam.d/ssh."


Attachment: signature.asc
Description: Aceast =?UTF-8?Q?fi=C5=9Fier?= face parte dintr-un mesaj semnnat


Reply to: