[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://opensshOn Mon, Dec 11, 2006 at 01:52:21PM +0200, stan ioan-eugen wrote:
> # Romanian translation of openssh.
> # Copyright (C) 2006 THE openssh'S COPYRIGHT HOLDER
> # This file is distributed under the same license as the openssh
> package.
> # Stan Ioan-Eugen <stan.ieugen@gmail.com>, 2006.
> # , fuzzy
> # 
> # 
> msgid ""
> msgstr ""
> "Project-Id-Version: openssh 1.4\n"
> "Report-Msgid-Bugs-To: matthew@debian.org\n"
> "POT-Creation-Date: 2006-09-29 11:14+0100\n"
> "PO-Revision-Date: 2006-12-11 13:48+0200\n"
> "Last-Translator: Stan Ioan-Eugen <stan.ieugen@gmail.com>\n"
> "Language-Team: Romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
> "MIME-Version: 1.0\n"
> "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
> "Content-Transfer-Encoding: 8bit"
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../openssh-server.templates.master:1001
> msgid "Generate new configuration file?"
> msgstr "Se generează un fişier nou de configurare?"

"Să se genereze ..."

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../openssh-server.templates.master:1001
> msgid ""
> "Please note that this new configuration file will set the value of "
> "'PermitRootLogin' to yes (meaning that anyone knowing the root password
> can "
> "ssh directly in as root). It is the opinion of the maintainer that this
> is "
> "the correct default (see README.Debian for more details), but you can
> always "
> "edit sshd_config and set it to no if you wish."
> msgstr "De notat faptul că acest fişier nou de configurare va stabili
> valoarea opţiunii 'PermitRootLogin' la „da” (ceea ce înseamnă că oricine

... 'PermitRootLogin' la „yes”, adică „da” ...
Valoarea nu poate fi „da” ...

> ştie parola de root se poate autentifica prin ssh direct ca root). Este

... știe parola de root poate accesa computerul prin ssh direct ca root).

> părerea dezvoltatorului ca aceasta să fie valoarea implicită (a se vedea
            ^^^^^
lipseste verbul (este)

> fişierul README.Debian pentru detalii suplimentare), dar puteţi edita
> oricând fişierul sshd_config pentru a stabili valoarea opţiunii la „nu”

...opțiunii la „no”, adică „nu”, dacă doriți.
La fel ca mai sus, valoare nu poate fi „nu”

> dacă doriţi."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../openssh-server.templates.master:1001
> msgid ""
> "It is strongly recommended that you let this package generate a new "
> "configuration file now."
> msgstr "Este puternic recomandat să permiteţi acestui pachet să genereze

Parcă foloseam altceva în loc de „puternic recomandat” ...

> un fişier nou de configurare."

"un fişier nou de configurare acum."
 
> msgstr "Un sfat bun este fie să îndepărtaţi pachetul telnetd (dacă
> întradevăr nu-l utilizaţi) fie să instalaţi telnetd-ssl astfel încât să

"... dacă nu aveți nevoie cu adevărat să oferiți acces telnet) ..."

> existe cel puţin o şansă ca sesiunile telnet să nu trimită informaţii de
> autentificare/parole şi informaţii de sesiune prin reţea."
> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../openssh-server.templates.master:4001
> msgid "Warning: you must create a new host key"
> msgstr "Avertizare: trebuie să creaţi o nouă cheie pentru gazdă"
> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../openssh-server.templates.master:4001
> msgid ""
> "There is an old /etc/ssh/ssh_host_key, which is IDEA encrypted. OpenSSH
> can "
> "not handle this host key file, and the ssh-keygen utility from the old
> (non-"
> "free) SSH installation does not appear to be available."
> msgstr "Există o cheie veche în /etc/ssh/ssh_host_key, care este
> criptată cu IDEA. OpenSSH nu suportă tipul acesta de cheie, iar
> utilitarul ssh-keygen din vechea (non-liberă) instalare SSH nu pare să
                  ^^^^^^^^^^^^ a se muta ^^^

> fie disponibil."
> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../openssh-server.templates.master:4001
> msgid "You will need to generate a new host key."
> msgstr "Va trebui să generaţi o nouă cheie pentru gazdă."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../openssh-server.templates.master:5001
> msgid "Disable challenge-response authentication?"
> msgstr "Dezactivează modul de autentificare provocare-răspuns?"

Da, știu că „challenge” se traduce cu „provocare”, dar aș prefera „întrebare”.
 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../openssh-server.templates.master:5001
> msgid ""
> "Password authentication appears to be disabled in your current OpenSSH
> "
> "server configuration. In order to prevent users from logging in using "
> "passwords (perhaps using only public key authentication instead) with
> recent "
> "versions of OpenSSH, you must disable challenge-response
> authentication, or "
> "else ensure that your PAM configuration does not allow Unix password
> file "
> "authentication."
> msgstr "Autentificarea pe bază de parole pare dezactivată în
> configuraţia curentă a serverului OpenSSH. Pentru a împiedica
> utilizatorii să se autentifice "

Incompletă: "... să se autentifice folosind parole (poate să folosească
în schimb doar autentificarea cu cheie publică) cu versiuni recente de
OpenSSH trebuie să dezactivați autentificarea întrebare-răspuns sau să
vă asigurați că configurația PAM nu permite autentificarea cu fișierul
de parole Unix."

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../openssh-server.templates.master:5001
> msgid ""
> "If you disable challenge-response authentication, then users will not
> be "
> "able to log in using passwords. If you leave it enabled (the default "
> "answer), then the 'PasswordAuthentication no' option will have no
> useful "
> "effect unless you also adjust your PAM configuration
> in /etc/pam.d/ssh."
> msgstr "Dacă dezactivaţi autentificarea pe bază de provocare-răspuns,

întrebare-răspuns (vezi mai sus)

> utilizatorii nu vor mai putea să se autentifice folosind parolele. Dacă
> nu o dezactivaţi (răspunsul implicit), aunci opţiunea
> 'PasswordAuthentification no' va fi utilă doar dacă modificaţi şi

s/utilă/utilizabilă


Salutări
Andrei
-- 
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
(Albert Einstein)Reply to: