[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://openssh-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

stan ioan-eugen wrote:

Salut,

Ce nu comentez e ok.

> msgid ""
> "This version of OpenSSH has a considerably changed configuration file
> from "
> "the version shipped in Debian 'Potato', which you appear to be
> upgrading "
> "from. This package can now generate a new configuration file
> (/etc/ssh/sshd."
> "config), which will work with the new server version, but will not
> contain "
> "any customisations you made with the old version."
> msgstr "Această versiune de OpenSSH are un fişier de configurare
> considerabil modificat faţă de versiunea care vine cu Debian 'Potato',
> pe care se pare că o actualizaţi. Acest pachet poate genera acum un nou
> fişier de configurare (/etc/ssh/sshd.config), care va funcţiona cu noua
> versiune de server, dar nu va conţine nici o personalizare făcută pentru
> versiunea anterioară."

(nu e legat de traducere)
Mă întreb dacă nu cumva șirul ăsta n-ar trebui scos. Debian nu suportă
actualizări „peste o distribuție” (ex: de la potato la sarge), mai mult,
potato e foarte vechi, nu cred că mai există utilizatori care au potato.
Poate ar fi indicat un raport de severitate „minor” pentru chestia asta.

> msgid ""
> "Please note that this new configuration file will set the value of "
> "'PermitRootLogin' to yes (meaning that anyone knowing the root password
> can "
> "ssh directly in as root). It is the opinion of the maintainer that this
> is "
> "the correct default (see README.Debian for more details), but you can
> always "
> "edit sshd_config and set it to no if you wish."
> msgstr "De notat faptul că acest fişier nou de configurare va stabili
> valoarea opţiunii 'PermitRootLogin' la „da” (ceea ce înseamnă că oricine

... „PermitRootLogin” la „yes” („da”, în engleză)

> ştie parola de root se poate autentifica prin ssh direct ca root). Este
> părerea dezvoltatorului ca aceasta să fie valoarea implicită (a se vedea

Părerea responsabilului de pachet este că aceasta trebuie să fie ...

> fişierul README.Debian pentru detalii suplimentare), dar puteţi edita

...., dar, dacă doriți, puteți ....

> oricând fişierul sshd_config pentru a stabili valoarea opţiunii la „nu”
> dacă doriţi."

(și aici dispare „dacă doriți”)

> "It is strongly recommended that you let this package generate a new "
> "configuration file now."
> msgstr "Este puternic recomandat să permiteţi acestui pachet să genereze
> un fişier nou de configurare."

„Este indicat să” în loc de „Este puternic recomandat să”

> msgid ""
> "The version of /etc/init.d/ssh that you have installed, is likely to
> kill "
> "all running sshd instances.  If you are doing this upgrade via an ssh "
> "session, that would be a Bad Thing(tm)."
> msgstr "Este foarte probabil ca această versiune de /etc/init.d/ssh pe
> care o aveţi instalată să omoare toate instanţele sshd care rulează.
> Dacă faceţi această actualizare printr-o sesiune ssh, atunci acest lucru
> ar fi un Lucru Rău (tm)."

Chestia cu (tm) face parte din cultura americană, nu cred că își are locul.

„atunci acest lucru ar fi un Lucru Rău (tm).”
„atunci acest lucru nu ar fi prea bun ;-).”

> msgid ""
> "You can fix this by adding \"--pidfile /var/run/sshd.pid\" to the
> start-stop-"
> "daemon line in the stop section of the file."
> msgstr "Puteţi repara acest lucru adăugând „--pidfile /var/run/sshd.pid”
> la linia de start-stop-daemon în secţiunea stop a fişierului."

„linia start-stop-daemon” (fără „de”, cel mult „cu” în loc)

> msgid ""
> "I'd advise you to either remove the telnetd package (if you don't
> actually "
> "need to offer telnet access) or install telnetd-ssl so that there is at
> "
> "least some chance that telnet sessions will not be sending unencrypted
> login/"
> "password and session information over the network."
> msgstr "Un sfat bun este fie să îndepărtaţi pachetul telnetd (dacă

„îndepărtați” -> „ștergeți”

> întradevăr nu-l utilizaţi) fie să instalaţi telnetd-ssl astfel încât să
> existe cel puţin o şansă ca sesiunile telnet să nu trimită informaţii de

„cel puțin o șansă” -> „posibilitatea”

> msgid "Warning: you must create a new host key"
> msgstr "Avertizare: trebuie să creaţi o nouă cheie pentru gazdă"

gazdă -> sistem

> msgid ""
> "There is an old /etc/ssh/ssh_host_key, which is IDEA encrypted. OpenSSH
> can "
> "not handle this host key file, and the ssh-keygen utility from the old
> (non-"
> "free) SSH installation does not appear to be available."
> msgstr "Există o cheie veche în /etc/ssh/ssh_host_key, care este
> criptată cu IDEA. OpenSSH nu suportă tipul acesta de cheie, iar
> utilitarul ssh-keygen din vechea (non-liberă) instalare SSH nu pare să

vechea (non-liberă) instalare -> versiunea (non-liberă) anterior instalată a lui

> msgid "You will need to generate a new host key."
> msgstr "Va trebui să generaţi o nouă cheie pentru gazdă."

ca mai sus
> msgstr "Autentificarea pe bază de parole pare dezactivată în
> configuraţia curentă a serverului OpenSSH. Pentru a împiedica
> utilizatorii să se autentifice "

... să se autentifice ... ? :-)

> msgid ""
> "If you disable challenge-response authentication, then users will not
> be "
> "able to log in using passwords. If you leave it enabled (the default "
> "answer), then the 'PasswordAuthentication no' option will have no
> useful "
> "effect unless you also adjust your PAM configuration
> in /etc/pam.d/ssh."
> msgstr "Dacă dezactivaţi autentificarea pe bază de provocare-răspuns,

autentificarea pe bază de provocare-răspuns ->
autentificarea de tip provocare-răspuns

> utilizatorii nu vor mai putea să se autentifice folosind parolele. Dacă
> nu o dezactivaţi (răspunsul implicit), aunci opţiunea
> 'PasswordAuthentification no' va fi utilă doar dacă modificaţi şi
> configuraţia PAM din /etc/pam.d/ssh."

- --
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.6 (GNU/Linux)

iD8DBQFFfbkGY8Chqv3NRNoRAqRIAJ9ufNlAPiC8wmZPwWGNmxrrkdx3qgCgqPRs
0dR4vHjBd6BZK+q5yRzRbbk=
=SkNi
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: