[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFC] po-debconf://opensslstan ioan-eugen <stan.ieugen@gmail.com> wrote:

> msgid "Which services should be restarted to make them use the new
> libraries?"
> msgstr "Ce servicii să fie repornite pentru a le face să folosească
> noile biblioteci?"

"Ce servicii ar trebui repornite pentru a asigura folosirea noilor biblioteci?"
 
> "Security holes were fixed with this release. Services may not use these
> "
> "fixes until they are restarted. Note: restarting sshd should not affect
> any "
> "existing connections."
> msgstr "Cu această nouă versiune s-au reparat găuri de securitate.
> Serviciile nu vor putea folosi aceste reparaţii decât după ce vor fi
> repornite. Notă: repornirea sshd nu ar trebuii să afecteze conexiunile
                       ^^^^

> deja stabilite."

"... s-au rezolvat probleme de securitate. [...] aceste îmbunătăţiri decât
[...] ar trebui să afecteze conexiunile existente"

> "Following is a list of detected services that need to be restarted.
> Please "
> "correct the list, if you think it is incorrect. The services names must
> be "
> "identical to the script names in /etc/init.d and must be separated by "
> "spaces. If you clear the list, no services will be restarted."
> msgstr "Mai jos este o listă cu serviciile descoperite că trebuie
> repornite. Corectaţi lista dacă nu credeţi că este corectă. Numele
> serviciilor trebuie să fie identice cu numele scripturilor
> din /etc/init.d şi trebuie să fie separate prin spaţii. Dacă lista este
> goală, nici un serviciu nu va fi repornit."

"[...] serviciile detectate care ar trebui repornite. Va rugam
corectati lista daca este incorecta"


> "If other services begin to fail mysteriously after this upgrade, it may
> be "
> "necessary to restart them too. We strongly recommend you to reboot
> your "
> "machine to avoid the SSL related trouble."
> msgstr ""
> "Dacă alte servicii încep să cedeze misterios după modernizare, "
> 

si restul? "Dacă alte servicii prezintă probleme misterioase după
această actualizare ar putea fi necesară restartarea lor. Recomandăm cu
căldură să reporniţi calculatorul pentru a evita probleme legate de
SSL."

Salutări,
Andrei
P.S. posibil să fi uitat câte un ă î ...
-- 
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
(Albert Einstein)Reply to: