[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFC] po-debconf://cupsys# Romanian translation of cupsys.
# Copyright (C) 2006 THE cupsys'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the cupsys package.
# Stan Ioan-Eugen <stan.ieugen@gmail.com>, 2006.
# , fuzzy
# 
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cupsys 1.2.2-2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-09-09 11:52-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-18 22:00+0300\n"
"Last-Translator: Stan Ioan-Eugen <stan.ieugen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Romanian <gnomero-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../cupsys-bsd.templates:1001
msgid "Do you want to set up the BSD lpd compatibility server?"
msgstr "Vreţi să instalaţi serverul de compatibilitate BSD lpd?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../cupsys-bsd.templates:1001
msgid ""
"This package contains a server that can accept BSD-style print jobs and
"
"submit them to CUPS. It should only be set up if you have other
computers "
"that submit jobs over the network via \"BSD\" or \"LPR\" services, and
these "
"computers cannot be converted to use the IPP protocol that CUPS uses."
msgstr ""
"Acest pachet conţine un server care poate să accepte şi lucrări de
imprimare"
"în stil BSD pe care să le transmită la CUPS. Ar trebui să fie instalat
doar dacă"
"există calculatoare în reţea care trimit lucrări prin serviciile \"BSD
\" sau \"LPR\","
"iar aceste calculatoare nu pot fi modificate să folosească protocolul
IPP"
"folosit de CUPS."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../cupsys.templates:1001
msgid "Do you want CUPS to print unknown jobs as raw jobs?"
msgstr "Doriţi ca lucrările necunoscute să fie imprimate de CUPS ca
lucrări brute?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../cupsys.templates:1001
msgid ""
"All print jobs in IPP get a MIME type. Since not all sources of print
jobs "
"can attach an appropriate type, many jobs get submitted as the MIME
type "
"application/octet-stream. Because of this, when CUPS receives a job
with "
"that MIME type, it attempts to guess what the format is. By default, if
it "
"cannot guess the proper type, it rejects the job."
msgstr ""
"Toate lucrările de imprimare primite prin IPP au un tip MIME. Deoarece
nu toate"
"sursele de lucrări de imprimare pot ataşa un tip potrivit, multe
lucrări ajung submise"
"ca tipul MIME aplicaţie/şir-de-octeţi. Din această cauză, atunci când
CUPS primeşte "
"o lucrare cu acel tip MIME, încearcă să ghicească formatul. Dacă nu
reuşeste să"
"ghicească tipul potrivit, implicit respinge lucrarea."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../cupsys.templates:1001
msgid ""
"It is possible to cause CUPS to treat all unrecognized jobs with this
MIME "
"type as \"raw\" jobs, which causes them to be sent directly to the
printer "
"without processing."
msgstr ""
"Este posibil să configuraţi CUPS să trateze toate lucrările
necunoscute, cu acest"
"tip MIME ca lucrări brute, ceea ce va face să fie trimise direcrt la
imprimantă,"
"fără procesare."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../cupsys.templates:1001
msgid ""
"If you will be accepting print jobs from Windows computers, you
probably "
"want this option set, as Windows gives all IPP print jobs processed by
a "
"local driver the MIME type application/octet-stream. Samba also submits
its "
"print jobs this way."
msgstr ""
"Dacă veţi accepta lucrări de imprimare de la calculatoare cu Windows,
veţi dori"
"probabil să selectaţi această opţiune, deoarece Windows stabileşte
tuturor "
"lucrărilor de imprimare IPP procesate de driverul local tipul MIME
aplicaţie/sir-"
"de-octeţi. Şi Samba trimite lucrările de imprimare în aces mod."

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../cupsys.templates:2001
msgid "ipp"
msgstr "ipp"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../cupsys.templates:2001
msgid "lpd"
msgstr "lpd"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../cupsys.templates:2001
msgid "parallel"
msgstr "portul paralel"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../cupsys.templates:2001
msgid "scsi"
msgstr "scsi"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../cupsys.templates:2001
msgid "serial"
msgstr "portul serial"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../cupsys.templates:2001
msgid "socket"
msgstr "soclu"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../cupsys.templates:2001
msgid "usb"
msgstr "usb"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../cupsys.templates:2001
msgid "snmp"
msgstr "snmp"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../cupsys.templates:2002
msgid "Printer communication backends:"
msgstr "Module terminale pentru comunicarea cu imprimanta:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../cupsys.templates:2002
msgid ""
"CUPS uses backend programs for communication with printer device or
port."
msgstr ""
"CUPS foloseşte module terminale pentru comunicarea cu dispozitivul sau
portul la care este ataşată iimprimanta."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../cupsys.templates:2002
msgid ""
"Unfortunately, some backend programs cause some trouble. (For example,
some "
"PPC kernel crashes with the parallel backend)"
msgstr ""
"Din păcate, unele module terminale sunt cauza unor probleme. (De
exemplu, unele nuclee pentru PPC se defectează atunci când este folosit
modulul pentru portul paralel)"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../cupsys.templates:2002
msgid ""
"Please choose the backend program to be used by CUPS. The default
choice "
"should fit the most common environments."
msgstr ""
"Alegeţi modulul terminal pe care să-l folosească CUPS. Valoarea
implicit selectată ar trebui să fie potrivită pentru majoritatea
mediilor obişnuite."


Attachment: signature.asc
Description: Aceast =?UTF-8?Q?fi=C5=9Fier?= face parte dintr-un mesaj semnnat


Reply to: