[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://kdepim_4Ruset Zeno <rzeno@orangenet.ro> wrote:

> >#: ../kpilot.templates:1002
> >msgid "Which communication port to use with the Palm?"
> >msgstr "Ce port de comunicare să se utilizeze cu dispozitivul Palm?"
> 
> "să se utilizeze" -> "va fi utilizat"
> 
> >#: ../kpilot.templates:1002
> >msgid ""
> >"ttyS? are the four serial ports, ircomm0 is the IrDA (infra red) port, "
> >"ttyUSB? are the USB ports."
> >msgstr ""
> >"porturile ttyS?·sunt cele patru porturi seriale,·ircomm0·este portul IrDA,·"
> >"adică portul (infra·roşu)·, ttyUSB?·sunt porturile USB."
> fara ", adică portul", nu e în msgid
> 
> >#: ../kpilot.templates:1002
> >msgid ""
> >"To ease the use of the Palm connected to the port its access rights will be "
> >"lowered to allow access to any user.  If it is a security problem for you, "
> >"select \"None\" and manage the link and its access rights yourself."
> >msgstr ""
> >"Pentru a uşura folosirea dispozitivului Palm conectat la port, drepturile sale "
> >"de acces vor fi coborâte pentru a permite accesul fiecărui utilizator la acest"
> >"dispozitiv.  Dacă acest lucru reprezintă o problemă de securitate pentru "
> >"dumneavoastră, alegeţi \"Nici unul\" şi administraţi legătura şi drepturile "
> >"de acces dumneavoastră."
> poate ar fi bine să înlocuieşti "drepturile sale de acces vor fi coborâte" cu
> altceva, habar n-am cu ce :-)

poate "..., drepturile de acces vor fi stabilite pentru a permite
accesul ..."

si mai jos ar fi necesara o inversare "... şi administraţi dumneavoastră
legătura şi drepturile de acces.

"None" se refera la optiuni? Atunci ar fi mai bine "Nici una"

Salutari,
Andrei
-- 
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
(Albert Einstein)Reply to: