[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://kdepim_4>#: ../kpilot.templates:1002
>msgid "Which communication port to use with the Palm?"
>msgstr "Ce port de comunicare să se utilizeze cu dispozitivul Palm?"

"să se utilizeze" -> "va fi utilizat"

>#: ../kpilot.templates:1002
>msgid ""
>"ttyS? are the four serial ports, ircomm0 is the IrDA (infra red) port, "
>"ttyUSB? are the USB ports."
>msgstr ""
>"porturile ttyS?·sunt cele patru porturi seriale,·ircomm0·este portul IrDA,·"
>"adică portul (infra·roşu)·, ttyUSB?·sunt porturile USB."
fara ", adică portul", nu e în msgid

>#: ../kpilot.templates:1002
>msgid ""
>"To ease the use of the Palm connected to the port its access rights will be "
>"lowered to allow access to any user.  If it is a security problem for you, "
>"select \"None\" and manage the link and its access rights yourself."
>msgstr ""
>"Pentru a uşura folosirea dispozitivului Palm conectat la port, drepturile sale "
>"de acces vor fi coborâte pentru a permite accesul fiecărui utilizator la acest"
>"dispozitiv.  Dacă acest lucru reprezintă o problemă de securitate pentru "
>"dumneavoastră, alegeţi \"Nici unul\" şi administraţi legătura şi drepturile "
>"de acces dumneavoastră."
poate ar fi bine să înlocuieşti "drepturile sale de acces vor fi coborâte" cu
altceva, habar n-am cu ce :-)Reply to: