[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Multi-archOn Wed, May 23, 2012 at 07:39:22PM +0200, Mirosław Zalewski wrote:
> On 22/05/2012 at 19:00, "Michał Kułach" <michalkulach@gmail.com> wrote:
> 
> > * Czy tłumaczymy "Multi-arch" (Wieloarchitekturowość?). Osobiście
> > pozostawiłbym ten termin w oryginale.
> 
> Wg mnie lepiej nie tłumaczyć.

Ja bym już albo całość tłumaczył, albo nie. Dziwnie będzie wyglądać
tak pół na pół.

> > * Jak tłumaczymy "same", "foreign" i "allowed" [1]. 
> 
> „Ta sama”, „Obca”, „Dozwolona”/„Dopuszczalna” (nie mam zamiaru kruszyć o to 
> kopii).
> 
> Chciałem jeszcze dodać, że tłumaczenie może być dosłowne i nie powinniśmy się 
> przejmować jego zrozumiałością. Cała idea pola „Multi-Arch” oraz 
> dopuszczalnych jego wartości jest niezrozumiała bez przeczytania dokumentacji, 
> czy to w języku polskim, czy angielskim. Z tego względu możemy sobie pozwolić 
> na sporą dozę arbitralności — byle później konsekwentnie się do niej stosować.

Zgadzam się częściowo. Faktycznie dokumentację trzeba przeczytać żeby
zrozumieć o co chodzi, ale nie ma co ludziom utrudniać zostawiając
wybrane fragmenty opisu pakietu nieprzetłumaczone. Wyglądałoby jak
niedoróbka.

-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 2048R/02F946FC  35E9 1344 9F77 5F43 13DD  6423 DBF4 80C6 02F9 46FC


Reply to: