[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Wyszukiwanie pakietów z lenny.Dzień dobry.

Zgłosiłem powyższy błąd do pana Franka Lichtenhelda,
na razie brak odpowiedzi. 
Za jakiś czas może będzie ten błąd naprawiony.


Reply to: