[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Multi-archOn 22/05/2012 at 19:00, "Michał Kułach" <michalkulach@gmail.com> wrote:

> * Czy tłumaczymy "Multi-arch" (Wieloarchitekturowość?). Osobiście
> pozostawiłbym ten termin w oryginale.

Wg mnie lepiej nie tłumaczyć.

> * Jak tłumaczymy "same", "foreign" i "allowed" [1]. 

„Ta sama”, „Obca”, „Dozwolona”/„Dopuszczalna” (nie mam zamiaru kruszyć o to 
kopii).

Chciałem jeszcze dodać, że tłumaczenie może być dosłowne i nie powinniśmy się 
przejmować jego zrozumiałością. Cała idea pola „Multi-Arch” oraz 
dopuszczalnych jego wartości jest niezrozumiała bez przeczytania dokumentacji, 
czy to w języku polskim, czy angielskim. Z tego względu możemy sobie pozwolić 
na sporą dozę arbitralności — byle później konsekwentnie się do niej stosować.
-- 
Best regards
Mirosław Zalewski


Reply to: