[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Usterki w tłumaczeniu Umowy społecznejOn Tue, Dec 01, 2009 at 10:10:09AM +0100, Mariusz Kruk wrote:
> On Tue, 2009-12-01 at 09:22 +0100, Jakub Wilk wrote:
> > >> — Zgodnie z [1], „Wielką literą piszemy: […] Pierwszy wyraz w jedno-
> > >> i wielowyrazowych tytułach […] odezw, deklaracji, ustaw […]. Powinno być
> > >> zatem zawsze ‘Umowa społeczna’, ‘Wytyczne Debiana dotyczące wolnego
> > >> oprogramowania’ a nie: ‘Umowa Społeczna’, ‘Wytyczne Debiana dotyczące
> > >> Wolnego Oprogramowania’.
> > >Nie zgodzę się. Ani z uwagą, ani z wyjaśnieniem. Tu raczej należałoby
> > >zastosować http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629411
> > Nazwy pospolite użyte w funkcji nazw własnych osób i miejsc?!
> 
> Owszem, może nie "osób i miejsc", ale zasada IMHO bliższa.

Wydaje mi się że użycie wielkich liter w każdym wyrazie to po prostu
kalka z angielskiego, gdzie w taki sposób pisze się wszystkie tytuły. Ja
zdecydowanie jestem za propozycją Jakuba.

pozdrawiam,
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216


Reply to: