[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Usterki w tłumaczeniu Umowy społecznej* Mariusz Kruk <kruk@epsilon.eu.org>, 2009-12-01, 08:39:
— Zgodnie z [1], „Wielką literą piszemy: […] Pierwszy wyraz w jedno-
i wielowyrazowych tytułach […] odezw, deklaracji, ustaw […]. Powinno być
zatem zawsze ‘Umowa społeczna’, ‘Wytyczne Debiana dotyczące wolnego
oprogramowania’ a nie: ‘Umowa Społeczna’, ‘Wytyczne Debiana dotyczące
Wolnego Oprogramowania’.

Nie zgodzę się. Ani z uwagą, ani z wyjaśnieniem. Tu raczej należałoby
zastosować http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629411

Nazwy pospolite użyte w funkcji nazw własnych osób i miejsc?!

Zamiast ‘nie zabraniali modyfikowania plików, źródeł czy plików
binarnych’ powinno być: ‘nie zabraniali modyfikowania żadnych plików,
źródłowych ani binarnych’.

Nie jestem przekonany do tej interpunkcji. Może "żadnych plików -
źródłowych, ani binarnych"? Albo bez pauzy.

http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629793

Zamiast ‘licencja musi pozwalać na dystrybucję kodu źródłowego na tych
samych zasadach, co programu w formie skompilowanej’ powinno być:
‘licencja musi pozwalać na dystrybucję zarówno kodu źródłowego jak
i programu w formie skompilowanej’.

To nie do końca to samo. Może "Licencja musi pozwalać na dystrybucję na
tych samych zasadach zarówno kodu źródłowego, jak i programu w formie
skompilowanej".

Zupełnie nie to samo, w tym właśnie sęk! W oryginale jest:

The program must include source code, and must allow distribution
in source code as well as compiled form.

Nie ma tu ani słowa o „tych samych zasadach”. (I słusznie, bo np. licencje GPL pozwalają na redystrybucję źródeł i binariów na zupełnie różnych zasadach.)

--
Jakub Wilk

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: