[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Usterki w tłumaczeniu Umowy społecznejOn Mon, 2009-11-30 at 22:47 +0100, Jakub Wilk wrote:
> Przyjrzałem się tłumaczeniu na polski Umowy społecznej i znalazłem sporo 
> „kwiatków”.
> 
> — Zgodnie z [1], „Wielką literą piszemy: […] Pierwszy wyraz w jedno-
> i wielowyrazowych tytułach […] odezw, deklaracji, ustaw […]. Powinno być 
> zatem zawsze ‘Umowa społeczna’, ‘Wytyczne Debiana dotyczące wolnego 
> oprogramowania’ a nie: ‘Umowa Społeczna’, ‘Wytyczne Debiana dotyczące 
> Wolnego Oprogramowania’.

Nie zgodzę się. Ani z uwagą, ani z wyjaśnieniem. Tu raczej należałoby
zastosować http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629411

> Zamiast ‘nie zabraniali modyfikowania plików, źródeł czy plików 
> binarnych’ powinno być: ‘nie zabraniali modyfikowania żadnych plików, 
> źródłowych ani binarnych’.

Nie jestem przekonany do tej interpunkcji. Może "żadnych plików -
źródłowych, ani binarnych"? Albo bez pauzy.

> Zamiast ‘licencja musi pozwalać na dystrybucję kodu źródłowego na tych 
> samych zasadach, co programu w formie skompilowanej’ powinno być:
> ‘licencja musi pozwalać na dystrybucję zarówno kodu źródłowego jak
> i programu w formie skompilowanej’.

To nie do końca to samo. Może "Licencja musi pozwalać na dystrybucję na
tych samych zasadach zarówno kodu źródłowego, jak i programu w formie
skompilowanej".

> ‘work’ jest niekonsekwentnie tłumaczone jako ‘publikacje lub programy’, 
> ‘publikacja lub oprogramowanie’, ‘oprogramowanie’, ‘programy’. 
> Proponowałbym po prostu ‘dzieło’.

Jak najbardziej. Termin "dzieło" jest standardowym określeniem
prawnoautorskim.

-- 
\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\ 
.\.Kruk@epsilon.eu.org.\.\. 
\.http://epsilon.eu.org/\.\ 
.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\. 


Reply to: