[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Usterki w tłumaczeniu Umowy społecznejOn Tue, 2009-12-01 at 09:22 +0100, Jakub Wilk wrote:
> >> — Zgodnie z [1], „Wielką literą piszemy: […] Pierwszy wyraz w jedno-
> >> i wielowyrazowych tytułach […] odezw, deklaracji, ustaw […]. Powinno być
> >> zatem zawsze ‘Umowa społeczna’, ‘Wytyczne Debiana dotyczące wolnego
> >> oprogramowania’ a nie: ‘Umowa Społeczna’, ‘Wytyczne Debiana dotyczące
> >> Wolnego Oprogramowania’.
> >Nie zgodzę się. Ani z uwagą, ani z wyjaśnieniem. Tu raczej należałoby
> >zastosować http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629411
> Nazwy pospolite użyte w funkcji nazw własnych osób i miejsc?!

Owszem, może nie "osób i miejsc", ale zasada IMHO bliższa.

> >> Zamiast ‘nie zabraniali modyfikowania plików, źródeł czy plików
> >> binarnych’ powinno być: ‘nie zabraniali modyfikowania żadnych plików,
> >> źródłowych ani binarnych’.
> >Nie jestem przekonany do tej interpunkcji. Może "żadnych plików -
> >źródłowych, ani binarnych"? Albo bez pauzy.
> http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629793

Faktycznie, moja skucha. Kurczę, albo coś się zmieniło, albo miałem
durną polonistkę i tak mi zostało (bo to akurat wbiło mi się jeszcze z
czasów podstawówkowych) :-/

> >> Zamiast ‘licencja musi pozwalać na dystrybucję kodu źródłowego na tych
> >> samych zasadach, co programu w formie skompilowanej’ powinno być:
> >> ‘licencja musi pozwalać na dystrybucję zarówno kodu źródłowego jak
> >> i programu w formie skompilowanej’.
> >To nie do końca to samo. Może "Licencja musi pozwalać na dystrybucję na
> >tych samych zasadach zarówno kodu źródłowego, jak i programu w formie
> >skompilowanej".
> Zupełnie nie to samo, w tym właśnie sęk! W oryginale jest:
> 
> The program must include source code, and must allow distribution
> in source code as well as compiled form.
> 
> Nie ma tu ani słowa o „tych samych zasadach”. (I słusznie, bo np. 
> licencje GPL pozwalają na redystrybucję źródeł i binariów na zupełnie 
> różnych zasadach.)

A, OK. Niesłusznie założyłem, że wersja, którą poprawiasz jest dobra
znaczeniowo, tylko nie podoba Ci się składniowo/estetycznie.
Chociaż trzeba przyznać, że dziwnie trochę wychodzi "The program [...]
must allow [...]". Od "allowowania" jest licencja, a nie program.
W każdym razie, pasowałoby coś w stylu "Program musi zawierać kod
źródłowy i musi być dozwolona dystrybucja zarówno formy skompilowanej,
jak i kodu źródłowego".
-- 
/\-\/\-\/\-\/\-\/\-\/\-\/\ 
\  Kruk@epsilon.eu.org   / 
/ http://epsilon.eu.org/ \ 
\/-/\/-/\/-/\/-/\/-/\/-/\/ 


Reply to: