[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Tłumaczenia plików .po debconfa - gosa, mkvmlinuz, arcbootTrzy krótkie tłumaczenia plików .po debconfa z prośbą o sprawdzenie.

gosa

msgid "URL to your GOsa installation:"
msgstr "URL instalacji GOsa:"

msgid ""
"The gosa start script can automatically point your browser to a system wide "
"default location of your GOsa instance."
msgstr ""
"Skrypt startowy gosa może automatycznie wskazać twojej przeglądarce
"domyślną lokalizację GOsa."

msgid "Enter the URL in order to set this default."
msgstr "Podaj URL w celu ustawienia go domyślnym."

=============
arcboot

msgid "Location of arcboot:"
msgstr "Umiejscowienie arcboot:"

msgid ""
"Arcboot must be put into the volume header of a disk with a SGI disklabel. "
"Usually the volume header of /dev/sda is used. Please give the device name "
"of the disk you want to put arcboot onto."
msgstr ""
"Arcboot musi zostać umieszczony w nagłówku dysku z etykietą SGI. "
"Zazwyczaj używany jest nagłówek woluminu /dev/sda. Podaj nazwę urządzenia "
"w którym chcesz umieścić arcboot."

=================
mkvmlinuz

msgid "Bootloader to use:"
msgstr "Którego programu rozruchowego użyć:"

msgid ""
"Your PowerPC sub-architecture supports more than one bootloader, please "
"select the one you want to use."
msgstr ""
"Podstruktura Twojego PowerPC obsługuje więcej niż jeden program "
"rozruchowy. Wybierz, którego chcesz użyć.

-- 
Łukasz Paździora

Reply to: