[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Tłumaczenia plików .po debconfa - gosa, mkvmlinuz, arcboot1. Generalnie zamiast "podaj" powinno być "proszę podać" (MSZ).
2. Czy naprawdę konieczne jest pisanie "twojej przeglądarce"?
   Może po prostu "przeglądarce"?
3. Podobnie zamieniłbym "wybierz" na "proszę wybrać".

2008/11/16 Łukasz Paździora <lukpaz@gmail.com>
"Skrypt startowy gosa może automatycznie wskazać twojej przeglądarce
"domyślną lokalizację GOsa."

msgstr "Podaj URL w celu ustawienia go domyślnym."

"Arcboot musi zostać umieszczony w nagłówku dysku z etykietą SGI. "
"Zazwyczaj używany jest nagłówek woluminu /dev/sda. Podaj nazwę urządzenia "
"w którym chcesz umieścić arcboot."

"Podstruktura Twojego PowerPC obsługuje więcej niż jeden program "
"rozruchowy. Wybierz, którego chcesz użyć.

Pozdrawiam,
Wiktor

--
Registered Linux user #390131 (http://counter.li.org)

Reply to: