[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: instalator :: jeszcze nie jest za późno ;)On Wed, Apr 23, 2008 at 02:04:51PM +0100, Marcin Owsiany wrote:
> On Tue, Apr 22, 2008 at 11:58:20PM +0200, Bartosz Fenski aka fEnIo wrote:
> > Tutaj do końca nie wiem czy swoje zrobię, bo jeśli jeszcze chodzi o Xorg to
> > mogę spróbować, ale Exima w ogóle nie używam i wolałbym żeby się tym
> > zaopiekował ktoś bardziej w temacie.
> 
> Chętnie zrobię. Z eximem mam dość duże doświadczenie.

Potrwało to, ale w końcu wymęczyłem.

Generalnie starałem się jak najbardziej uprościć całość z punktu
widzenia początkującego użytkownika, zgodnie z zaleceniami na
http://d-i.alioth.debian.org/doc/i18n/ch01s06.html#id2574154

Największa zmiana to chyba usunięcie prawie wszędzie terminu "smarthost"
na rzecz "pośrednik" - to pierwsze ani się dobrze nie odmienia, ani nic
nie mówi początkującym.

Załączam plik po i różnice. Jeśli nie będzie sprzeciwów, to zgłaszam
jutro/pojutrze aktualizację.

-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>       http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216 FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75 D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216
# translation of exim_exim_debian_pl.po to Polish
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
# Tomasz Z. Napierala <zen@debian.linux.org.pl>, 2004.
# Bartosz Fenski <fenio@debian.org>, 2004
# Marcin Owsiany <porridge@debian.org>, 2008
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: exim_exim_debian_pl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pkg-exim4-maintainers@lists.alioth.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-18 08:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-04-27 19:34+0100\n"
"Last-Translator: Marcin Owsiany <porridge@debian.org>\n"
"Language-Team: Polish <debian-l10-polish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-base.templates:1001
msgid "Remove undelivered messages in spool directory?"
msgstr "Usunąć niedostarczoną pocztę z katalogu kolejki?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-base.templates:1001
msgid ""
"There are e-mail messages in the Exim spool directory "
"/var/spool/exim4/input/ which have not yet been delivered. Removing Exim "
"will cause them to remain undelivered until Exim is re-installed."
msgstr ""
"W katalogu kolejki exima /var/spool/exim4/input istnieją wiadomości, "
"które nie zostały jeszcze dostarczone. Po usunięciu exima będą tam "
"leżały niedostarczone, aż do ponownej jego instalacji."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-base.templates:1001
msgid ""
"If this option is not chosen, the spool directory is kept, allowing the "
"messages in the queue to be delivered at a later date after Exim is "
"re-installed."
msgstr ""
"Jeśli nie wybierzesz tej opcji, katalog kolejki nie zostanie usunięty, co "
"pozwoli na dostarczenie oczekujących wiadomości w przyszłości, jeśli "
"Exim zostanie ponownie zainstalowany."

#. Type: error
#. Description
#: ../exim4-base.templates:2001 ../exim4-daemon-heavy.templates:1001
#: ../exim4-daemon-light.templates:1001 ../exim4.templates:1001
msgid "Reconfigure exim4-config instead of this package"
msgstr "Uruchom rekonfigurację exim4-config, zamiast tego pakietu"

#. Type: error
#. Description
#: ../exim4-base.templates:2001 ../exim4-daemon-heavy.templates:1001
#: ../exim4-daemon-light.templates:1001 ../exim4.templates:1001
msgid ""
"Exim4 has its configuration factored out into a dedicated package, "
"exim4-config. To reconfigure Exim4, use 'dpkg-reconfigure exim4-config'."
msgstr ""
"Konfiguracja Exim4 znajduje się w osobnym pakiecie, exim4-config. Aby ją "
"zmienić, uruchom \"dpkg-reconfigure exim4-config\"."

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../exim4-config.templates:1001
msgid "internet site; mail is sent and received directly using SMTP"
msgstr ""
"ośrodek internetowy - poczta jest przesyłana bezpośrednio przez SMTP"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../exim4-config.templates:1001
msgid "mail sent by smarthost; received via SMTP or fetchmail"
msgstr ""
"poczta wysyłana przez pośrednika - otrzymywana przez SMTP lub fetchmail"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../exim4-config.templates:1001
msgid "mail sent by smarthost; no local mail"
msgstr "poczta wysyłana przez pośrednika - bez dostarczania lokalnego"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../exim4-config.templates:1001
msgid "local delivery only; not on a network"
msgstr "tylko dostarczanie lokalne - bez dostępu do sieci"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../exim4-config.templates:1001
msgid "no configuration at this time"
msgstr "nie konfiguruj w tym momencie"

#. Type: select
#. Description
#: ../exim4-config.templates:1002
msgid "General type of mail configuration:"
msgstr "Ogólne typy konfiguracji poczty:"

#. Type: select
#. Description
#: ../exim4-config.templates:1002
msgid ""
"Please select the mail server configuration type that best meets your needs."
msgstr ""
"Wybierz typ konfiguracji serwera poczty, który najbardziej Ci odpowiada."

#. Type: select
#. Description
#: ../exim4-config.templates:1002
msgid ""
"Systems with dynamic IP addresses, including dialup systems, should "
"generally be configured to send outgoing mail to another machine, called a "
"'smarthost' for delivery because many receiving systems on the Internet "
"block incoming mail from dynamic IP addresses as spam protection."
msgstr ""
"Komputery bez stałego adresu IP, w tym połączenia wdzwaniane, powinny "
"wysyłać pocztę za pośrednictwem innego komputera o stałym adresie, "
"zwanego \"smarthost\", ponieważ wiele systemów w Internecie odrzuca "
"pocztę wysyłaną bezpośrednio ze zmiennych adresów IP w obawie przed "
"spamem."

#. Type: select
#. Description
#: ../exim4-config.templates:1002
msgid ""
"A system with a dynamic IP address can receive its own mail, or local "
"delivery can be disabled entirely (except mail for root and postmaster)."
msgstr ""
"Taki system może lokalnie przyjmować skierowaną do niego pocztę. Można "
"też zupełnie wyłączyć lokalne dostarczanie poczty (oprócz poczty do "
"użytkowników root i postmaster)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:2001
msgid "Really leave the mail system unconfigured?"
msgstr "Naprawdę pozostawić system poczty nieskonfigurowany?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:2001
msgid ""
"Until the mail system is configured, it will be broken and cannot be used. "
"Configuration at a later time can be done either by hand or by running "
"'dpkg-reconfigure exim4-config' as root."
msgstr ""
"Twój system poczty pozostanie bezużyteczny dopóki nie zostanie "
"skonfigurowany. Można go oczywiście skonfigurować później: albo "
"ręcznie, albo uruchamiając jako root polecenie \"dpkg-reconfigure "
"exim4-config\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:3001
msgid "System mail name:"
msgstr "Nazwa pocztowa systemu:"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:3001
msgid ""
"The 'mail name' is the domain name used to 'qualify' mail addresses without "
"a domain name."
msgstr ""
"\"Nazwa pocztowa\" to nazwa domeny dopisywana automatycznie do adresów bez "
"domeny."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:3001
msgid ""
"This name will also be used by other programs. It should be the single, "
"fully qualified domain name (FQDN)."
msgstr ""
"Nazwa ta będzie również używana przez inne programy, powinna ona być "
"pełną nazwą domeny."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:3001
msgid ""
"Thus, if a mail address on the local host is foo@example.org, the correct "
"value for this option would be example.org."
msgstr ""
"Jeśli przykładowy adres pocztowy na tym systemie to bla@przyklad.pl, to "
"właściwą wartością tej opcji jest przyklad.pl."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:3001
msgid ""
"This name won't appear on From: lines of outgoing messages if rewriting is "
"enabled."
msgstr ""
"Nazwa ta nie będzie się pojawiać w polu From: wychodzących wiadomości "
"jeżeli włączysz mechanizm przepisywania."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:4001
msgid "Other destinations for which mail is accepted:"
msgstr "Inne systemy docelowe dla których poczta jest przyjmowana:"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:4001
msgid ""
"Please enter a semicolon-separated list of recipient domains for which this "
"machine should consider itself the final destination. These domains are "
"commonly called 'local domains'. The local hostname (${fqdn}) and "
"'localhost' are always added to the list given here."
msgstr ""
"Wprowadź rozdzieloną średnikami listę domen dla których ten komputer "
"jest miejscem docelowym. Domeny te są popularnie zwane \"domenami "
"lokalnymi\". Lokalną nazwa komputera (${fqdn}) i \"localhost\" zostaną "
"automatycznie dopisane do wprowadzonej listy."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:4001
msgid ""
"By default all local domains will be treated identically. If both a.example "
"and b.example are local domains, acc@a.example and acc@b.example will be "
"delivered to the same final destination. If different domain names should be "
"treated differently, it is necessary to edit the config files afterwards."
msgstr ""
"Domyślnie wszystkie domeny lokalne będą traktowane tak samo. Jeśli "
"domeny a.przyklad i b.przyklad są domenami lokalnymi, to poczta dla "
"ktos@a.przyklad i ktos@b.przyklad trafi w to samo miejsce. Jeśli różne "
"domeny mają być traktowane w różny sposób, konieczna jest późniejsza "
"modyfikacja plików konfiguracyjnych."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:5001
msgid "Domains to relay mail for:"
msgstr "Domeny dla których przekazywać pocztę:"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:5001
msgid ""
"Please enter a semicolon-separated list of recipient domains for which this "
"system will relay mail, for example as a fallback MX or mail gateway. This "
"means that this system will accept mail for these domains from anywhere on "
"the Internet and deliver them according to local delivery rules."
msgstr ""
"Wprowadź rozdzieloną średnikami listę domen adresatów, dla których ten "
"system będzie przekazywać pocztę, na przykład jako zapasowy MX lub "
"bramka pocztowa. Poczta dla tych domen będzie przyjmowana z dowolnego "
"miejsca Internetu, a następnie dostarczana według lokalnych zasad."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:5001
msgid "Do not mention local domains here. Wildcards may be used."
msgstr "Nie uwzględniaj tutaj lokalnych domen. Możesz używać znaku \"*\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:6001
msgid "Machines to relay mail for:"
msgstr "Komputery dla których przekazywać pocztę:"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:6001
msgid ""
"Please enter a semicolon-separated list of IP address ranges for which this "
"system will unconditionally relay mail, functioning as a smarthost."
msgstr ""
"Wprowadź rozdzieloną średnikami listę zakresów adresów IP, od których "
"ten system ma bezwarunkowo przyjmować pocztę, działając na zasadzie "
"pośrednika."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:6001
msgid ""
"You should use the standard address/prefix format (e.g. 194.222.242.0/24 or "
"5f03:1200:836f::/48)."
msgstr ""
"Należy użyć standarowego formatu adres/długość (np. 194.222.242.0/24 "
"lub 5f03:1200:836f::/48)."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:6001
msgid ""
"If this system should not be a smarthost for any other host, leave this list "
"blank."
msgstr ""
"Jeśli ten system nie powinien być pośrednikiem dla żadnego innego "
"systemu, zostaw tą listę pustą."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:7001
msgid "Visible domain name for local users:"
msgstr "Widoczna nazwa domeny dla lokalnych użytkowników:"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:7001
msgid ""
"The option to hide the local mail name in outgoing mail was enabled. It is "
"therefore necessary to specify the domain name this system should use for "
"the domain part of local users' sender addresses."
msgstr ""
"Wybrano opcję ukrywania lokalnej nazwy pocztowej w poczcie wychodzącej. Z "
"tego powodu musisz wprowadzić nazwę domeny, jaka ma być używana w "
"adresach lokalnych nadawców."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:8001
msgid "IP address or host name of the outgoing smarthost:"
msgstr "Adres IP lub nazwa pośrednika przyjmującego wychodzącą pocztę:"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:8001
msgid ""
"Please enter the IP address or the host name of a mail server that this "
"system should use as outgoing smarthost. If the smarthost only accepts your "
"mail on a port different from TCP/25, append two colons and the port number "
"(for example smarthost.example::587 or 192.168.254.254::2525). Colons in "
"IPv6 addresses need to be doubled."
msgstr ""
"Proszę podać adres IP lub nazwę serwera poczty, który będzie "
"przyjmował całą pocztę wychodzącą z tego systemu. Jeśli przyjmuje on "
"pocztę na porcie innym niż TCP/25, podaj też numer portu po dwóch "
"dwukropkach (na przykład poczta.przyklad.pl::587 lub "
"192.168.254.254::2525). Należy także podwoić dwukropki w adresach IPv6."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:8001
msgid ""
"If the smarthost requires authentication, please refer to the "
"Debian-specific README files in /usr/share/doc/exim4-base for notes about "
"setting up SMTP authentication."
msgstr ""
"Jeżeli pośrednik wymaga uwierzytelniania, proszę zapoznać się z "
"Debianowymi plikami README w /usr/share/doc/exim4-base, które zawierają "
"uwagi na temat konfiguracji uwierzytelniania."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:9001
msgid "Root and postmaster mail recipient:"
msgstr "Odbiorca poczty dla kont root i postmaster:"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:9001
msgid ""
"Mail for the 'postmaster', 'root', and other system accounts needs to be "
"redirected to the user account of the actual system administrator."
msgstr ""
"Poczta dla użytkowników \"postmaster\", \"root\" i innych kont systemowych "
"powinna być przekazywana na właściwe konto użytkownika, który jest "
"administratorem."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:9001
msgid ""
"If this value is left empty, such mail will be saved in /var/mail/mail, "
"which is not recommended."
msgstr ""
"Jeśli zostawisz tą wartość pustą, poczta ta będzie zapisywana w "
"/var/mail/mail, co nie jest zalecane."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:9001
msgid ""
"Note that postmaster's mail should be read on the system to which it is "
"directed, rather than being forwarded elsewhere, so (at least one of) the "
"users listed here should not redirect their mail off this machine. A 'real-' "
"prefix can be used to force local delivery."
msgstr ""
"Poczty dla \"postmastera\" nie powinno się przesyłać do innego systemu, "
"tylko czytać lokalnie. Dlatego conajmniej jeden z podanych użytkowników "
"nie powinien przekierowywać poczty na inny komputer. Aby wymusić lokalne "
"dostarczanie można użyć przedrostka \"real-\"."

# Tak chyba lepiej niż kombinowanie z "Wiele nazw [...]"
#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:9001
msgid "Multiple user names need to be separated by spaces."
msgstr "Wprowadź jedną lub kilka nazw użytkowników, rozdzielone spacjami."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:10001
msgid "IP-addresses to listen on for incoming SMTP connections:"
msgstr "Adresy IP, na których nasłuchiwać nadchodzących połączeń:"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:10001
msgid ""
"Please enter a semicolon-separated list of IP addresses. The Exim SMTP "
"listener daemon will listen on all IP addresses listed here."
msgstr ""
"Wprowadź rozdzieloną średnikami listę adresów IP. Daemon SMTP Exima "
"będzie nasłuchiwał na wszystkich tych adresach."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:10001
msgid ""
"An empty value will cause Exim to listen for connections on all available "
"network interfaces."
msgstr ""
"Pusta wartość spowoduje, że Exim będzie nasłuchiwał na wszystkich "
"dostępnych interfejsach sieciowych."

# To tłumaczenie nieco odbiega od oryginału, ale jest IMHO znacznie mniej
# zawiłe, a niesie tyle samo treści.
#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:10001
msgid ""
"If this system only receives mail directly from local services (and not from "
"other hosts), it is suggested to prohibit external connections to the local "
"Exim daemon. Such services include e-mail programs (MUAs) which talk to "
"localhost only as well as fetchmail. External connections are impossible "
"when 127.0.0.1 is entered here, as this will disable listening on public "
"network interfaces."
msgstr ""
"Jeżeli ten komputer otrzymuje pocztę wyłącznie od lokalnych usług, "
"takich jak programy pocztowe lub fetchmail (a nie od innych komputerów), "
"zaleca się zabronić połączeń z zewnątrz do lokalnego serwera Exim. "
"Jeśli podasz tu tylko adres 127.0.0.1, połączenia do Exima z zewnątrz "
"nie będą możliwe."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:11001
msgid "Keep number of DNS-queries minimal (Dial-on-Demand)?"
msgstr ""
"Utrzymywać ilość zapytań DNS na minimalnym poziomie (dzwonienie na "
"żądanie)? "

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:11001
msgid ""
"In normal mode of operation Exim does DNS lookups at startup, and when "
"receiving or delivering messages. This is for logging purposes and allows "
"keeping down the number of hard-coded values in the configuration."
msgstr ""
"W normalnym trybie pracy Exim wykonuje zapytania DNS podczas startu, "
"otrzymywania i dostarczania poczty, w celach logowania zdarzeń. Umożliwia "
"to też ograniczenie ilości sztywnych wartości w plikach konfiguracji."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:11001
msgid ""
"If this system does not have a DNS full service resolver available at all "
"times (for example if its Internet access is a dial-up line using "
"dial-on-demand), this might have unwanted consequences. For example, "
"starting up Exim or running the queue (even with no messages waiting) might "
"trigger a costly dial-up-event."
msgstr ""
"Na systemach bez stałego dostępu do serwera DNS (na przykład "
"używających \"dzwonienia na żądanie\"), może to powodować niechciane "
"konsekwencje. Dla przykładu, uruchomienie Exima lub kolejki (nawet bez "
"oczekujących wiadomości) może wywołać wdzwanianie do ISP."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:11001
msgid ""
"This option should be selected if this system is using Dial-on-Demand. If it "
"has always-on Internet access, this option should be disabled."
msgstr ""
"Należy wybrać tą opcję jeśli system używa \"dzwonienia na żądanie\". "
"Jeśli dostęp do Internetu jest stały, opcję tą należy wyłączyć."

#. Type: title
#. Description
#: ../exim4-config.templates:12001
msgid "Mail Server configuration"
msgstr "Konfiguracja serwera poczty"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:13001
msgid "Split configuration into small files?"
msgstr "Podzielić konfigurację na małe pliki?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:13001
msgid ""
"The Debian exim4 packages can either use 'unsplit configuration', a single "
"monolithic file (/etc/exim4/exim4.conf.template) or 'split configuration', "
"where the actual Exim configuration files are built from about 50 smaller "
"files in /etc/exim4/conf.d/."
msgstr ""
"Debianowe pakiety exima4 mogą używać \"zwartej konfiguracji\", czyli "
"pojedynczego pliku konfiguracyjnego /etc/exim4/exim4.conf.template, albo "
"\"podzielonej konfiguracji\", gdzie do właściwa konfiguracja jest budowana "
"z około 50 mniejszych plików w /etc/exim4/conf.d/."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:13001
msgid ""
"Unsplit configuration is better suited for large modifications and is "
"generally more stable, whereas split configuration offers a comfortable way "
"to make smaller modifications but is more fragile and might break if "
"modified carelessly."
msgstr ""
"\"Zwarta konfiguracja\" nadaje się lepiej do obszernych modyfikacji i jest "
"ogólnie bardziej stabilna, natomiast \"podzielona konfiguracja\" daje "
"możliwość wygodnego wprowadzania niewielkich modyfikacji, przy czym jest "
"bardziej krucha i łatwiej ją popsuć przy nieostrożnych zmianach."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:13001
msgid ""
"A more detailed discussion of split and unsplit configuration can be found "
"in the Debian-specific README files in /usr/share/doc/exim4-base."
msgstr ""
"Więcej informacji na temat obu typów konfiguracji można znaleźć w "
"plikach README Debiana w /usr/share/doc/exim4-base."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:14001
msgid "Hide local mail name in outgoing mail?"
msgstr "Ukrywać lokalną nazwę w wychodzącej poczcie?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:14001
msgid ""
"The headers of outgoing mail can be rewritten to make it appear to have been "
"generated on a different system. If this option is chosen, '${mailname}', "
"'localhost' and '${dc_other_hostnames}' in From, Reply-To, Sender and "
"Return-Path are rewritten."
msgstr ""
"Nagłówki wychodzącej poczty mogą być przepisywane, aby sprawić "
"wrażenie, że pochodzi ona z innego komputera. Jeśli wybierzesz tą "
"opcję, podmieniane będą \"${mailname}\", \"localhost\" oraz "
"\"${dc_other_hostnames}\" w nagłówkach From, Reply-To, Sender oraz "
"Return-Path."

#. Type: select
#. Choices
#: ../exim4-config.templates:15001
msgid "mbox format in /var/mail/"
msgstr "format mbox w /var/mail/"

#. Type: select
#. Choices
#: ../exim4-config.templates:15001
msgid "Maildir format in home directory"
msgstr "Format Maildir w katalogu domowym"

#. Type: select
#. Description
#: ../exim4-config.templates:15002
msgid "Delivery method for local mail:"
msgstr "Format dostarczania poczty lokalnie:"

#. Type: select
#. Description
#: ../exim4-config.templates:15002
msgid ""
"Exim is able to store locally delivered email in different formats. The most "
"commonly used ones are mbox and Maildir. mbox uses a single file for the "
"complete mail folder stored in /var/mail/. With Maildir format every single "
"message is stored in a separate file in ~/Maildir/."
msgstr ""
"Exim może dostarczać pocztę w różnych formatach. Dwa najpopularniejsze "
"to mbox i Maildir. W formacie mbox, każda skrzynka to jeden plik w "
"katalogu /var/mail/. W formacie Maildir, każda wiadomość jest w osobnym "
"pliku w ~/Maildir/."

#. Type: select
#. Description
#: ../exim4-config.templates:15002
msgid ""
"Please note that most mail tools in Debian expect the local delivery method "
"to be mbox in their default."
msgstr ""
"Należy pamiętać, że większość narzędzi pocztowych w Debianie "
"domyślnie zakłada, że poczta jest dostarczana w formacie mbox."
Index: pl.po
===================================================================
--- pl.po	(wersja 2266)
+++ pl.po	(kopia robocza)
@@ -1,5 +1,4 @@
 # translation of exim_exim_debian_pl.po to Polish
-# translation of exim_exim_debian_po.po to Polish
 #
 #  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
 #  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
@@ -12,14 +11,15 @@
 #  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
 # Tomasz Z. Napierala <zen@debian.linux.org.pl>, 2004.
 # Bartosz Fenski <fenio@debian.org>, 2004
+# Marcin Owsiany <porridge@debian.org>, 2008
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: exim_exim_debian_pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: pkg-exim4-maintainers@lists.alioth.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2007-07-18 08:29+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-01-03 15:38+0100\n"
-"Last-Translator: Bartosz Fenski <fenio@o2.pl>\n"
-"Language-Team: Polish <pddp@debian.linux.org.pl>\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-04-27 19:34+0100\n"
+"Last-Translator: Marcin Owsiany <porridge@debian.org>\n"
+"Language-Team: Polish <debian-l10-polish@lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -28,47 +28,50 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../exim4-base.templates:1001
-#, fuzzy
 msgid "Remove undelivered messages in spool directory?"
 msgstr "Usunąć niedostarczoną pocztę z katalogu kolejki?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../exim4-base.templates:1001
-#, fuzzy
 msgid ""
-"There are e-mail messages in the Exim spool directory /var/spool/exim4/"
-"input/ which have not yet been delivered. Removing Exim will cause them to "
-"remain undelivered until Exim is re-installed."
+"There are e-mail messages in the Exim spool directory "
+"/var/spool/exim4/input/ which have not yet been delivered. Removing Exim "
+"will cause them to remain undelivered until Exim is re-installed."
 msgstr ""
-"W katalogu kolejki exima /var/spool/exim4/input istnieją wiadomości, które "
-"nie zostały jeszcze dostarczone. Możesz je zatrzymać, jeżeli zamierzasz "
-"później ponownie zainstalować Exima, lub wybrać ich usunięcie."
+"W katalogu kolejki exima /var/spool/exim4/input istnieją wiadomości, "
+"które nie zostały jeszcze dostarczone. Po usunięciu exima będą tam "
+"leżały niedostarczone, aż do ponownej jego instalacji."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../exim4-base.templates:1001
 msgid ""
 "If this option is not chosen, the spool directory is kept, allowing the "
-"messages in the queue to be delivered at a later date after Exim is re-"
-"installed."
+"messages in the queue to be delivered at a later date after Exim is "
+"re-installed."
 msgstr ""
+"Jeśli nie wybierzesz tej opcji, katalog kolejki nie zostanie usunięty, co "
+"pozwoli na dostarczenie oczekujących wiadomości w przyszłości, jeśli "
+"Exim zostanie ponownie zainstalowany."
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../exim4-base.templates:2001 ../exim4-daemon-heavy.templates:1001
 #: ../exim4-daemon-light.templates:1001 ../exim4.templates:1001
 msgid "Reconfigure exim4-config instead of this package"
-msgstr ""
+msgstr "Uruchom rekonfigurację exim4-config, zamiast tego pakietu"
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../exim4-base.templates:2001 ../exim4-daemon-heavy.templates:1001
 #: ../exim4-daemon-light.templates:1001 ../exim4.templates:1001
 msgid ""
-"Exim4 has its configuration factored out into a dedicated package, exim4-"
-"config. To reconfigure Exim4, use 'dpkg-reconfigure exim4-config'."
+"Exim4 has its configuration factored out into a dedicated package, "
+"exim4-config. To reconfigure Exim4, use 'dpkg-reconfigure exim4-config'."
 msgstr ""
+"Konfiguracja Exim4 znajduje się w osobnym pakiecie, exim4-config. Aby ją "
+"zmienić, uruchom \"dpkg-reconfigure exim4-config\"."
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -80,7 +83,8 @@
 #. this will break the choices shown to users
 #: ../exim4-config.templates:1001
 msgid "internet site; mail is sent and received directly using SMTP"
-msgstr "ośrodek internetowy - poczta jest przesyłana bezpośrednio przez SMTP"
+msgstr ""
+"ośrodek internetowy - poczta jest przesyłana bezpośrednio przez SMTP"
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -93,7 +97,7 @@
 #: ../exim4-config.templates:1001
 msgid "mail sent by smarthost; received via SMTP or fetchmail"
 msgstr ""
-"poczta wysyłana przez smarthost-a - otrzymywana poprzez SMTP lub fetchmail"
+"poczta wysyłana przez pośrednika - otrzymywana przez SMTP lub fetchmail"
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -105,7 +109,7 @@
 #. this will break the choices shown to users
 #: ../exim4-config.templates:1001
 msgid "mail sent by smarthost; no local mail"
-msgstr "poczta jest wysyłana przez smarthost-a - bez dostarczania lokalnego"
+msgstr "poczta wysyłana przez pośrednika - bez dostarczania lokalnego"
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -140,26 +144,25 @@
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../exim4-config.templates:1002
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Please select the mail server configuration type that best meets your needs."
-msgstr "Wybierz typ konfiguracji, który najbardziej Ci odpowiada."
+msgstr ""
+"Wybierz typ konfiguracji serwera poczty, który najbardziej Ci odpowiada."
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../exim4-config.templates:1002
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Systems with dynamic IP addresses, including dialup systems, should "
 "generally be configured to send outgoing mail to another machine, called a "
 "'smarthost' for delivery because many receiving systems on the Internet "
 "block incoming mail from dynamic IP addresses as spam protection."
 msgstr ""
-"Systemy z dynamicznym adresem IP, włączając połączenia wdzwaniane, powinny "
-"być skonfigurowane do wysyłania poczty poprzez inny komputer, nazywany "
-"\"smarthost-em\". Pracując na takim systemie, możesz zdecydować by "
-"otrzymywać pocztę, lub wyłączyć lokalne dostarczanie, z wyjątkiem poczty dla "
-"kont root oraz postmaster."
+"Komputery bez stałego adresu IP, w tym połączenia wdzwaniane, powinny "
+"wysyłać pocztę za pośrednictwem innego komputera o stałym adresie, "
+"zwanego \"smarthost\", ponieważ wiele systemów w Internecie odrzuca "
+"pocztę wysyłaną bezpośrednio ze zmiennych adresów IP w obawie przed "
+"spamem."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -168,6 +171,9 @@
 "A system with a dynamic IP address can receive its own mail, or local "
 "delivery can be disabled entirely (except mail for root and postmaster)."
 msgstr ""
+"Taki system może lokalnie przyjmować skierowaną do niego pocztę. Można "
+"też zupełnie wyłączyć lokalne dostarczanie poczty (oprócz poczty do "
+"użytkowników root i postmaster)."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -178,15 +184,15 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../exim4-config.templates:2001
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Until the mail system is configured, it will be broken and cannot be used. "
-"Configuration at a later time can be done either by hand or by running 'dpkg-"
-"reconfigure exim4-config' as root."
+"Configuration at a later time can be done either by hand or by running "
+"'dpkg-reconfigure exim4-config' as root."
 msgstr ""
 "Twój system poczty pozostanie bezużyteczny dopóki nie zostanie "
-"skonfigurowany.Możesz go oczywiście skonfigurować później: albo ręcznie, "
-"albo uruchamiając jako root polecenie \"dpkg-reconfigure exim4-config\"."
+"skonfigurowany. Można go oczywiście skonfigurować później: albo "
+"ręcznie, albo uruchamiając jako root polecenie \"dpkg-reconfigure "
+"exim4-config\"."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -201,17 +207,18 @@
 "The 'mail name' is the domain name used to 'qualify' mail addresses without "
 "a domain name."
 msgstr ""
+"\"Nazwa pocztowa\" to nazwa domeny dopisywana automatycznie do adresów bez "
+"domeny."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../exim4-config.templates:3001
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This name will also be used by other programs. It should be the single, "
 "fully qualified domain name (FQDN)."
 msgstr ""
-"Nazwa ta będzie również używana przez inne programy, powinna ona być pełną "
-"nazwą domeny (FQDN), z której pochodzi wiadomość."
+"Nazwa ta będzie również używana przez inne programy, powinna ona być "
+"pełną nazwą domeny."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -220,56 +227,59 @@
 "Thus, if a mail address on the local host is foo@example.org, the correct "
 "value for this option would be example.org."
 msgstr ""
+"Jeśli przykładowy adres pocztowy na tym systemie to bla@przyklad.pl, to "
+"właściwą wartością tej opcji jest przyklad.pl."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../exim4-config.templates:3001
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This name won't appear on From: lines of outgoing messages if rewriting is "
 "enabled."
 msgstr ""
-"Nazwa ta nie będzie się pojawiać w polu From: wychodzących wiadomości jeżeli "
-"włączysz mechanizm przepisywania."
+"Nazwa ta nie będzie się pojawiać w polu From: wychodzących wiadomości "
+"jeżeli włączysz mechanizm przepisywania."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../exim4-config.templates:4001
 msgid "Other destinations for which mail is accepted:"
-msgstr "Inne systemy docelowe dla których poczta jest akceptowana:"
+msgstr "Inne systemy docelowe dla których poczta jest przyjmowana:"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../exim4-config.templates:4001
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Please enter a semicolon-separated list of recipient domains for which this "
 "machine should consider itself the final destination. These domains are "
 "commonly called 'local domains'. The local hostname (${fqdn}) and "
 "'localhost' are always added to the list given here."
 msgstr ""
-"Wprowadź listę domen dla których miejscem docelowym jest Twój system, "
-"pomijając lokalną nazwę (${fqdn}) i \"localhost\"."
+"Wprowadź rozdzieloną średnikami listę domen dla których ten komputer "
+"jest miejscem docelowym. Domeny te są popularnie zwane \"domenami "
+"lokalnymi\". Lokalną nazwa komputera (${fqdn}) i \"localhost\" zostaną "
+"automatycznie dopisane do wprowadzonej listy."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../exim4-config.templates:4001
-#, fuzzy
 msgid ""
 "By default all local domains will be treated identically. If both a.example "
 "and b.example are local domains, acc@a.example and acc@b.example will be "
 "delivered to the same final destination. If different domain names should be "
 "treated differently, it is necessary to edit the config files afterwards."
 msgstr ""
-"Domyślnie wszystkie domeny będą traktowane tak samo; jeśli chcesz aby różne "
-"domeny były traktowane w inny sposób, będziesz musiał później wyedytować "
-"pliki konfiguracyjne."
+"Domyślnie wszystkie domeny lokalne będą traktowane tak samo. Jeśli "
+"domeny a.przyklad i b.przyklad są domenami lokalnymi, to poczta dla "
+"ktos@a.przyklad i ktos@b.przyklad trafi w to samo miejsce. Jeśli różne "
+"domeny mają być traktowane w różny sposób, konieczna jest późniejsza "
+"modyfikacja plików konfiguracyjnych."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../exim4-config.templates:5001
 msgid "Domains to relay mail for:"
-msgstr "Domeny dla których dozwolone jest przekazywanie poczty:"
+msgstr "Domeny dla których przekazywać pocztę:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -280,18 +290,22 @@
 "means that this system will accept mail for these domains from anywhere on "
 "the Internet and deliver them according to local delivery rules."
 msgstr ""
+"Wprowadź rozdzieloną średnikami listę domen adresatów, dla których ten "
+"system będzie przekazywać pocztę, na przykład jako zapasowy MX lub "
+"bramka pocztowa. Poczta dla tych domen będzie przyjmowana z dowolnego "
+"miejsca Internetu, a następnie dostarczana według lokalnych zasad."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../exim4-config.templates:5001
 msgid "Do not mention local domains here. Wildcards may be used."
-msgstr ""
+msgstr "Nie uwzględniaj tutaj lokalnych domen. Możesz używać znaku \"*\"."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../exim4-config.templates:6001
 msgid "Machines to relay mail for:"
-msgstr "Systemy dla których przekazujesz pocztę:"
+msgstr "Komputery dla których przekazywać pocztę:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -300,17 +314,19 @@
 "Please enter a semicolon-separated list of IP address ranges for which this "
 "system will unconditionally relay mail, functioning as a smarthost."
 msgstr ""
+"Wprowadź rozdzieloną średnikami listę zakresów adresów IP, od których "
+"ten system ma bezwarunkowo przyjmować pocztę, działając na zasadzie "
+"pośrednika."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../exim4-config.templates:6001
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You should use the standard address/prefix format (e.g. 194.222.242.0/24 or "
 "5f03:1200:836f::/48)."
 msgstr ""
-"Jeżeli jakieś istnieją, wprowadź je tutaj, oddzielone dwukropkami. "
-"Powinieneś użyć standarowego formatu adres/długość (np. 194.222.242.0/24)."
+"Należy użyć standarowego formatu adres/długość (np. 194.222.242.0/24 "
+"lub 5f03:1200:836f::/48)."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -319,6 +335,8 @@
 "If this system should not be a smarthost for any other host, leave this list "
 "blank."
 msgstr ""
+"Jeśli ten system nie powinien być pośrednikiem dla żadnego innego "
+"systemu, zostaw tą listę pustą."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -334,12 +352,15 @@
 "therefore necessary to specify the domain name this system should use for "
 "the domain part of local users' sender addresses."
 msgstr ""
+"Wybrano opcję ukrywania lokalnej nazwy pocztowej w poczcie wychodzącej. Z "
+"tego powodu musisz wprowadzić nazwę domeny, jaka ma być używana w "
+"adresach lokalnych nadawców."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../exim4-config.templates:8001
 msgid "IP address or host name of the outgoing smarthost:"
-msgstr ""
+msgstr "Adres IP lub nazwa pośrednika przyjmującego wychodzącą pocztę:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -351,18 +372,23 @@
 "(for example smarthost.example::587 or 192.168.254.254::2525). Colons in "
 "IPv6 addresses need to be doubled."
 msgstr ""
+"Proszę podać adres IP lub nazwę serwera poczty, który będzie "
+"przyjmował całą pocztę wychodzącą z tego systemu. Jeśli przyjmuje on "
+"pocztę na porcie innym niż TCP/25, podaj też numer portu po dwóch "
+"dwukropkach (na przykład poczta.przyklad.pl::587 lub "
+"192.168.254.254::2525). Należy także podwoić dwukropki w adresach IPv6."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../exim4-config.templates:8001
-#, fuzzy
 msgid ""
-"If the smarthost requires authentication, please refer to the Debian-"
-"specific README files in /usr/share/doc/exim4-base for notes about setting "
-"up SMTP authentication."
+"If the smarthost requires authentication, please refer to the "
+"Debian-specific README files in /usr/share/doc/exim4-base for notes about "
+"setting up SMTP authentication."
 msgstr ""
-"Jeżeli chcesz skonfigurować autoryzację SMTP, zapoznaj się z dokumentem /usr/"
-"share/doc/exim4-base/README.Debian.gz"
+"Jeżeli pośrednik wymaga uwierzytelniania, proszę zapoznać się z "
+"Debianowymi plikami README w /usr/share/doc/exim4-base, które zawierają "
+"uwagi na temat konfiguracji uwierzytelniania."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -377,6 +403,9 @@
 "Mail for the 'postmaster', 'root', and other system accounts needs to be "
 "redirected to the user account of the actual system administrator."
 msgstr ""
+"Poczta dla użytkowników \"postmaster\", \"root\" i innych kont systemowych "
+"powinna być przekazywana na właściwe konto użytkownika, który jest "
+"administratorem."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -385,38 +414,35 @@
 "If this value is left empty, such mail will be saved in /var/mail/mail, "
 "which is not recommended."
 msgstr ""
+"Jeśli zostawisz tą wartość pustą, poczta ta będzie zapisywana w "
+"/var/mail/mail, co nie jest zalecane."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../exim4-config.templates:9001
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Note that postmaster's mail should be read on the system to which it is "
 "directed, rather than being forwarded elsewhere, so (at least one of) the "
 "users listed here should not redirect their mail off this machine. A 'real-' "
 "prefix can be used to force local delivery."
 msgstr ""
-"Poczta dla kont \"postmaster\", \"root\", oraz innych kont systemowych jest "
-"najczęściej przekierowywana na konto aktualnego administratora systemu. "
-"Jeśli pozostawisz tę wartość pustą, taka poczta zostanie zachowana w /var/"
-"mail/mail, co nie jest zalecane. Zauważ, że poczta dla konta postmaster "
-"powinna być czytana na systemie do którego jest kierowana, a nie "
-"przekierowywana. W związku z tym (co najmniej jeden) użytkownik którego "
-"wybierzesz nie powinien przekierowywać poczty z tego systemu. Aby wymusić "
-"lokalne dostarczenie użyj prefiksu \"real-\"."
+"Poczty dla \"postmastera\" nie powinno się przesyłać do innego systemu, "
+"tylko czytać lokalnie. Dlatego conajmniej jeden z podanych użytkowników "
+"nie powinien przekierowywać poczty na inny komputer. Aby wymusić lokalne "
+"dostarczanie można użyć przedrostka \"real-\"."
 
+# Tak chyba lepiej niż kombinowanie z "Wiele nazw [...]"
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../exim4-config.templates:9001
-#, fuzzy
 msgid "Multiple user names need to be separated by spaces."
-msgstr "Wpisz jedną lub kilka nazw użytkowników, oddzielonych spacjami."
+msgstr "Wprowadź jedną lub kilka nazw użytkowników, rozdzielone spacjami."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../exim4-config.templates:10001
 msgid "IP-addresses to listen on for incoming SMTP connections:"
-msgstr "Adresy IP na których system będzie nasłuchiwał nadchodzących połączeń:"
+msgstr "Adresy IP, na których nasłuchiwać nadchodzących połączeń:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -425,22 +451,24 @@
 "Please enter a semicolon-separated list of IP addresses. The Exim SMTP "
 "listener daemon will listen on all IP addresses listed here."
 msgstr ""
+"Wprowadź rozdzieloną średnikami listę adresów IP. Daemon SMTP Exima "
+"będzie nasłuchiwał na wszystkich tych adresach."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../exim4-config.templates:10001
-#, fuzzy
 msgid ""
 "An empty value will cause Exim to listen for connections on all available "
 "network interfaces."
 msgstr ""
-"Jeżeli pozostawisz tę wartość pustą, Exim będzie nasłuchiwał na porcie SMTP "
-"na wszystkich dostępnych interfejsach sieciowych."
+"Pusta wartość spowoduje, że Exim będzie nasłuchiwał na wszystkich "
+"dostępnych interfejsach sieciowych."
 
+# To tłumaczenie nieco odbiega od oryginału, ale jest IMHO znacznie mniej
+# zawiłe, a niesie tyle samo treści.
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../exim4-config.templates:10001
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If this system only receives mail directly from local services (and not from "
 "other hosts), it is suggested to prohibit external connections to the local "
@@ -449,47 +477,46 @@
 "when 127.0.0.1 is entered here, as this will disable listening on public "
 "network interfaces."
 msgstr ""
-"Jeżeli ten komputer nie otrzymuje poczty bezpośrednio przez SMTP od INNYCH "
-"hostów, a jedynie od lokalnych usług takich jak fetchmail lub Twój program "
-"pocztowy, powinieneś zabronić zewnętrznych połączeń do Exima ustawiając tę "
-"opcję na 127.0.0.1, a więc wyłączając nasłuchiwanie na publicznych "
-"interfejsach sieciowych."
+"Jeżeli ten komputer otrzymuje pocztę wyłącznie od lokalnych usług, "
+"takich jak programy pocztowe lub fetchmail (a nie od innych komputerów), "
+"zaleca się zabronić połączeń z zewnątrz do lokalnego serwera Exim. "
+"Jeśli podasz tu tylko adres 127.0.0.1, połączenia do Exima z zewnątrz "
+"nie będą możliwe."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../exim4-config.templates:11001
 msgid "Keep number of DNS-queries minimal (Dial-on-Demand)?"
 msgstr ""
-"Utrzymywać ilość zapytań DNS na minimalnym poziomie (dzwonienie na żądanie)? "
+"Utrzymywać ilość zapytań DNS na minimalnym poziomie (dzwonienie na "
+"żądanie)? "
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../exim4-config.templates:11001
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In normal mode of operation Exim does DNS lookups at startup, and when "
 "receiving or delivering messages. This is for logging purposes and allows "
 "keeping down the number of hard-coded values in the configuration."
 msgstr ""
-"W czasie normalnej pracy Exim wykonuje zapytania DNS podczas startu usługi, "
-"otrzymywania i dostarczania poczty, itd. w celach logowania zdarzeń i "
-"unikania sztywnych wartości w plikach konfiguracji."
+"W normalnym trybie pracy Exim wykonuje zapytania DNS podczas startu, "
+"otrzymywania i dostarczania poczty, w celach logowania zdarzeń. Umożliwia "
+"to też ograniczenie ilości sztywnych wartości w plikach konfiguracji."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../exim4-config.templates:11001
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If this system does not have a DNS full service resolver available at all "
-"times (for example if its Internet access is a dial-up line using dial-on-"
-"demand), this might have unwanted consequences. For example, starting up "
-"Exim or running the queue (even with no messages waiting) might trigger a "
-"costly dial-up-event."
+"times (for example if its Internet access is a dial-up line using "
+"dial-on-demand), this might have unwanted consequences. For example, "
+"starting up Exim or running the queue (even with no messages waiting) might "
+"trigger a costly dial-up-event."
 msgstr ""
-"Na systemach bez stałego dostępu do serwera DNS, używających dzwonienia na "
-"żądanie, może to powodować niechciane konsekwencje, ponieważ uruchomienie "
-"Exima lub kolejki (nawet bez oczekujących wiadomości) może wywoływać "
-"wdzwanianie do ISP."
+"Na systemach bez stałego dostępu do serwera DNS (na przykład "
+"używających \"dzwonienia na żądanie\"), może to powodować niechciane "
+"konsekwencje. Dla przykładu, uruchomienie Exima lub kolejki (nawet bez "
+"oczekujących wiadomości) może wywołać wdzwanianie do ISP."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -498,13 +525,14 @@
 "This option should be selected if this system is using Dial-on-Demand. If it "
 "has always-on Internet access, this option should be disabled."
 msgstr ""
+"Należy wybrać tą opcję jeśli system używa \"dzwonienia na żądanie\". "
+"Jeśli dostęp do Internetu jest stały, opcję tą należy wyłączyć."
 
 #. Type: title
 #. Description
 #: ../exim4-config.templates:12001
-#, fuzzy
 msgid "Mail Server configuration"
-msgstr "Ogólne typy konfiguracji poczty:"
+msgstr "Konfiguracja serwera poczty"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -515,30 +543,30 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../exim4-config.templates:13001
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The Debian exim4 packages can either use 'unsplit configuration', a single "
 "monolithic file (/etc/exim4/exim4.conf.template) or 'split configuration', "
 "where the actual Exim configuration files are built from about 50 smaller "
 "files in /etc/exim4/conf.d/."
 msgstr ""
-"Debianowe pakiety exima4 do wygenerowania ostatecznej konfiguracji mogą użyć "
-"jednego pliku konfiguracyjnego (/etc/exim4/exim4.conf.template) lub około 40 "
-"małych plików w /etc/exim4/conf.d/."
+"Debianowe pakiety exima4 mogą używać \"zwartej konfiguracji\", czyli "
+"pojedynczego pliku konfiguracyjnego /etc/exim4/exim4.conf.template, albo "
+"\"podzielonej konfiguracji\", gdzie do właściwa konfiguracja jest budowana "
+"z około 50 mniejszych plików w /etc/exim4/conf.d/."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../exim4-config.templates:13001
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Unsplit configuration is better suited for large modifications and is "
 "generally more stable, whereas split configuration offers a comfortable way "
 "to make smaller modifications but is more fragile and might break if "
 "modified carelessly."
 msgstr ""
-"Pierwszy sposób jest lepiej dostosowany do dużych modyfikacji oraz ogólnie "
-"bardziej stabilny; drugi oferuje wygodniejsze wprowadzanie małych zmian, "
-"lecz jest bardziej wrażliwy i może zawieść podczas intensywnych modyfikacji."
+"\"Zwarta konfiguracja\" nadaje się lepiej do obszernych modyfikacji i jest "
+"ogólnie bardziej stabilna, natomiast \"podzielona konfiguracja\" daje "
+"możliwość wygodnego wprowadzania niewielkich modyfikacji, przy czym jest "
+"bardziej krucha i łatwiej ją popsuć przy nieostrożnych zmianach."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -547,45 +575,47 @@
 "A more detailed discussion of split and unsplit configuration can be found "
 "in the Debian-specific README files in /usr/share/doc/exim4-base."
 msgstr ""
+"Więcej informacji na temat obu typów konfiguracji można znaleźć w "
+"plikach README Debiana w /usr/share/doc/exim4-base."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../exim4-config.templates:14001
 msgid "Hide local mail name in outgoing mail?"
-msgstr "Ukryć lokalną nazwę w wychodzącej poczcie?"
+msgstr "Ukrywać lokalną nazwę w wychodzącej poczcie?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../exim4-config.templates:14001
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The headers of outgoing mail can be rewritten to make it appear to have been "
 "generated on a different system. If this option is chosen, '${mailname}', "
-"'localhost' and '${dc_other_hostnames}' in From, Reply-To, Sender and Return-"
-"Path are rewritten."
+"'localhost' and '${dc_other_hostnames}' in From, Reply-To, Sender and "
+"Return-Path are rewritten."
 msgstr ""
-"Nagłówki wychodzącej poczty mogą być przepisywane, zamieniając \"${mailname}"
-"\" \"localhost\" i \"${dc_other_hostnames}\" w polach From, Reply-To i "
-"Return-Path, co sprawi, że będą wyglądały na pochodzące z innego systemu."
+"Nagłówki wychodzącej poczty mogą być przepisywane, aby sprawić "
+"wrażenie, że pochodzi ona z innego komputera. Jeśli wybierzesz tą "
+"opcję, podmieniane będą \"${mailname}\", \"localhost\" oraz "
+"\"${dc_other_hostnames}\" w nagłówkach From, Reply-To, Sender oraz "
+"Return-Path."
 
 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../exim4-config.templates:15001
 msgid "mbox format in /var/mail/"
-msgstr ""
+msgstr "format mbox w /var/mail/"
 
 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../exim4-config.templates:15001
 msgid "Maildir format in home directory"
-msgstr ""
+msgstr "Format Maildir w katalogu domowym"
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../exim4-config.templates:15002
-#, fuzzy
 msgid "Delivery method for local mail:"
-msgstr "poczta jest wysyłana przez smarthost-a - bez dostarczania lokalnego"
+msgstr "Format dostarczania poczty lokalnie:"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -596,6 +626,10 @@
 "complete mail folder stored in /var/mail/. With Maildir format every single "
 "message is stored in a separate file in ~/Maildir/."
 msgstr ""
+"Exim może dostarczać pocztę w różnych formatach. Dwa najpopularniejsze "
+"to mbox i Maildir. W formacie mbox, każda skrzynka to jeden plik w "
+"katalogu /var/mail/. W formacie Maildir, każda wiadomość jest w osobnym "
+"pliku w ~/Maildir/."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -604,160 +638,5 @@
 "Please note that most mail tools in Debian expect the local delivery method "
 "to be mbox in their default."
 msgstr ""
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Move undelivered mails from exim 3 to exim4 spool?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Przenieść niedostarczoną przez exima (wersja 3) pocztę do kolejki exima4?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Choosing this option will move these messages to exim4's spool (/var/"
-#~ "spool/exim4/input/) where they will be handled by exim4."
-#~ msgstr ""
-#~ "W katalogu /var/spool/exim/input/ exima lub exima-tls istnieją "
-#~ "niedostarczone wiadomości. Mogą one zostać przeniesione do kolejki /var/"
-#~ "spool/exim4/input/ gdzie zajmie się nimi exim4."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Be aware that this works only one-way, exim4 can handle exim(v3)'s spool "
-#~ "but not the other way round."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pamiętaj, że działa to tylko w jedną stronę: exim4 może obsługiwać "
-#~ "kolejkę utworzoną przez exima (wersja 3), ale nie odwrotnie."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Move the mails only if you don't plan to go back to exim(v3), otherwise "
-#~ "the mail shouldn't be moved now but manually once you've converted your "
-#~ "setup."
-#~ msgstr ""
-#~ "Możesz przenieść wiadomości pod warunkiem, że nie planujesz powrotu do "
-#~ "exima (wersja 3), w innym przypadku powinieneś zrobić to ręcznie po "
-#~ "dostosowaniu Twojej konfiguracji."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "If there are any more, enter them here, separated by semicolons. You may "
-#~ "leave this blank if there are none."
-#~ msgstr ""
-#~ "Jeśli istnieją inne domeny wpisz je tutaj, oddzielając nazwy dwukropkami. "
-#~ "Jeżeli nie ma takich domen, możesz pozostawić pole puste."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Please enter here the domains for which this system will relay mail, for "
-#~ "example as a fallback MX or mail gateway."
-#~ msgstr "Wpisz nazwy domen dla których dopuszczasz przekazywanie poczty."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Such domains are domains for which you are prepared to accept mail from "
-#~ "anywhere on the Internet. Do not mention local domains here."
-#~ msgstr ""
-#~ "Takimi domenami są domeny dla których akceptujesz pocztę pochodzącą z "
-#~ "Internetu. Nie wpisuj tutaj domen lokalnych."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "The domains entered here should be separated by semicolons. Wildcards may "
-#~ "be used."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nazwy domen powinny być oddzielone dwukropkami. Dopuszczalne są znaki "
-#~ "wieloznaczne."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Since you enabled hiding the local mailname in outgoing mail, you must "
-#~ "specify the domain name to use for mail from local users; typically this "
-#~ "is the machine on which you normally receive your mail."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ponieważ włączyłeś ukrywanie lokalnego adresu w poczcie wychodzącej, "
-#~ "musisz podać nazwę domeny, która będzie używana dla poczty od lokalnych "
-#~ "użytkowników; najczęściej jest to serwer, który odbiera Twoją pocztę."
-
-#~ msgid "Where will your users read their mail?"
-#~ msgstr "Gdzie Twoi użytkownicy będą czytać swoją pocztę?"
-
-#~ msgid "Machine handling outgoing mail for this host (smarthost):"
-#~ msgstr "Serwer obsługujący pocztę wychodzącą z tego komputera (smarthost):"
-
-#~ msgid "Enter the hostname of the machine to which outgoing mail is sent."
-#~ msgstr "Wpisz nazwę serwera do którego wysyłana jest poczta wychodząca."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Enable this feature if you are using Dial-on-Demand; otherwise, disable "
-#~ "it."
-#~ msgstr ""
-#~ "Włącz tę funkcję jeśli używasz dzwonienia na żądanie; w innym przypadku "
-#~ "wyłącz."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Select the mail server configuration type that best fits your needs."
-#~ msgstr "Wybierz typ konfiguracji, który najbardziej Ci odpowiada."
-
-#~ msgid "If you are unsure then you should not use split configuration."
-#~ msgstr ""
-#~ "Jeśli nie jesteś pewien, nie powinieneś używać dzielenia konfiguracji."
-
-#~ msgid "manually convert from handcrafted Exim v3 configuration"
-#~ msgstr "ręcznie skonwertuj własną konfigurację Exima wersja 3"
-
-#~ msgid "Configure Exim4 manually?"
-#~ msgstr "Skonfigurować Exima 4 ręcznie?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You indicated that you have a handcrafted Exim 3 configuration. To "
-#~ "convert this to Exim 4, you can use the exim_convert4r4(8) tool after the "
-#~ "installation. Consult /usr/share/doc/exim4-base/examples/example.conf.gz "
-#~ "and /usr/share/doc/exim4-base/README.Debian.gz!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Zaznaczyłeś, że posiadasz własną konfigurację Exima 3. Aby skonwertować "
-#~ "ją do Exima 4, możesz po zakończeniu instalacji użyć narzędzia "
-#~ "exim_convert4r4(8). Zapoznaj się z /usr/share/doc/exim4-base/examples/"
-#~ "example.conf.gz oraz /usr/share/doc/exim4-base/README.Debian.gz!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Until your mail system is configured, it will be broken and cannot be "
-#~ "used."
-#~ msgstr ""
-#~ "Twój system poczty pozostanie bezużyteczny dopóki nie zostanie "
-#~ "skonfigurowany."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Your \"mail name\" is the hostname portion of the address to be shown on "
-#~ "outgoing news and mail messages (following the username and @ sign) "
-#~ "unless hidden with rewriting."
-#~ msgstr ""
-#~ "\"Nazwa pocztowa\" jest fragmentem z nazwą hosta z adresu e-mail, który "
-#~ "ma się pojawiać w wychodzących wiadomościach (następującym po nazwie "
-#~ "użytkownika i znaku @), chyba że będzie on ukryty przez mechanizm "
-#~ "przepisywania."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please enter here the networks of local machines for which you accept to "
-#~ "relay the mail."
-#~ msgstr ""
-#~ "Wpisz tutaj sieci lokalnych komputerów dla których akceptujesz "
-#~ "przekazywanie poczty."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This should include a list of all machines that will use us as a "
-#~ "smarthost."
-#~ msgstr ""
-#~ "Powinna się tutaj znaleźć lista wszystkich komputerów, które będą "
-#~ "traktowały ten system jako smarthost-a."
-
-#~ msgid ""
-#~ "You need to double the colons in IPv6 addresses (e.g. "
-#~ "5f03::1200::836f::::/48)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Musisz podwoić dwukropki w adresach IPv6 (np. 5f03::1200::836f::::/48)."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Enter a colon-separated list of IP-addresses to listen on. You need to "
-#~ "double the colons in IPv6 addresses (e.g. 5f03::1200::836f::::)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Wpisz oddzielone dwukropkami adresy IP, na których system będzie "
-#~ "nasłuchiwał. Musisz podwoić dwukropki dla adresów IPv6 (np. "
-#~ "5f03::1200::836f::::)."
-
-#~ msgid "Configuring Exim v4 (exim4-config)"
-#~ msgstr "Konfigurowanie Exim v4 (exim4-config)"
+"Należy pamiętać, że większość narzędzi pocztowych w Debianie "
+"domyślnie zakłada, że poczta jest dostarczana w formacie mbox."

Reply to: