[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

"Gadatliwe" tłumaczeniaWitam,

Tak mnie ostatnio zastanowiło: czy lepiej tłumaczyć komunikaty na
polski w stylu "gadatliwym-rozkazowym" czy w formie bliższej
bezosobowej?

Przykład z "LANG=C man ls":
-d, --directory
  list directory entries instead of contents, and do not
  dereference symbolic links
-G, --no-group
  in a long listing, don't print group names

Jednak można znaleźć w "man ls" niegadatliwą wersję polską:
-d, --directory
  Wypisuje tylko nazwy katalogów, tak jak innych plików,
  zamiast wyświetlać ich zawartość.
-G, --no-group
  Nie wyświetla informacji o grupie przy długim formacie listingu
  katalogu.

Piszę oczywiście w kontekście moich aktualnych prac, gdyż zauważyłem
brak konsekwencji w efekcie końcowym. Tradycyjnie było w apt:

Commands:
  update - Retrieve new lists of packages
  upgrade - Perform an upgrade

[g]
Polecenia:\n
 update - Pobierz nowe listy pakietów\n
 upgrade - Wykonaj aktualizację\n

A mniej gadatliwie byłoby oczywiście:

[n]
Polecenia:\n
 update - Pobiera nowe listy pakietów\n
 upgrade - Wykonuje aktualizację\n


Którą wersję polecalibyście przyjąć, [g] czy [n]?

Pozdrawiam,
Wiktor

-- 
Registered Linux user #390131 (http://counter.li.org)

Reply to: