[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nowe tłumaczenie dla apt-0.7.1101-03-08, Marcin Owsiany napisał:
> Wygląda OK.
>
>  Może jedynie poprawiłbym te wszystkie "sygnatury" na "podpisy" po prostu.

I słusznie, znalazłem co najmniej dwa precedensy.

W samym apt jest już:
msgid "Invalid archive signature"
msgstr "Nieprawidłowy podpis archiwum"

Ponadto znalazłem (synaptic, seahorse):
Signing Key -> Klucz {podpisujący | podpisywania}

Poprawiłem więc i dla apt'a - na "podpisy", ma się rozumieć :)

Dziękuję za zwrócenie uwagi!
Wiktor

-- 
Registered Linux user #390131 (http://counter.li.org)

Reply to: