[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nowe tłumaczenie dla apt-0.7.11On Sat, Mar 01, 2008 at 12:03:09PM +0000, Marcin Owsiany wrote:
> > Podałem też nowy nagłówek, jak poniżej - czy słusznie?
> > "Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>"
> 
> W sumie nie wiem czy teraz bardziej aktywna jest ta lista, czy pddp.

PDDP można w ogóle uznać za martwe.

pozdr,
fEnIo

-- 
 ,''`. Bartosz Fenski | mailto:fenio@debian.org | pgp:0x13fefc40 | irc:fEnIo
 : :' :    32-050 Skawina - Glowackiego 3/15 - malopolskie v. - Poland
 `. `'      phone:+48602383548 | proud Debian maintainer and user
  `-      http://fenski.pl | xmpp:fenio@jabber.org | rlu:172001

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: