[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: smutna wiadomość (debian-faq)On Mon, Sep 08, 2003 at 07:28:51PM +0200, Janusz S. Bień wrote:
> Przygotowując slajdy na temat SGML jako przykład wziąłem początek
> debian-faq i z przykrością stwierdziłem, że poniższy fragment zupełnie
> nie oddaje znaczenia oryginału:
> 
> W razie potrzeby mogę swoje zarzuty skonkretyzować, ale po powrocie z
> konferencji, czyli najwcześniej za 2 tygodnie.
Rzeczywiście to spore niedopatrzenie było. Myślę, że zarzutów nie trzeba
konkretyzować. Jacek naniósł poprawki i został zostawiony oryginał.
Ja dopisałem jeszcze pomiędzy polskim tłumaczeniem, a angielskim:

 <p>Powyższe tłumaczenie <strong>nie</strong> zostało zatwierdzone przez
 Free Software Fundation i w związku z tym <strong>nie</strong> jest 
 w żadnym stopniu wiążące. Ma jedynie charakter informacyjny, 
 a w przypadku redystrybucji lub modyfikacji dokumentu należy stosować
 się do oryginału zamieszczonego poniżej.

Mam nadzieję, że teraz jest w porządku, aczkolwiek otwarci jesteśmy na
dalsze sugestie. Wychodzą braki prawników w naszych szeregach :/

Dziękuję bardzo za zwrócenie uwagi.

pozdr,
fEnIo
-- 
   _   Bartosz Feński aka fEnIo | mailto:fenio@o2.pl | pgp:0x13fefc40 
  _|_|_  32-050 Skawina - Głowackiego 3/15 - w. małopolskie - Polska
  (0 0)   phone:+48501608340 | ICQ:46704720 | GG:726362 | IRC:fEnIo
ooO--(_)--Ooo http://skawina.eu.org | JID:fenio@jabber.org | RLU:172001

Attachment: pgpUATn5QFEtp.pgp
Description: PGP signature


Reply to: