[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: stripping RAIDOn Wed, Sep 03, 2003 at 01:16:05AM +0200, Karol Czachorowski wrote:

>Spread them on different drives and mount all of them with sw,pri=1
>options in /etc/fstab. This ensures that the kernel does a striping RAID
>of the swap partitions and offers the maximum swap performance.

>Wszystko jasne, tylko jak przetłumaczyć to 'does a stripping RAID'? Ktoś
>to przetłumaczył jako 'paskowany RAID', ale nie podoba mi się to.

Ja traktuję to jako przeplatanie. W swap space mini-HOWTO zrobiłem coś
takiego:

Using multiple swap partitions or swap files on different disks
has an effect of "striping" swap requests across those disks,
similar to RAID-0 striping.

Użycie kilku partycji lub plików wymiany na różnych dyskach daje
efekt przeplatania zapisu między dyski, podobnie jak w RAID-0.


-- 
Jacek Politowski  [rallypl.te@m.olsztyn]Reply to: