[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

TwiOn Sat, 30 Aug 2003 Bartosz Feński aka fEnIo <fenio@o2.pl> wrote:


[...]

> W pliku langs.pl.po są po prostu wypisane wszelkie języki.
> 
> Popatrz. Tak wygląda część tego pliku :
> 
> #: ../../english/template/debian/language_names.wml:8
> msgid "Arabic"
> msgstr "arabski"
> 
> #: ../../english/template/debian/language_names.wml:9
> msgid "Finnish"
> msgstr "fiski"
> 
> #: ../../english/template/debian/language_names.wml:10
> msgid "Croatian"
> msgstr "chorwacki"
> 
> Te języki są akurat przetłumaczone i nagle dochodzimy do "Twi" i mamy
> problem, bo musisz przyznać, że nieczęsto spotykany język ;)

    Alfred F. Majewicz: Języki świata i ich klasyfikowanie, PWN 1989,
    s. 135:

    1.15.1.5.1. Klasyfikacja języków akańskich...
    tano (=centralne Volta-Comoe)
    sześć języków, w tym:

    twi

Można więc przyjąć, że "Twi" po polsku jest "twi" (małą literą!).

Pozdrawiam

Janusz S. Bień

-- 
           ,  
dr hab. Janusz S. Bien, prof. UW
Prof. Janusz S. Bien, Warsaw Uniwersity
jsbien@mimuw.edu.pl, jsbien@uw.edu.pl
http://www.orient.uw.edu.pl/~jsbien/
http://www.mimuw.edu.pl/~jsbien/Reply to: