[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: TwiOn Mon, Sep 01, 2003 at 08:17:08AM +0200, Janusz S. Bień wrote:
> > W pliku langs.pl.po są po prostu wypisane wszelkie języki.
> > 
> > Popatrz. Tak wygląda część tego pliku :
> > 
> > #: ../../english/template/debian/language_names.wml:8
> > msgid "Arabic"
> > msgstr "arabski"
> > 
> > #: ../../english/template/debian/language_names.wml:9
> > msgid "Finnish"
> > msgstr "fiski"
> > 
> > #: ../../english/template/debian/language_names.wml:10
> > msgid "Croatian"
> > msgstr "chorwacki"
> > 
> > Te języki są akurat przetłumaczone i nagle dochodzimy do "Twi" i mamy
> > problem, bo musisz przyznać, że nieczęsto spotykany język ;)
> 
>     Alfred F. Majewicz: Języki świata i ich klasyfikowanie, PWN 1989,
>     s. 135:
> 
>     1.15.1.5.1. Klasyfikacja języków akańskich...
>     tano (=centralne Volta-Comoe)
>     sześć języków, w tym:
> 
>     twi
> 
> Można więc przyjąć, że "Twi" po polsku jest "twi" (małą literą!).
Super. Zmieniłem już w repozytorium dodając również ten komentarz.

pozdr,
fEnIo
-- 
   _   Bartosz Feński aka fEnIo | mailto:fenio@o2.pl | pgp:0x13fefc40 
  _|_|_  32-050 Skawina - Głowackiego 3/15 - w. małopolskie - Polska
  (0 0)   phone:+48501608340 | ICQ:46704720 | GG:726362 | IRC:fEnIo
ooO--(_)--Ooo http://skawina.eu.org | JID:fenio@jabber.org | RLU:172001

Attachment: pgpWfY5hqthUP.pgp
Description: PGP signature


Reply to: