[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: srgítség kellene: prompt !On Mon, Sep 08, 2003 at 01:31:42PM +0200, SZERVÁC Attila wrote:
> 
> Hi!
> 
Hi!

> Segítségeteket és véleményeteket szeretném kérni a Debian magyar
> használatával kapcsolatos alábbi probléma terén:
> 
> Thank you for choosing Debian!
> 
> You may now login at the login: prompt.
> 
>   a 2. mondattal kapcsolatos a kérdés:
> 
> Én így kezdeném:
> 
>  Most beléphetsz itt: login:
> 
> Na, igen. login: prompt. Nem kelti a kifejezett magyarbarátság érzetét.
> 
>  De: egyrészt nincs rá jó magyar szó;
> 
>  másrészt a szerz? eredeti szándéka is az volt, hogy a lehet? legjobban
> el?revetítse, hoy mi fog történni (erre utal a login által kiírt login:
> felirat kiírása)
> 
> Jó magyar szó híján az ötletem ez:
> 
>  Most beléphetsz itt: login: _ .
> 

Én jobbnak találnám azt, hogy:

Most beléphetsz itt - jelszó:

- Habár természetesen a login szó is tökéletesen illene. Csúfabbnak
 találom a "beléphetsz" szót, ami magyar ugyan de a számítógép nem
 egy konyha, avova az ember csak úgy belép...
 Sajnos a bejelentekzéshez, úgy tûnik, a "belépés" terjedt el...
 De az is lehet, hogy nekem ez csak azért furcsa, mert magyar
 nyelvû rendszerekhez még nem igen volt szerencsém...


> Néhány eltér? véleményt hallottam, 

Eltérõ véleményt? Talán jók? Kíváncsi volnék.

> éppen ezért szeretném megkérdezni a
> közösséget, Titeket -
> 
> El?re is THX:  -sas-
> 
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-hungarian-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org

-- 

Gerhard Hotz <gerhard.hotz@gmx.net>

Attachment: pgpSG4Hke0o_M.pgp
Description: PGP signature


Reply to: