[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://console-setuptentarei adicarlle un tempiño :)

2011/8/12 Jorge Barreiro <yortx.barry@gmail.com>:
> O Xoves, 11 de Agosto de 2011 19:13:37 escribiches:
>> Eu estou "missing" estes días, preparando a festa dos días 16 e 25
>> (celebrámolas as dúas o 20), ademais preparando un curso e unha
>> conferencia para a primeira quincena de setembro.
>>
>> vai facendo o que poidas/queiras.... :)
>
> Será unha mágoa. Dame que sen ti non vou ter moitas revisións.
>
> Saúdos e boas festas.
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-galician-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] 201108122004.36986.yortx.barry@gmail.com">http://lists.debian.org/[🔎] 201108122004.36986.yortx.barry@gmail.com
>
>-- 
Membro de «The Document Foundation projects» http://gl.libreoffice.org
Membro de «Proxecto Trasno» http://trasno.net
Membro do «Grupo de Amigos Linux de Pontevedra (GALPon)» http://galpon.org
Co-coordinador do proxecto «GALPon MiniNo» http://minino.galpon.org


Reply to: