[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://console-setupEu estou "missing" estes días, preparando a festa dos días 16 e 25
(celebrámolas as dúas o 20), ademais preparando un curso e unha
conferencia para a primeira quincena de setembro.

vai facendo o que poidas/queiras.... :)

2011/8/11 Jorge Barreiro <yortx.barry@gmail.com>:
> Volvo ás andadas, ningún cambio aquí desde os últimos comentarios.
>
> O Mércores, 20 de Xullo de 2011 08:11:00 Miguel Bouzada escribiu:
>> Sobre «Latin»
>> Entendo pode ter dous ámbitos de aplicación:
>>           Latín (ou latino) fronte a saxón, cirílico, árabe, chinés,
>> etc...
>>
>>           Referíndose ao esquema Latino-americano (Latam) que é unha
>> variante de "keyboard layout" para toda Centro e Sur América (ata hai pouco
>> era o tipo de teclado que se comercializaba maioritariamente nesas terras)
>> http://en.wikipedia.org/wiki/Keyboard_layout
>>
>> Respecto de «Compose» é unha tecla que hoxe xa só emprega Mac [a da mazá] e
>> algún outro tecládo moi específico como os das WorkStations de Sun e que eu
>> sempre a vin referida sen traducir (agás algunha rara vez en castelán como
>> Composición)
>> http://en.wikipedia.org/wiki/Compose_key
>> En Linux hai certa tendencia a chamarlle »Multy_key»
>> http://www.linuxhowtos.org/Tips%20and%20Tricks/compose.htm
>> xa que esa tecla ven sendo a suma de Shift+AltGr
>> https://help.ubuntu.com/community/ComposeKey
>>
>> Respecto de «Menu» teño idea de que tamén a vin referida sempre con ese
>> nome (Menú)
>>
>> Respecto de «Logo» en todos os manuais de Xorg, etc... refirense a ela como
>> «Super» (Super_L e Super_R) e é como o estou a aplicar eu (Súper), aínda
>> que o de «Tecla [de] (L)logo[tipo]» non me parece mala escolla.
>> http://unix.stackexchange.com/questions/13369/how-to-remap-the-context-menu
>> -key-to-the-super-key
>>
>> Aquí verás que lle chaman «super-key»: http://wiki.debian.org/Compiz
>>
>> Sobre o de esquema fonético, despois de ler un chisco na wikipedia penso
>> que o «esquema fonético» refirese á: realizar unha transliteración
>> (grafémica) ou transcrición (fonética)
>> http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_b%C3%BAlgaro#Consonantes
>> http://es.wikipedia.org/wiki/Transcripci%C3%B3n_fon%C3%A9tica_del_b%C3%BAlg
>> aro_y_macedonio_con_el_AFI Buscando relacións en documentos, teses, etc.
>> sempre se emprega a forma idiomática do texto para traducir/empregar a
>> expresión « esquema fonético/a»
>>
>>
>> 2011/7/19 Jorge Barreiro <yortx.barry@gmail.com>
>>
>> > Boas,
>> >
>> > gracias pola revisión. Vai a miña réplica baixo cada comentario.
>> >
>> > O Domingo, 17 de Xullo de 2011 09:52:29 escribiches:
>> > > as miñas observacións:
>> > >
>> > > =============================
>> > > ordenador → computador
>> >
>> > Supoño que esta observación, así como outras que me fas, veñen de acordos
>> > como
>> > os das trasnadas. Tratei de usar o Glósima para ver cal era a tradución
>> > preferida, pero salvo o glosario «trasnada2», todos están en «discusión»
>> > e non
>> > me aportan nada. Onde podo atopar a información das decisións anteriores?
>> >
>> > > mudar → cambiar
>> > > *****change
>> > >
>> > >     + Decisión:
>> > >         cambiar, cambio
>> > >
>> > >     + Razóns:
>> > >         Hai que uniformidade, polo que se escolle esta e non trocar,
>> >
>> > mudar
>> >
>> > > ou modificar, que poderían ser válidas.
>> > >
>> > > linguaxe → idioma
>> >
>> > acéptoas e anótomas
>> >
>> > > framebuffer → ou entrecomiñado ou transliterado framebúfer (?)
>> >
>> > gústame a idea de transliterar pero...
>> > neste caso habería que escribilo como se le, non? freimbúfer ou algo así?
>> >
>> > vouno deixar entrecomiñado mentres non haxa outro acordo.
>> >
>> > > Inconsistencia de criterio →    Tecla de maiúsculas dereita
>> > >
>> > >                 Tecla Control esquerda+Tecla Maiúsculas esquerda
>> > >
>> > > revisar este criterio a partires da liña 498, dáse tamén na liña 695
>> > >
>> > > Sobre os nomes das teclas:
>> > >     acordo da última Trasnada
>> > >
>> > > *****Nomes das teclas, en maiúsculas ou só a primeira letra:
>> > > «TAB»/«Tab»?
>> > >
>> > >     + Decisión:
>> > >         1) Prefírese maiúscula inicial, sen punto.
>> > >         2) Hai que elaborar unha listaxe de nomes de teclas e solicitar
>> >
>> > que
>> >
>> > > a RAG ditamine cales son os apropiados.
>> > >
>> > >     + Razóns:
>> > >         Convénse en que os nomes das teclas funcionan como símbolos:
>> > >         non
>> > >
>> > > son nomes e non son abreviaturas (neste caso deberían levar punto ao
>> > > final). Hai dúbidas.
>> > >
>> > > Desexa usar Control+Alt+Backspace para abortar o servidor X? →
>> > > Backspace
>> >
>> > ??
>> >
>> > > Documento de google no que recollo para discusión o material da páxina
>> > > http://softwarelibre.udc.es/GuiaEstilo#anexo-1-nome-das-teclas
>> >
>> > https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgmpXiwhx9ZjdEdJU21Y
>> > aG
>> >
>> > > twak41b0ZsYjc1aVoyWEE&hl=es#gid=0
>> >
>> > O certo é que ao quedar un pouco no aire o acordo sobre os nomes das
>> > teclas,
>> > pasei delas e deixeinas como estaban. Pero o documento que me pasas está
>> > bastante claro, así que vouno a aplicar.
>> >
>> > Quédanme as seguintes:
>> > - a tecla Compose seguirase chamando Compose, xa que a descoñezo e non
>> > está no
>> > listado.
>> > - a tecla Menú tampouco está no listado, é a que funciona normalmente
>> > como o
>> > botón dereito do rato e saca o menú contextual, quédalle Menú como nome.
>> > - a tecla que aquí chaman Logo, voulle seguir chamando Logo. A opción que
>> > da o
>> > listado é a «tecla do Windows», nome que non me gusta moito e ademáis en
>> > algúns teclados non é así (o eeepc ten unha casiña, por exemplo).
>> >
>> > > Latin → Latín → Latino/a ?
>> >
>> > Aquí teño as miñas dúbidas. Deixei Latin en tódolos sitios onde fai
>> > referencia
>> > á disposición de teclado estándar (a americana), asumindo que Latin é o
>> > nome
>> > propio de esta disposición de teclado. O certo é que non atopei ningunha
>> > lista
>> > de disposicións de teclado que lle dea nomes propios, pero chamarlle
>> > disposición de teclado latina pode resultar confuso, sobre todo para un
>> > galego
>> > falante que ha considerar que ten un teclado bastante latino.
>> >
>> > Acabo de comprobar as traducións en outros idiomas e o castelán ou o
>> > francés
>> > optaron por traducir latino/a, e os portugueses parece que tiveron a
>> > mesma idea ca min.
>> >
>> > Eu, persoalmente, optaría incluso por afastarnos algo do texto orixinal e
>> > traducir simplemente: disposición de teclado estándar.
>> >
>> > > pulsacións de teclas coma unha combinación
>> > > Control+punto coma tecla Compose.
>> > >
>> > >      → como
>> >
>> > http://www.digalego.com/diccionario/Html/muestra_palabra_utf.php?op=ver&b
>> > us
>> >
>> > > cado=coma coma
>> > > conx Une dous elementos entre os que se establece unha comparación de
>> > > igualdade. OBS: Só pode utilizarse cando a expresión ten valor
>> >
>> > comparativo
>> >
>> > > e non modal.
>> >
>> > De estas había unhas cantas.
>> >
>> > > Abortar → aínda non hai unha decisión, mais todo o mundo indica como
>> > > preferencia → interromper, cancelar
>> >
>> > Non me acaban de convencer as alternativas por xenéricas. Matar está
>> > completamente descartado?
>> >
>> > > American English → Americano (a secas) ?? → Inglés americano (ou dos
>> > > EUA)
>> > >
>> > > Búlgaro (esquema phonetic) esquema fonético?
>> >
>> > Parece ser o nome do esquema. Algúns idiomas traducírono, outros non.
>> > Esta é a tradución en Búlgaro:
>> > msgstr "Българска (подредба phonetic)"
>> >
>> > > Canadian French → Francés (Canadá) → Francés do Canadá ? → o mesmo co
>> > > suízo...
>> > >
>> > > Ollo co criterio, unificar cos () no caso do Inglés americano
>> >
>> > van sen parénteses, que en esta lista se están usando para precisar
>> > esquemas.
>> >
>> > > ===================================
>> > >
>> > >
>> > > 2011/7/15 Jorge Barreiro <yortx.barry@gmail.com>
>> > >
>> > > > Boas,
>> > > >
>> > > > envío isto aquí antes de mandalo para que lle botedes un ollo, quen
>> >
>> > teña
>> >
>> > > > tempo. Non só cambiei as cadeas novas, fixen unha revisión xeral.
>> > > >
>> > > > Espero comentarios.
>> > > >
>> > > > Saúdos!
>> >
>> > Anexo a nova versión.
>> >
>> > Saúdos.
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-galician-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] 201108111910.36469.yortx.barry@gmail.com">http://lists.debian.org/[🔎] 201108111910.36469.yortx.barry@gmail.com
>
>-- 
Membro de «The Document Foundation projects» http://gl.libreoffice.org
Membro de «Proxecto Trasno» http://trasno.net
Membro do «Grupo de Amigos Linux de Pontevedra (GALPon)» http://galpon.org
Co-coordinador do proxecto «GALPon MiniNo» http://minino.galpon.org


Reply to: