[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fwd: Teño dúas dúbidasO Venres, 5 de Xaneiro de 2007 10:13, pedro silva escribiu:
> -sobre o algume dos guions, non sei de quen falas, seica hai algun dd na
> galiza?
>

Pois si, referíame ao que até o de agora é, que eu saiba, o único que fixo 
algo de traballo para a tradución (das cousas específicas) de debian, que ven 
sendo o que escrebeu isto: 
http://lists.debian.org/debian-i18n/2006/12/msg00194.html

> saude!

Pois xa que perguntas, non moita, teño unha sinusite que case me apetece a mim 
tamén arrincarme os ollos.
-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgp_bYj_EFlCw.pgp
Description: PGP signature


Reply to: