[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bug#523002: aolserver4: [INTL:fi] Updated Finnish translation of the debconf templatesMoi, 

On Wednesday 08 April 2009, Tapio Lehtonen wrote:
> On Tue, Apr 07, 2009 at 10:34:46PM +0300, Esko Arajärvi wrote:
> > #. Type: string
> > #. Description
> > #: ../aolserver4.templates:2001
> > msgid "Server hostname:"
> > msgstr "Palvelimen verkkonimi:"
>
> Aiemmin olen käyttänyt termiä konenimi, eli hostname = konenimi.

Olen kyllä nähnyt tuon käännöksen, mutta mielestäni verkkonimi kuvaa paremmin 
sitä mitä hostname tarkoittaa. Lokalisointi.orgin sanakirjakin näyttää olevan 
samaa mieltä.

> > #. Type: string
> > #. Description
> > #: ../aolserver4.templates:2001
> > msgid ""
> > "AOLserver needs a hostname to use for redirect page URLs and for
> > identifying " "itself."
> > msgstr ""
> > "AOLserver tarvitsee verkkonimen, jota käytetään palvelimen
> > identifioimiseen " "ja URLien uudelleenohjauksissa."
>
> Olen identifioimisen suomentanut sanalla tunnistaminen, eli " ... jota
> käytetään palvelimen tunnistamiseeen..."

Tunnistaminen on parempi kuin identifioiminen, mutta olisiko yksilöiminen 
vielä parempi?

Edu

p.s. Olen laittanut näitä käännöksiä suoraan Debianin virheidenhallintaan ja 
kopiona tänne, jotta mahdolliset muut kääntäjät näkevät mitä on jo käännetty. 
Jos haluatte oikolukea tekstejä (mitä kyllä arvostan) voisin laittaa nämä 
oikoluettavaksi ennen lähettämistä, niin ei tule ylläpitäjille ylimääräisiä 
viestejä. Laatu-listalle olen ajatellut laittaa näistä Debian-spesifisistä 
teksteistä vain hankalimmat tai muuten erityisen tärkeät. Mitä mieltä olette 
näistä käytännöistä?

-- 
Esko Arajärvi - edu@iki.fi - +358-50-5446844
"Only idiots quote signatures." -Antti Kuntsi (at his .sig)

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: