[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dctrl-tools (grep-dctrl) -suomennosMikko Moilanen wrote:

>   From: Niklas Vainio <niklas.vainio@iki.fi>
>
>   Olen samaa mieltä. Mutta kirjoittaisin "POSIX:in" eli
>   kaksoispisteen kanssa.
>
>Minä en, sillä POSIXin on paljon selkeämpi.
>
>

Suomen oikeinkirjoitussääntöjen (sikäli kun niitä halutaan täsmällisesti
noudattaa) kirjoitetaan joko Posixin tai POSIX:n, mutta ei POSIXin eikä
POSIX:in. Eli jos sana kirjoitetaan akronyyminä Posix, sijapääte
liitetään siihen suoraan, mutta jos se kirjoitetaan isokirjainlyhenteenä
POSIX, sijapääte (joka on siis tällaisessa tapauksessa pelkkä -n)
liitetään kaksoispisteen avulla. Vrt. Naton tai NATO:n.

Jos suomennoksissa on tämän sanan kohdalla tästä normista poikkeava
vakiintunut käytäntö, käyttäisin kuitenkin sitä.

Teemu Luojola
Reply to: