[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problems in the po file you sent for translation-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1


Done. See attached updated fi.po. This also includes another change as suggested by Christian Perrier.

- -- - -- arthur - adejong@debian.org - http://people.debian.org/~adejong --
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)

iEYEARECAAYFAkpAp/YACgkQVYan35+NCKdAyACfSlLBfU9KENHI6kuO59W4YQM1
QckAoM8M3DK1UKYHv2AmyhcJL5aBljfc
=6ehC
-----END PGP SIGNATURE-----
# Copyright (C) 2009
# This file is distributed under the same license as the nss-ldapd package.
#
# Esko Arajärvi <edu@iki.fi>, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nss-ldapd\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: nss-ldapd@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-06-23 09:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-05-23 21:15+0300\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 0.3\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:1001
#, fuzzy
#| msgid "LDAP server search base:"
msgid "LDAP server URI:"
msgstr "LDAP-palvelimen hakukanta:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:1001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please enter the URI of the LDAP server used. This is a string in the "
#| "form ldap://<hostname or IP>:<port>/ . ldaps:// or ldapi:// can also be "
#| "used. The port number is optional."
msgid ""
"Please enter the Uniform Resource Identifier of the LDAP server. The format "
"is 'ldap://<hostname_or_IP_address>:<port>/'. Alternatively, 'ldaps://' or "
"'ldapi://' can be used. The port number is optional."
msgstr ""
"Anna käytetyn LDAP-palvelimen URI. Tämä merkkijono on muotoa: ”ldap://";
"<verkkonimi tai IP>:<portti>/”. ldaps:// tai ldapi:// ovat myös "
"käytettävissä. Porttinumero ei ole pakollinen."

#. Type: string
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:1001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "When using the ldap or ldaps schemes it is usually a good idea to use an "
#| "IP address; this reduces the risk of failure when name services are "
#| "unavailable."
msgid ""
"When using an ldap or ldaps scheme it is recommended to use an IP address to "
"avoid failures when domain name services are unavailable."
msgstr ""
"Käytettäessä ldap- ja ldaps-skeemoja on yleensä suositeltavaa käyttää IP-"
"osoitetta. Tämä vähentää ongelmien riskiä, kun nimipalvelimia ei ole "
"käytettävissä."

#. Type: string
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:1001
msgid "Multiple URIs can be be specified by separating them with spaces."
msgstr "Voit syöttää useamman URIn erottamalla ne välilyönneillä."

#. Type: string
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
msgid "LDAP server search base:"
msgstr "LDAP-palvelimen hakukanta:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
msgid ""
"Please enter the distinguished name of the LDAP search base. Many sites use "
"the components of their domain names for this purpose. For example, the "
"domain \"example.net\" would use \"dc=example,dc=net\" as the distinguished "
"name of the search base."
msgstr ""
"Anna LDAP-hakukannan erittelevä nimi (Distinguished Name, DN). Useilla "
"sivustoilla käytetään verkkonimen osia tähän tarkoitukseen. Esimerkiksi "
"verkkotunnus ”esimerkki.fi” käyttäisi nimeä ”dc=esimerkki,dc=fi” hakukannan "
"erittelevänä nimenä."

#. Type: string
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:3001
msgid "LDAP database user:"
msgstr "LDAP-tietokannan käyttäjätunnus:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If the LDAP database requires a login for normal lookups, enter the name "
#| "of the account that will be used here. Leave empty otherwise."
msgid ""
"If the LDAP database requires a login for normal lookups, enter the name of "
"the account that will be used here. Leave it empty otherwise."
msgstr ""
"Jos LDAP-tietokannan täytyy kirjautua tehdäkseen normaaleja hakuja, anna "
"käytettävän tunnuksen nimi tässä. Jätä muuten kenttä tyhjäksi."

#. Type: string
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:3001
msgid "This value should be specified as a DN (distinguished name)."
msgstr "Tämä arvo tulisi antaa erittelevänä nimenä."

#. Type: password
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:4001
msgid "LDAP user password:"
msgstr "LDAP-tunnuksen salasana:"

#. Type: password
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:4001
msgid "Enter the password that will be used to log in to the LDAP database."
msgstr "Anna salasana, jota käytetään kirjauduttaessa LDAP-tietokantaan."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:5001
msgid "Use StartTLS?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:5001
msgid ""
"Please choose whether the connection to the LDAP server should use StartTLS "
"to encrypt the connection."
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../libnss-ldapd.templates:6001
msgid "never"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../libnss-ldapd.templates:6001
msgid "allow"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../libnss-ldapd.templates:6001
msgid "try"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../libnss-ldapd.templates:6001
msgid "demand"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:6002
msgid "Check server's SSL certificate:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:6002
msgid ""
"When an encrypted connection is used, a server certificate can be requested "
"and checked. Please choose whether lookups should be configured to require a "
"certificate, and whether certificates should be checked for validity:\n"
" * never: no certificate will be requested or checked;\n"
" * allow: a certificate will be requested, but it is not\n"
"     required or checked;\n"
" * try: a certificate will be requested and checked, but if no\n"
"    certificate is provided it is ignored;\n"
" * demand: a certificate will be requested, required, and checked.\n"
"If certificate checking is enabled, at least one of the tls_cacertdir or "
"tls_cacertfile options must be put in /etc/nss-ldapd.conf."
msgstr ""

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:7001
msgid "Name services to configure:"
msgstr "Asetettavat nimipalvelimet:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:7001
msgid ""
"For this package to work, you need to modify your /etc/nsswitch.conf to use "
"the ldap datasource."
msgstr ""
"Jotta tämä paketti toimisi, täytyy tiedosto /etc/nsswitch.conf muokata "
"käyttämään ldap-tietolähdettä."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You can select the services that should be enabled or disabled for LDAP "
#| "lookups. The new LDAP lookups will be added as last option. Be sure to "
#| "review these changes."
msgid ""
"You can select the services that should have LDAP lookups enabled. The new "
"LDAP lookups will be added as the last datasource. Be sure to review these "
"changes."
msgstr ""
"Voit valita palvelut, jotka tulisi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä "
"käytettäessä LDAP-hakuja. Uudet LDAP-haut lisätään viimeiseksi "
"vaihtoehdoksi. Muista tarkastaa nämä muutokset."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:8001
msgid "Remove LDAP from nsswitch.conf now?"
msgstr "Poistetaan LDAP tiedostosta nsswitch.conf nyt?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:8001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "LDAP is still configured for name lookups for the following services:\n"
#| " ${services}\n"
#| "but the libnss-ldapd package is about to be removed."
msgid ""
"The following services are still configured to use LDAP for lookups:\n"
" ${services}\n"
"but the libnss-ldapd package is about to be removed."
msgstr ""
"LDAP on vielä asetettu tekemään nimihakuja seuraaville palveluille:\n"
" ${services}\n"
"Pakettia libnss-ldapd ollaan kuitenkin poistamassa."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:8001
msgid ""
"You are advised to remove the entries if you don't plan on using LDAP for "
"name resolution any more. Not removing ldap from nsswitch.conf should, for "
"most services, not cause problems, but host name resolution could be "
"affected in subtle ways."
msgstr ""
"On suositeltavaa poistaa tietueet, jos LDAP:ia ei aiota enää käyttää nimien "
"selvittämiseen. Jos ldap jätetään tiedostoon nsswitch.conf, sen ei pitäisi "
"useimpien palveluiden kohdalla aiheuttaa ongelmia, mutta konenimien selvitys "
"saattaa muuttua joillain tavoilla."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:8001
msgid ""
"You can edit /etc/nsswitch.conf by hand or choose to remove the entries "
"automatically now. Be sure to review the changes to /etc/nsswitch.conf if "
"you choose to remove the entries now."
msgstr ""
"Voit muokata tiedostoa /etc/nsswitch.conf käsin tai poistaa tietueet nyt "
"automaattisesti. Muista tarkastaa tiedoston /etc/nsswitch.conf muutokset, "
"jos poistat tietueet nyt."

#~ msgid "LDAP server Uniform Resource Identifier:"
#~ msgstr "LDAP-palvelimen URI (Uniform Resource Identifier):"

Reply to: