[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://debian-edu-doc/documentation/debian-edu-itil/debian-edu-itil-manual.nl.poDag iedereen, 


In het git-archief debian-edu-doc werd de vertaling van
documentation/debian-edu-itil/debian-edu-itil-manual.nl.po aangevuld.
In bijlage de toegevoegde vertaling voor de paragrafen 1567-1781.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Secure login to the firewall (ssh)"
msgstr "Beveiligd inloggen op de firewall (ssh)"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Use case: Some times it is required to log into Coyote Linux when no web "
"browser is available. Perhaps the command line is preferred? Then ssh can be "
"used to connect to Coyote Linux."
msgstr ""
"Praktijksituatie: soms is het nodig om in te loggen op Coyote Linux in een "
"context waarin geen webbrowser beschikbaar is. Of misschien geeft u de "
"voorkeur aan de commandoregel. Dan kan ssh gebruikt worden om verbinding te "
"maken met Coyote Linux."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"If you are logged into a machine in a Skolelinux / Debian Edu network you "
"can use"
msgstr ""
"Indien u aangemeld bent op een computer in het netwerk van Skolelinux / "
"Debian Edu, kunt u het volgende commando gebruiken:"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "<emphasis role=\"strong\">ssh -l root 10.0.2.1</emphasis>"
msgstr "<emphasis role=\"strong\">ssh -l root 10.0.2.1</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "to log in on Coyote Linux"
msgstr "om in te loggen op Coyote Linux"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"If you are outside a Skolelinux / Debian Edu network, the value 10.0.2.1 can "
"be replaced with the appropriate value for the network card <link linkend="
"\"UsefulCommands--!UsefulCommands--clguishow\">with the WAN in</link>. In "
"this case it might be <emphasis role=\"strong\">ssh -l root 192.168.1.10</"
"emphasis>"
msgstr ""
"Indien u zich buiten het netwerk van Skolelinux / Debian Edu bevindt, kunt u "
"de waarde 10.0.2.1 vervangen met de passende waarde voor de netwerkkaart "
"<link linkend=\"UsefulCommands--!UsefulCommands--clguishow\">met het WAN "
"erin</link>. In dat geval kan dit <emphasis role=\"strong\">ssh -l root "
"192.168.1.10</emphasis> zijn."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Here you will meet the same options present as when logged into the Coyote "
"Linux web administration. This is presented in a text based menu."
msgstr ""
"Hier zult u merken dat dezelfde opties aanwezig zijn als wanneer u inlogt op "
"Coyote Linux via het webbeheer. Deze worden als een menu in tekstvorm "
"gepresenteerd."

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"Coyote Linux Gateway -- Configuration Menu\n"
"\n"
"\n"
" 1) Edit main configuration file     2) Change system password\n"
" 3) Edit rc.local script file      4) Custom firewall rules file\n"
" 5) Edit firewall configuration     6) Edit port forward configuration\n"
"\n"
" c) Show running configuration      f) Reload firewall\n"
" r) Reboot system            w) Write configuration to disk\n"
"\n"
" q) quit                 e) Exit\n"
" ----------------------------------------------------------------------------\n"
" Selection:"
msgstr ""
"Coyote Linux Gateway -- Configuration Menu\n"
"\n"
"\n"
" 1) Edit main configuration file     2) Change system password\n"
" 3) Edit rc.local script file      4) Custom firewall rules file\n"
" 5) Edit firewall configuration     6) Edit port forward configuration\n"
"\n"
" c) Show running configuration      f) Reload firewall\n"
" r) Reboot system            w) Write configuration to disk\n"
"\n"
" q) quit                 e) Exit\n"
" ----------------------------------------------------------------------------\n"
" Selection:"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"The options will be approximately the same as those provided when logged "
"into Coyote Linux for web administration. See <link linkend="
"\"UsefulCommands--!UsefulCommands--clgui\">section 3.7</link> for a quick "
"description of the menu choices."
msgstr ""
"De keuzemogelijkheden zijn ongeveer dezelfde als die welke geboden worden "
"wanneer u ingelogd bent op Coyote Linux voor het beheer ervan via een "
"webinterface. Zie <link linkend=\"UsefulCommands--!UsefulCommands--clgui"
"\">sectie 3.7</link> voor een korte beschrijving van de keuzemogelijkheden "
"in het menu."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"When selecting <emphasis role=\"strong\">q) quit</emphasis> you will end up "
"on the command line in Coyote Linux. If you need to get back to the main "
"menu in Coyote Linux, write <emphasis role=\"strong\">menu</emphasis> and "
"press <emphasis role=\"strong\">Enter</emphasis>."
msgstr ""
"Wanneer u <emphasis role=\"strong\">q) quit</emphasis> selecteert, zult u "
"terechtkomen aan de commandoregel in Coyote Linux. Indien u terug wilt keren "
"naar het hoofdmenu in Coyote Linux, moet u <emphasis role=\"strong\">menu</"
"emphasis> typen en dan op <emphasis role=\"strong\">Enter</emphasis> drukken."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "If you see this when you try to log into Coyote Linux"
msgstr ""
"Indien u het volgende te zien krijgt wanneer u tracht in te loggen op Coyote "
"Linux:"

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"klaus@tjener:~$ ssh 10.0.2.1 -l root\n"
"@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@\n"
"@  WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!   @\n"
"@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@\n"
"IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!\n"
"Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!\n"
"It is also possible that the RSA host key has just been changed.\n"
"The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is\n"
"34:b7:a3:9b:06:4c:e2:30:1b:0d:03:45:7b:22:b7:dd.\n"
"Please contact your system administrator.\n"
"Add correct host key in /skole/tjener/home0/klaus/.ssh/known_hosts to get rid of this message.\n"
"Offending key in /skole/tjener/home0/klaus/.ssh/known_hosts:27\n"
"RSA host key for 10.0.2.1 has changed and you have requested strict checking.\n"
"Host key verification failed."
msgstr ""
"klaus@tjener:~$ ssh 10.0.2.1 -l root\n"
"@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@\n"
"@  WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!   @\n"
"@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@\n"
"IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!\n"
"Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!\n"
"It is also possible that the RSA host key has just been changed.\n"
"The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is\n"
"34:b7:a3:9b:06:4c:e2:30:1b:0d:03:45:7b:22:b7:dd.\n"
"Please contact your system administrator.\n"
"Add correct host key in /skole/tjener/home0/klaus/.ssh/known_hosts to get rid of this message.\n"
"Offending key in /skole/tjener/home0/klaus/.ssh/known_hosts:27\n"
"RSA host key for 10.0.2.1 has changed and you have requested strict checking.\n"
"Host key verification failed."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"This is most likely because one logged in earlier into another machine with "
"the IP address 10.0.2.1, or because the network card in Coyote Linux has "
"been changed. It could also be an attack from an unknown man in the middle. "
"The solution is to remove the key, in this case line number 27 in the "
"<computeroutput>/skole/tjener/home0/klaus/.ssh/known_hosts</computeroutput> "
"file."
msgstr ""
"dan is dit hoogstwaarschijnlijk omdat men vroeger op een andere computer met "
"het IP-adres 10.0.2.1 ingelogd heeft, of omdat de netwerkkaart in Coyote "
"Linux vervangen werd. Het kan natuurlijk ook om een aanval gaan door een "
"onbekende persoon die zich tussenin geplaatst heeft (man in the middle "
"attack). De oplossing bestaat erin de sleutel te verwijderen, in dit geval "
"regel 27 in het bestand <computeroutput>/skole/tjener/home0/klaus/.ssh/"
"known_hosts</computeroutput>."

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Status summary for the firewall (Coyote)"
msgstr "Statusoverzicht voor de firewall (Coyote)"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Use case: Which commands can be used to get the menu or to get an overview "
"of the status of the firewall?"
msgstr ""
"Praktijksituatie: welke commando's kunnen gebruikt worden om het menu te "
"bekomen of om een overzicht te krijgen van de status van de firewall?"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "Main author: Klaus Ade Johnstad"
msgstr "Belangrijkste auteur: Klaus Ade Johnstad"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "<emphasis role=\"strong\">Useful commands in Coyote Linux</emphasis>"
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">Nuttige commando's in Coyote Linux</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "ping"
msgstr "ping"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Useful to figure out if the network is working. The command checks if there "
"is a connection to the Skolelinux / Debian Edu main server."
msgstr ""
"Nuttig om te weten te komen of het netwerk functioneert. Het commando gaat "
"na of er een verbinding is met de hoofdserver van Skolelinux / Debian Edu."

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"coyote# ping -c5 10.0.2.2\n"
"PING 10.0.2.2 (10.0.2.2): 56 data bytes\n"
"64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.9 ms\n"
"64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.5 ms"
msgstr ""
"coyote# ping -c5 10.0.2.2\n"
"PING 10.0.2.2 (10.0.2.2): 56 data bytes\n"
"64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.9 ms\n"
"64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.5 ms"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "uptime"
msgstr "uptime"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "This command gives the duration since the last reboot for Coyote Linux."
msgstr ""
"Dit commando geeft de verstreken tijd weer sinds de laatste herstart van "
"Coyote Linux."

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid "coyote# uptime\\n 2:37pm up 80 days, 7:55, load average: 0.00, 0.00, 0.00"
msgstr "coyote# uptime\\n 2:37pm up 80 days, 7:55, load average: 0.00, 0.00, 0.00"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "dmesg"
msgstr "dmesg"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"This command displays information about the Linux kernel running on the "
"machine. It lists things like memory, processor and network card. If there "
"is too much output from <emphasis role=\"strong\">dmesg</emphasis> you can "
"send the output through a so called pager program like \"more\" and use "
"<emphasis role=\"strong\">Space</emphasis> to read everything, <emphasis "
"role=\"strong\">dmesg|more</emphasis>"
msgstr ""
"Dit commando geeft informatie weer over de Linux kernel die op de machine "
"actief is. Het geeft zaken weer zoals geheugen, processor en netwerkkaart. "
"Indien er te veel uitvoer komt met <emphasis role=\"strong\">dmesg</"
"emphasis>, kunt u de uitvoer door een zogenaamd pagineringsprogramma, zoals "
"\"more\", sturen en de <emphasis role=\"strong\">spatiebalk</emphasis> "
"gebruiken om alles te lezen: <emphasis role=\"strong\">dmesg|more</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "ifconfig"
msgstr "ifconfig"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "Show extra information about the network cards."
msgstr "Extra informatie weergeven over de netwerkkaarten."

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"coyote# ifconfig\n"
"eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:FC:F8:D2:44\n"
"     inet addr:10.0.2.1 Bcast:10.0.3.255 Mask:255.255.254.0\n"
"     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1\n"
"     RX packets:314723 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0\n"
"     TX packets:312105 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0\n"
"     collisions:0 txqueuelen:1000\n"
"     RX bytes:53700845 (51.2 !MiB) TX bytes:277496136 (264.6 !MiB)\n"
"     Interrupt:11 Base address:0x7000\n"
"\n"
"eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 00:E0:18:A8:B1:BA\n"
"     inet addr:192.168.100.133 Bcast:192.168.100.255 Mask:255.255.255.0\n"
"     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1\n"
"     RX packets:307395 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0\n"
"     TX packets:281202 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0\n"
"     collisions:0 txqueuelen:1000\n"
"     RX bytes:272404311 (259.7 !MiB) TX bytes:47880640 (45.6 !MiB)\n"
"     Interrupt:10 Base address:0xb800 Memory:e3000000-e3000038\n"
"\n"
"lo    Link encap:Local Loopback\n"
"     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0\n"
"     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1\n"
"     RX packets:14565 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0\n"
"     TX packets:14565 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0\n"
"     collisions:0 txqueuelen:0\n"
"     RX bytes:1290756 (1.2 !MiB) TX bytes:1290756 (1.2 !MiB)"
msgstr ""
"coyote# ifconfig\n"
"eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:FC:F8:D2:44\n"
"     inet addr:10.0.2.1 Bcast:10.0.3.255 Mask:255.255.254.0\n"
"     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1\n"
"     RX packets:314723 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0\n"
"     TX packets:312105 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0\n"
"     collisions:0 txqueuelen:1000\n"
"     RX bytes:53700845 (51.2 !MiB) TX bytes:277496136 (264.6 !MiB)\n"
"     Interrupt:11 Base address:0x7000\n"
"\n"
"eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 00:E0:18:A8:B1:BA\n"
"     inet addr:192.168.100.133 Bcast:192.168.100.255 Mask:255.255.255.0\n"
"     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1\n"
"     RX packets:307395 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0\n"
"     TX packets:281202 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0\n"
"     collisions:0 txqueuelen:1000\n"
"     RX bytes:272404311 (259.7 !MiB) TX bytes:47880640 (45.6 !MiB)\n"
"     Interrupt:10 Base address:0xb800 Memory:e3000000-e3000038\n"
"\n"
"lo    Link encap:Local Loopback\n"
"     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0\n"
"     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1\n"
"     RX packets:14565 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0\n"
"     TX packets:14565 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0\n"
"     collisions:0 txqueuelen:0\n"
"     RX bytes:1290756 (1.2 !MiB) TX bytes:1290756 (1.2 !MiB)"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "lsmod"
msgstr "lsmod"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"This command lists up driver modules. This is useful to see which modules "
"are used by network cards."
msgstr ""
"Dit commando geeft een lijst van de stuurprogrammamodules. Dit is nuttig om "
"na te gaan welke modules gebruikt worden door de netwerkkaarten."

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"coyote# lsmod\n"
"Module         Size Used by\n"
"eepro100        17516  1\n"
"3c59x         24408  1\n"
"mii           1852  0 [eepro100]\n"
"ip_nat_quake3      1608  0 (unused)\n"
"ip_nat_mms       2448  0 (unused)\n"
"ip_nat_h323       2044  0 (unused)\n"
"ip_nat_amanda      1020  0 (unused)"
msgstr ""
"coyote# lsmod\n"
"Module         Size Used by\n"
"eepro100        17516  1\n"
"3c59x         24408  1\n"
"mii           1852  0 [eepro100]\n"
"ip_nat_quake3      1608  0 (unused)\n"
"ip_nat_mms       2448  0 (unused)\n"
"ip_nat_h323       2044  0 (unused)\n"
"ip_nat_amanda      1020  0 (unused)"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"This is a list showing that the driver modules for the network card are "
"loaded. For Intel pro100 the module is named eepro100 and for 3Com the "
"module is named 3c59x (which is valid for cards with type names 3c590, "
"3c595, 3c900, 3c905). See <link linkend=\"UsefulCommands--!UsefulCommands--"
"clmodules\">section 3.12</link>"
msgstr ""
"Deze lijst toont aan dat de stuurprogrammamodules voor de netwerkkaart "
"geladen zijn. Voor Intel pro100 heet de module eepro100 en de naam van de "
"module voor 3Com is 3c59x (dit geldt voor kaarten van het type 3c590, 3c595, "
"3c900, 3c905). Zie <link linkend=\"UsefulCommands--!UsefulCommands--clmodules"
"\">sectie 3.12</link>"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "route"
msgstr "route"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "traceroute"
msgstr "traceroute"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Is useful to figure out where the Internet packages move. If there are "
"problems, it is useful to see the path the Internet packages use."
msgstr ""
"Is nuttig om te weten te komen waar de internetpakketten naartoe gaan. "
"Indien er problemen zijn, is het nuttig om het pad te bekijken dat door de "
"internetpakketten gevolgd wordt."

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "showcfg"
msgstr "showcfg"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Another command giving information about the state of the network cards."
msgstr ""
"Nog een programma dat informatie geeft over de toestand van de "
"netwerkkaarten."

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"Coyote running configuration display utility.\n"
"\n"
"Internet  (eth1): UP\n"
"LAN network (eth0): UP\n"
"\n"
"-------------Internet configuration--------------\n"
"IP Address  192.168.100.133 (Static)\n"
"Netmask   255.255.255.0\n"
"Gateway   192.168.100.2\n"
"----------------LAN configuration----------------\n"
"IP Address  10.0.2.1\n"
"Netmask   255.255.254.0\n"
"Broadcast  10.0.3.255\n"
"----------------DNS configuration----------------\n"
"domain localdomain\n"
"nameserver 213.184.200.1\n"
"nameserver 213.184.200.2\n"
"-------------------------------------------------\n"
"10:51am up 7 days, 20:53, load average: 0.00, 0.00, 0.00\n"
"\n"
"Press enter to return to system menu."
msgstr ""
"Coyote running configuration display utility.\n"
"\n"
"Internet  (eth1): UP\n"
"LAN network (eth0): UP\n"
"\n"
"-------------Internet configuration--------------\n"
"IP Address  192.168.100.133 (Static)\n"
"Netmask   255.255.255.0\n"
"Gateway   192.168.100.2\n"
"----------------LAN configuration----------------\n"
"IP Address  10.0.2.1\n"
"Netmask   255.255.254.0\n"
"Broadcast  10.0.3.255\n"
"----------------DNS configuration----------------\n"
"domain localdomain\n"
"nameserver 213.184.200.1\n"
"nameserver 213.184.200.2\n"
"-------------------------------------------------\n"
"10:51am up 7 days, 20:53, load average: 0.00, 0.00, 0.00\n"
"\n"
"Press enter to return to system menu."

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "free"
msgstr "free"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"The command is used to see how much memory is available and how much is "
"used. This machine has 32 MB memory."
msgstr ""
"Dit commando wordt gebruikt om te zien hoeveel geheugen er beschikbaar is en "
"hoeveel er gebruikt wordt. Deze computer heeft een geheugen van 32 MB."

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"coyote# free\n"
"       total     used     free    shared   buffers\n"
" Mem:    30860     6004    24856      0      0\n"
" Swap:      0      0      0\n"
"Total:    30860     6004    24856"
msgstr ""
"coyote# free\n"
"       total     used     free    shared   buffers\n"
" Mem:    30860     6004    24856      0      0\n"
" Swap:      0      0      0\n"
"Total:    30860     6004    24856"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "menu"
msgstr "menu"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "This command starts the Coyote Linux menu"
msgstr "Dit commando start het menu van Coyote Linux"

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"Coyote Linux Gateway -- Configuration Menu\n"
"\n"
"\n"
" 1) Edit main configuration file     2) Change system password\n"
" 3) Edit rc.local script file      4) Custom firewall rules file\n"
" 5) Edit firewall configuration     6) Edit port forward configuration\n"
"\n"
" c) Show running configuration      f) Reload firewall\n"
" r) Reboot system            w) Write configuration to disk"
msgstr ""
"Coyote Linux Gateway -- Configuration Menu\n"
"\n"
"\n"
" 1) Edit main configuration file     2) Change system password\n"
" 3) Edit rc.local script file      4) Custom firewall rules file\n"
" 5) Edit firewall configuration     6) Edit port forward configuration\n"
"\n"
" c) Show running configuration      f) Reload firewall\n"
" r) Reboot system            w) Write configuration to disk"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "reboot"
msgstr "reboot"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "coyote#reboot"
msgstr "coyote#reboot"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "This command does a reboot of Coyote Linux"
msgstr "Dit commando voert een herstart uit van Coyote Linux"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "shutdown"
msgstr "shutdown"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "coyote#halt"
msgstr "coyote#halt"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "Here is Coyote Linux turned off"
msgstr "Hiermee wordt Coyote Linux uitgezet"

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Next"
msgstr "Volgende"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "Use case:"
msgstr "Praktijksituatie:"

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Last"
msgstr "Laatste"

#. type: Content of: <article><section><title>
msgid "Appendix A - Contract on operating Debian Edu / Skolelinux"
msgstr ""
"Bijlage A - Overeenkomst over het operationeel houden van Debian Edu / "
"Skolelinux"

#. type: Content of: <article><section><para>
msgid "Contract no.: .................."
msgstr "Contract nr.: .................."

#. type: Content of: <article><section><para>
msgid "Customer no.: .................."
msgstr "Klant nr.: .................."

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "CONTRACT ON OPERATING DEBIAN EDU / SKOLELINUX"
msgstr ""
"OVEREENKOMST OVER HET INSTAAN VOOR DE GOEDE WERKING VAN DEBIAN EDU / "
"SKOLELINUX"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "between"
msgstr "tussen"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "Driftselskapet AS, Maskinrommet 1, 0313 Oslo"
msgstr "Driftselskapet AS, Maskinrommet 1, 0313 Oslo"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "Org.no.: 989 313 313"
msgstr "Org.nr.: 989 313 313"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "(hereafter called The Vendor)"
msgstr "(hierna De Verkoper genoemd)"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "NN"
msgstr "NN"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "Org.No:"
msgstr "Org.Nr:"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "(hereafter called The Customer)"
msgstr "(hierna De Klant genoemd)"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"The parties have reached an agreement on the delivery of operational "
"services (hereinafter The Agreement) on subsequent contractual terms. The "
"following appendixes are part of The Agreement:"
msgstr ""
"Partijen hebben een overeenkomst bereikt over het leveren van operationele "
"diensten (hierna De Overeenkomst genoemd) onder de volgende contractuele "
"voorwaarden. De volgende bijlagen maken deel uit van De Overeenkomst:"

#. type: Content of: <article><section><section><section><title>
msgid "Appendix 1 - Definitions"
msgstr "Bijlage 1 - Definities"

#. type: Content of: <article><section><section><section><title>
msgid "Appendix 2 - Customer Obligations"
msgstr "Bijlage 2 - De verplichtingen van De Klant"

#. type: Content of: <article><section><section><section><title>
msgid "Appendix 3 - The Vendor's obligations"
msgstr "Bijlage 3 - De verplichtingen van De Verkoper"

#. type: Content of: <article><section><section><section><title>
msgid "Appendix 4 - Prices and terms of payment"
msgstr "Bijlage 4 - Prijs en betalingstermijnen"

#. type: Content of: <article><section><section><section><title>
msgid "Appendix 5 - General provisions"
msgstr "Bijlage 5 - Algemene bepalingen"

#. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Appendix 6 - The proxy Persons"
msgstr "Bijlage 6 - De gevolmachtigde personen"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"The agreement is valid from the signing date and a minimum of 12 months from "
"The Delivery date. The agreement is then renewed automatically for periods "
"lasting 12 months unless one of the parties denounces the Agreement in "
"writing, three months before the expiry of a contract period."
msgstr ""
"De overeenkomst is geldig vanaf de datum van ondertekening en minimaal 12 "
"maanden vanaf de datum van levering. De overeenkomst wordt nadien "
"automatisch hernieuwd voor periodes van 12 maanden tot een van de partijen "
"de overeenkomst schriftelijk opzegt, drie maanden voor het verstrijken van "
"een contractperiode."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"The contract is signed in two - 2 - copies, and each of the parties keeps "
"one - 1 - copy."
msgstr ""
"Het contract werd opgemaakt en ondertekend in twee - 2 - exemplaren en elk "
"van de partijen heeft één - 1 - exemplaar in bezit."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "Place: ............................."
msgstr "Plaats: ............................."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "Date: .................. 2006"
msgstr "Datum: .................. 2006"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "For The Vendor: ...................................................."
msgstr "Voor De Verkoper: ...................................................."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "For The Customer: ...................................................."
msgstr "Voor De Klant: ...................................................."

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Term"
msgstr "Termijn"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Operating period"
msgstr "Operationele periode"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid ""
"From the Delivery day to the day when the agreement ceases to apply, "
"regardless of the reason."
msgstr ""
"Vanaf de datum van levering tot de dag waarop de overeenkomst ophoudt van "
"toepassing te zijn, ongeacht de reden hiervoor."

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Services provided"
msgstr "Geleverde diensten"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid ""
"Services from The Vendor in the Operating period. The services provided are "
"further described in Appendix 3."
msgstr ""
"Diensten van de verkoper tijdens de operationele periode. De geleverde "
"diensten worden nader omschreven in Bijlage 3."

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "ICT manager"
msgstr "ICT-manager"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid ""
"Competence person(s) at the customer serving as liaison(s) to the supplier."
msgstr ""
"Bevoegde perso(o)n(en) bij de klant die als verbindingsperso(o)n(en) met de "
"leverancier fungeren."

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Delivery day"
msgstr "Leveringsdag"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "The day the customer can use the services provided."
msgstr "De dag waarop de klant de geleverde diensten kan gebruiken."

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Skolelinux"
msgstr "Skolelinux"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid ""
"Linux distribution built on Debian Linux and adjusted for use in Norwegian "
"schools."
msgstr ""
"Linuxdistributie, gebouwd op Debian Linux en aangepast om gebruikt te worden "
"op Noorse scholen."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
msgid "1. ICT skill requirements"
msgstr "1. Vereisten op het gebied van ICT-vaardigheden"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"ICT administrator (1 - 3 named persons at the customer) to deal with "
"inquiries from users related to the use of the applications included in "
"Skolelinux/Debian Edu. ICT administrator shall have sufficient expertise to "
"make a qualified assessment of whether a problem is related to the use or "
"operation of the system."
msgstr ""
"ICT-beheerder (1 - 3 aangeduide personen bij de klant) voor het behandelen "
"van verzoeken van gebruikers in verband met het gebruik van toepassingen die "
"behoren tot Skolelinux/Debian Edu. De ICT-beheerder zal over voldoende "
"expertise beschikken om een gekwalificeerde inschatting te kunnen maken of "
"een probleem te maken heeft met het gebruik of met het functioneren van het "
"systeem."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"The ICT administrator should contact the supplier's the user support center "
"by phone or e-mail. The customer's users should not contact the supplier "
"directly."
msgstr ""
"De ICT-beheerder moet het gebruikersondersteuningscentrum van de leverancier "
"contacteren via telefoon of e-mail. De gebruikers van de klant mogen de "
"leverancier niet rechtstreeks contacteren."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
msgid "2. Machine requirements"
msgstr "2. Machinevereisten"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"The Customer should have installed and tested that the equipment operates "
"satisfactorily before the delivery day."
msgstr ""
"De klant moet voorafgaand aan de leveringsdatum de uitrusting installeren en "
"testen of deze bevredigend werkt."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
msgid "3. Program requirements"
msgstr "3. Programmavereisten"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"The customer shall, before delivery day, have installed Skolelinux / Debian "
"Edu to get a verified, satisfactory functioning installation."
msgstr ""
"De klant moet voorafgaand aan de leveringsdatum Skolelinux / Debian Edu "
"geïnstalleerd hebben om over een geverifieerde en bevredigend functionerende "
"installatie te beschikken."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
msgid "4. Communication requirements"
msgstr "4. Communicatievereisten"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"The Customer shall, before the delivery date, have installed and configured "
"communication with the Internet and tested it works satisfactorily. To make "
"it possible to provide services, the customer must arrange for the "
"contractor to be able to access the customer's ICT-facilities via the "
"Internet."
msgstr ""
"De klant moet voorafgaand aan de leveringsdatum een mogelijkheid tot "
"communicatie over het internet geïnstalleerd en geconfigureerd hebben en "
"getest hebben dat deze bevredigend werkt. Om het leveren van de diensten "
"mogelijk te maken, moet de klant ervoor zorgen dat de contractant de ICT-"
"voorzieningen van de klant via het internet kan benaderen."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
msgid "5. Information from The Vendor"
msgstr "5. Informatie van De Verkoper"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"When all the above requirements are met, the customer shall notify the "
"contractor, in writing or by e-mail, that the ICT-system is prepared for the "
"contractor for provide services."
msgstr ""
"Wanneer aan al de hierboven vermelde vereisten voldaan is, zal de klant de "
"contractant schriftelijk of via e-mail ervan op de hoogte brengen dat het "
"ICT-systeem klaar is om de door de contractant geleverde diensten te "
"ontvangen."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"A list of all the users of the system including full name, username and "
"wanted password should be sent electronically to the Vendor at the latest "
"together with this message."
msgstr ""
"Ten laatste samen met dit bericht zal aan de verkoper via elektronische weg "
"een lijst gestuurd worden met alle gebruikers van het systeem, met hun "
"volledige naam, hun gebruikersnaam en het gewenste wachtwoord."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
msgid "1. Delivery day requirements"
msgstr "1. Vereisten betreffende de dag van levering"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"The supplier shall, after receiving notification from the customer in "
"accordance with Appendix 2, paragraph 5, as soon as possible arrange for the "
"Customer to receive the provided services. Delivery date shall be no later "
"than 4 weeks after such notice is received by the supplier."
msgstr ""
"Na het ontvangen van de kennisgeving door de klant overeenkomstig paragraaf "
"5 van bijlage 2, zal de leverancier ervoor zorgen dat de klant zo spoedig "
"mogelijk de geleverde diensten kan ontvangen. De leveringsdatum zal in geen "
"geval later vallen dan 4 weken nadat deze kennisgeving door de leverancier "
"ontvangen werd."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
msgid "2. Information to The Customer"
msgstr "2. Informatie voor De Klant"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"When all the above requirements are met, the contractor shall notify the "
"customer, in writing or by e-mail, that the ICT-system is prepared for the "
"customer to receive the provided services."
msgstr ""
"Wanneer voldaan is aan al de hierboven vermelde vereisten, zal de "
"contractant de klant schriftelijk of via e-mail melden dat het ICT-systeem "
"klaar is om de klant de verwachte diensten te leveren."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
msgid "3. Service requirements"
msgstr "3. Servicevereisten"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"The following table shows all relevant services related to operating "
"Skolelinux/!<ulink url=\"https://wiki.debian.org/DebianEdu#\";>DebianEdu</"
"ulink>. The crosses in the table show the responsibilities between the "
"Supplier and the Customer for the different services:"
msgstr ""
"De volgende tabel toont alle relevante diensten met betrekking tot het "
"bedienen van Skolelinux/!<ulink url=\"https://wiki.debian.org/DebianEdu#";
"\">DebianEdu</ulink>. De kruisen in de tabel tonen de aansprakelijkheden "
"tussen de Leverancier en de Klant voor de verschillende diensten:"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"Delivered (incl.) are carried out by the supplier and included in the "
"Agreement price. Delivered (running) performed by the Supplier at the "
"Customer's account in accordance with the rates in Chapter 7. The Customer, "
"is done by the Supplier at the Customer's expense."
msgstr ""
"Geleverd (incl.), worden uitgevoerd door de leverancier en zijn inbegrepen "
"in de overeengekomen prijs. Geleverd (per prestatie), worden uitgevoerd door "
"de leverancier op kosten van de klant volgens de in Hoofdstuk 7 vermelde "
"tarieven. De Klant, wordt uitgevoerd door de leverancier op kosten van de "
"klant."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Service"
msgstr "Dienst"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Delivered (incl.)"
msgstr "Geleverd (incl.)"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Delivered (running)"
msgstr "Geleverd (per prestatie)"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "The Customer"
msgstr "De Klant"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Troubleshooting and user support over the phone and email"
msgstr ""
"Probleemoplossing en gebruikersondersteuning per telefoon en via e-mail"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "x"
msgstr "x"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Participation in the user forum"
msgstr "Deelname aan het gebruikersforum"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para><footnote><para>
msgid ""
"Supplier's responsibility is limited to managing the a change of hardware. "
"The supplier is not responsible for hardware and warranties, pricing, "
"shipping costs etc. which must bee agreed separately with machine supplier."
msgstr ""
"De verantwoordelijkheid van de leverancier is beperkt tot het omgaan met een "
"hardwarevervanging. De leverancier is niet verantwoordelijk voor de hardware "
"en voor garanties, prijzen, leveringskosten, enz., waarover een aparte "
"overeenkomst moet gesloten worden met de leverancier van de uitrusting."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Replacing the hardware<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/>"
msgstr "Vervangen van hardware<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/>"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para><footnote><para>
msgid ""
"The customer can do this using a separate application in Debian Edu. The "
"supplier can do this server for NOK 50 per user excluding vat."
msgstr ""
"De klant kan dit doen met een aparte toepassing in Debian Edu. De "
"leverancier kan deze dienst leveren voor 50 NOK per gebruiker, BTW niet "
"inbegrepen."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Add, change and remove users<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/>"
msgstr ""
"Gebruikers toevoegen, bijwerken, verwijderen<placeholder type=\"footnote\" "
"id=\"0\"/>"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "(x)"
msgstr "(x)"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Changing password when the password is forgotten"
msgstr "Het wachtwoord wijzigen wanneer dit vergeten werd"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Security updates on Skolelinux"
msgstr "Veiligheidsupdates op Skolelinux"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Version updates on Skolelinux"
msgstr "Versie-updates op Skolelinux"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Change the user permissions"
msgstr "De rechten van gebruikers veranderen"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Monitoring of filling on disks"
msgstr "Het opvolgen van het vollopen van schijven"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Monitoring of the lifetime for the relevant components"
msgstr "Het opvolgen van de levensduur van de relevante componenten"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Extending disk partitions"
msgstr "Schijfpartities uitbreiden"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Operation and monitoring of firewall"
msgstr "Het beheren en opvolgen van de firewall"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Operation and monitoring of network"
msgstr "Het beheren en opvolgen van het netwerk"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid ""
"Deleting print jobs stuck in the queue at the request of the ICT "
"administrator"
msgstr ""
"Op verzoek van de ICT-beheerder printopdrachten welke vastzitten in de "
"wachtrij, verwijderen"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Monitoring to ensure backup copies are taken"
msgstr "Opvolgen dat wel degelijk reservekopieën gemaakt worden"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Data deletion under request from the ICT administrator"
msgstr "Op verzoek van de ICT-beheerder gegevens verwijderen"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Replacing backup medium and storing backup copies"
msgstr ""
"Het vervangen van het back-upmedium en het stockeren van back-upkopieën"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid ""
"Restore with a security backup, at the request of the ICT administrator."
msgstr ""
"Op verzoek van de ICT-beheerder gegevens herstellen met een "
"veiligheidsreservekopie."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Set up new printers and printer queues"
msgstr "Nieuwe printers en nieuwe printerwachtrijen instellen"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid ""
"Stopping and restarting the printer queues at the request of the ICT "
"administrator"
msgstr ""
"Op verzoek van de ICT-beheerder de printerwachtrijen stoppen en herstarten"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid ""
"Stopping hanging processes on the server as a result of application errors"
msgstr ""
"Processen die ten gevolge van toepassingsfouten zijn gaan hangen op de "
"server, afsluiten"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
msgid "4. Response time requirements"
msgstr "4. Vereisten inzake responstijd"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"The supplier shall without undue delay, start troubleshooting and problem "
"solving. ICT administrator should be held continuously updated on the status "
"and progress of error correction."
msgstr ""
"De leverancier zal onverwijld beginnen met het onderzoeken van een probleem "
"en het oplossen ervan. De ICT-beheerder moet permanent op de hoogte gehouden "
"worden van de toestand en de vorderingen op het gebied van het foutherstel."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
msgid "5. Skill requirements"
msgstr "5. Vereisten wat vaardigheden betreft"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"The supplier shall at all times have sufficient resources with relevant "
"expertise to provide services in a professional manner"
msgstr ""
"De leverancier zal op elk moment over voldoende menskracht met relevante "
"expertise beschikken om de dienstverlening professioneel te laten verlopen"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
msgid "1. Compensation for services provided"
msgstr "1. Vergoeding van geleverde diensten"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"The compensation for the services provided is calculated on the basis of the "
"number of workstations on the network. The agreement includes a minimum of "
"60 workstations. The Customer shall pay the Supplier £78 per year per "
"workstation, excluding VAT, in compensation for the services provided, i.e. "
"£390 per month excluding VAT for 60 workstations."
msgstr ""
"De vergoeding voor de geleverde diensten wordt berekend op basis van het "
"aantal werkstations in het netwerk. De overeenkomst behelst een minimum van "
"60 werkstations. De klant zal de Leverancier per jaar per werkstation £78, "
"exclusief BTW betalen als vergoeding voor de geleverde diensten, d.w.z. £390 "
"per maand exclusief BTW voor 60 werkstations."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"If the number of workstations changes the customer shall give the supplier a "
"written notice thereof with the corresponding dates for the change. "
"Adjustment of the billing basis with a possible recalculation will be "
"included in the next invoice"
msgstr ""
"Indien het aantal werkstations wijzigt, zal de klant de leverancier daarover "
"schriftelijk inlichten met de betreffende datum van de wijziging. Een "
"bijstelling van de basis voor facturering met een mogelijke herberekening "
"zal toegevoegd worden bij de volgende factuur."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
msgid "2. Consultant support"
msgstr "2. Consultancy-activiteiten"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"Hourly rate for consultancy is NOK 800 (65 £) ex Moms (VAT). All work on an "
"ongoing bill should be approved by the customer before work starts. "
"Documented travel expenses are charged to the client. Compensation for "
"travel time calculated by the elapsed time with hourly rate NOK 400 ex Moms."
msgstr ""
"Het tarief op uurbasis voor consultancy bedraagt NOK 800 (65 £), exclusief "
"BTW. Alle werkzaamheden tijdens een lopende factureringsperiode moeten door "
"de klant goedgekeurd worden voor het begin van de werkzaamheden. Bewezen "
"verplaatsingskosten vallen ten laste van de cliënt. De vergoeding voor de "
"verplaatsingstijd wordt berekend op basis van de verstreken tijd aan een "
"uurtarief van NOK 400, exclusief BTW."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
msgid "3. Payment conditions"
msgstr "3. Betalingsvoorwaarden"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"Compensation for the services provided is billed in advance for each "
"quarter. For the first quarter, billing starts from the delivery date and "
"runs until the end of the current quarter."
msgstr ""
"De vergoeding voor de geleverde diensten wordt per kwartaal vooraf "
"gefactureerd. Voor het eerste kwartaal loopt de facturatieperiode vanaf de "
"datum van levering tot aan het einde van het lopende kwartaal."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"Compensation for consultancy is billed as after-payment on the basis of "
"agreed and work performed."
msgstr ""
"De vergoeding voor de consultancy-activiteiten wordt achteraf gefactureerd "
"op basis van het overeengekomen en gepresteerde werk."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid "All invoicing is done within a 30 days deadline."
msgstr "Alle facturering gebeurt binnen een termijn van 30 dagen."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
msgid "4. Price regulation"
msgstr "4. Prijsaanpassing"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"Prices may be adjusted every year with the increase in the national consumer "
"price index (SSB CPI). This can take place for the first time one year after "
"signing the agreement."
msgstr ""
"De prijzen mogen elk jaar aangepast worden op basis van de nationale index "
"voor consumentenprijzen. Dit kan voor het eerst gebeuren een jaar na het "
"ondertekenen van de overeenkomst."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
msgid "1. The parts' cooperation and duties"
msgstr "1. De samenwerking tussen partijen en hun verplichtingen"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid "General"
msgstr "Algemeen"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"The parties shall cooperate to achieve the most efficient implementation of "
"the Agreement. Both parties may, in writing, summon one another to meet with "
"five business days' notice to discuss matters arising in connection with the "
"implementation of the Agreement. The parties are obliged, without delay, to "
"notify each other about matters that they understand or should understand "
"may affect the implementation of the Agreement. Such notification does not "
"relieve the parties from the responsibilities resulting from the Agreement."
msgstr ""
"De partijen werken samen om op de meest efficiënte wijze deze overeenkomst "
"uit te voeren. Beide partijen kunnen elkaar schriftelijk oproepen met een "
"voorafgaande kennisgeving van vijf werkdagen, om aangelegenheden in verband "
"met de uitvoering van de overeenkomst te bespreken. Partijen zijn verplicht "
"elkaar onverwijld in te lichten over zaken waarvan zij weten of zouden "
"moeten weten dat deze de uitvoering van de overeenkomst beïnvloeden. Een "
"dergelijke kennisgeving ontheft de partijen niet van de "
"verantwoordelijkheden die uit de overeenkomst voortvloeien."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid "The suppliers duties"
msgstr "De verplichtingen van de leverancier"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"The Supplier undertakes to supply the contract business performance at the "
"terms of the Agreement. The supplier undertakes to allocate the resources "
"necessary to implement the commitments in the Agreement."
msgstr ""
"De leverancier verbindt zich ertoe om de contractuele prestaties te leveren "
"volgens de voorwaarden van de overeenkomst. De leverancier verbindt zich "
"ertoe de nodige middelen toe te wijzen om de verbintenissen in de "
"overeenkomst na te komen."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid "Customer duties"
msgstr "De verplichtingen van de klant"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"The customer shall pay the agreed compensation. The customer must assist the "
"supplier so that the supplier will not be delayed or otherwise prevented "
"from fulfilling the obligations. The customer undertakes to allocate the "
"necessary resources, and ensure the necessary assistance from a third party "
"where this is agreed."
msgstr ""
"De klant zal de overeengekomen vergoeding betalen. De klant moet de "
"leverancier bijstaan zodat de leverancier geen vertraging oploopt of op een "
"andere wijze verhinderd wordt zijn verplichtingen na te komen. De klant "
"verbindt zich ertoe om de nodige middelen toe te wijzen en de nodige "
"assistentie van een derde partij te verzekeren waar dit is overeengekomen."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
msgid "2.Confidentiality"
msgstr "2. Vertrouwelijkheid"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"The parties are mutually obliged to keep confidentiality and not disseminate "
"information which they become aware of in connection with carrying out the "
"out the Agreement, to the extent that such information is not considered "
"public. The same applies to all the material which is marked confidential. "
"personal matters, and information that could harm the parties or that can be "
"exploited by outsiders in business. This duty of confidentiality applies to "
"the parties and their employees and others acting on behalf of the parties "
"in connection with carrying out the of the Agreement. The duty of "
"confidentiality applies correspondingly after the termination of the "
"Agreement."
msgstr ""
"De partijen hebben de wederzijdse verplichting vertrouwelijkheid te bewaren "
"en geen informatie waarvan zij kennis krijgen in verband met de uitvoering "
"van de overeenkomst, te verspreiden in de mate waarin deze informatie niet "
"als openbaar beschouwd wordt. Hetzelfde geldt voor alle elementen die als "
"vertrouwelijk beschouwd worden, persoonlijke zaken en informatie die "
"schadelijk kan zijn voor partijen of die kan worden uitgebuit door "
"buitenstaanders in deze aangelegenheid. Deze plicht tot vertrouwelijkheid "
"geldt voor de partijen en hun werknemers en voor anderen die namens de "
"partijen optreden in verband met de uitvoering van de overeenkomst. Deze "
"plicht tot vertrouwelijkheid is van overeenkomstige toepassing na het "
"beëindigen van de overeenkomst."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
msgid "3.Force majeure"
msgstr "3. Overmacht"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"In the event of an extraordinary situation outside control of the parties, "
"which could not be foreseen at inception and which significantly hampers the "
"fulfilment of a party duties, the other party shall be notified without "
"undue delay. The affected party's obligations are suspended to the extent "
"that is relevant so long as the extraordinary situation prevails. The other "
"party in return suspended for the same period. Either party may terminate "
"the Agreement by giving one month's written notice if the force majeure "
"situation makes it particularly burdensome to maintain the Agreement."
msgstr ""
"Wanneer zich een uitzonderlijke situatie voordoet die buiten de controle van "
"partijen valt en die niet te voorzien was bij aanvang en die een partij op "
"significante wijze verhindert om aan diens verplichtingen te voldoen, zal de "
"andere partij onverwijld op de hoogte gebracht worden. De verplichtingen van "
"de betrokken partij worden opgeschort, voor zover dat relevant is en zolang "
"de uitzonderlijke situatie heerst. Van de andere kant worden de "
"verplichtingen van de andere partij voor dezelfde periode opgeschort. Elke "
"partij mag de overeenkomst beëindigen mits een schriftelijke kennisgeving "
"van een maand op voorhand, indien de situatie van overmacht het bijzonder "
"lastig maakt om de overeenkomst te handhaven."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
msgid "4. Transfer of the agreement"
msgstr "4. Overdracht van de overeenkomst"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"Parties may only reassign their rights and obligations under the agreement "
"with the written consent of the counterparties. Consent may not be "
"unreasonably withheld. It is not considered as transfer if one of the "
"parties mergea with one or more other companies or the assignment is to a "
"subsidiary. Right to compensation under this Agreement may be assigned "
"freely, but such transfer does not relieve the Contractor from its "
"obligations and responsibilities."
msgstr ""
"Partijen mogen hun rechten en verplichtingen onder de overeenkomst enkel "
"opnieuw toewijzen met de schriftelijke instemming van de tegenpartij. Deze "
"instemming mag niet op een onredelijke manier geweigerd worden. Indien een "
"van de partijen een fusie aangaat met een of meer andere bedrijven of indien "
"de toewijzing aan een onderafdeling gebeurt, wordt dit niet beschouwd als "
"een overdracht. Een recht op schadevergoeding op grond van deze overeenkomst "
"kan vrij worden toegewezen, maar een dergelijke overdracht ontheft de "
"contractant niet van zijn verplichtingen en verantwoordelijkheden."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
msgid "5. Non-fulfilment"
msgstr "5. Niet-nakoming"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><section><title>
msgid "5.1 Delay of the delivery date"
msgstr "5.1 Vertraging van de leveringsdatum"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><section><title>
msgid "a. Liquidated damages"
msgstr "a. Schadevergoeding"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><section><para>
msgid ""
"If delivery does not happen on the date agreed between the parties, and this "
"is not due to the circumstances mentioned in Clause 3 or circumstances the "
"Customer is responsible for, then a daily penalty is applied from the agreed "
"delivery date. The penalty fee is 0.1% of the agreed annual compensation for "
"the portion of services provided that are delayed, calculated per calendar "
"day of delay and up to a maximum of 60 days. As long as daily penalties are "
"being applied, the customer may neither terminate the Agreement nor demand a "
"discount or other compensation for the delay."
msgstr ""
"Indien de levering niet op de door partijen overeengekomen datum gebeurt en "
"dit niet te wijten is aan de in Lid 3 vermelde omstandigheden of aan "
"omstandigheden waarvoor de klant verantwoordelijk is, dan is een dagelijkse "
"boete van toepassing vanaf de overeengekomen leveringsdatum. Het bedrag van "
"deze boete bedraagt 0,1% van de overeengekomen jaarlijkse vergoeding voor "
"het gedeelte van de te leveren diensten dat vertraging oploopt, berekend per "
"kalenderdag van de vertraging en met een maximum van 60 dagen. Zolang de "
"dagelijkse boete toegepast wordt, mag de klant de overeenkomst niet "
"beëindigen, noch een korting of een andere compensatie voor de vertraging "
"eisen."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><section><title>
msgid "b. Canceling"
msgstr "b. Annulering"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><section><para>
msgid ""
"If the delivery date has not occurred by the end of liquidated damages "
"period, you may terminate the Agreement with immediate effect."
msgstr ""
"Indien de levering tegen het einde van de schadevergoedingstermijn nog niet "
"plaats gevonden heeft, mag de overeenkomst met onmiddellijke ingang "
"beëindigd worden."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><section><title>
msgid "c. Delay caused by customer"
msgstr "c. Door de klant veroorzaakte vertraging"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><section><para>
msgid ""
"In case of delay caused by customer the supplier may, by written notice, "
"cancel their work until the customer takes corrective action. The supplier "
"is entitled to recover their additional costs as a result of customer's "
"breach, and a reasonable time to the reassignment of resources."
msgstr ""
"In het geval de vertraging te wijten is aan de klant, mag de leverancier met "
"een schriftelijke kennisgeving zijn werkzaamheden annuleren totdat de klant "
"corrigerende maatregelen treft. De leverancier heeft het recht op het "
"verhalen van de extra kosten die het gevolg zijn van het falen van de klant "
"en op een redelijke termijn voor het herschikken van zijn middelen."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><section><title>
msgid "5.2 Defaults in the operating period"
msgstr "5.2 Tijdens de operationele periode in gebreke blijven"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><section><title>
msgid "5.2.1 The suppliers non-fullfillment"
msgstr "5.2.1 Het niet-nakomen van zijn verplichtingen door de leverancier"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><section><title>
msgid "a. Shortcomings"
msgstr "a. Tekortkomingen"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><section><para>
msgid ""
"There is a shortcoming of the supplier if services provided do not meet the "
"requirements and specifications stipulated in the Agreement, and this causes "
"a circumstance for which the supplier is responsible. If there is a "
"shortcoming in operating performance, the supplier shall without undue delay "
"remedy the defect. Where a defect can not be repaired within a reasonable "
"time the Customer shall be entitled to a proportionate discount, ref. "
"Section b. Below."
msgstr ""
"Er is sprake van een tekortkoming van de leverancier, indien de geleverde "
"diensten niet beantwoorden aan de vereisten en de specificaties die in de "
"overeenkomst vermeld staan en dit een omstandigheid creëert waarvoor de "
"leverancier verantwoordelijk is. Indien er in de operationele prestaties een "
"tekortkoming optreedt, zal de leverancier onverwijld het defect verhelpen. "
"Wanneer een defect niet binnen een redelijke termijn verholpen kan worden, "
"heeft de klant recht op een proportionele prijdvermindering; zie Sectie b. "
"hieronder."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><section><title>
msgid "b. Price discount for shortcomings"
msgstr "b. Prijskortingen voor tekortkomingen"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><section><para>
msgid ""
"If the client has not been able to use the services provided, fully or "
"partially, as a result of the defect, the customer has the right, in the "
"period from when the error or defect was notified in writing until the "
"defect is corrected, to receive a proportionate discount. Any refund due to "
"lack of availability due to the same circumstance, is deducted when "
"calculating the discount."
msgstr ""
"Indien als gevolg van het defect het niet mogelijk was voor de cliënt om "
"gedeeltelijk of volledig gebruik te maken van de te leveren diensten, heeft "
"de klant het recht op een proportionele korting voor de periode vanaf het "
"moment waarop de fout of het defect schriftelijk werd gesignaleerd en het "
"moment waarop dit hersteld werd. Een eventuele teruggave ten gevolge van een "
"onbeschikbaarheid die aan dezelfde omstandigheid te wijten is, wordt "
"verrekend bij het berekenen van de korting."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><section><title>
msgid "c. Canceling"
msgstr "c. Annulatie"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><section><para>
msgid ""
"In the event of any other shortcoming, that is significant to the customer's "
"use of the services provided, and is not corrected within 30 business days "
"after the Customer notified the supplier in writing about the shortcoming, "
"the Customer may notify the supplier in writing of intent to terminate the "
"Agreement. If the supplier, after such notice, has not rectified the "
"situation within 14 business days, the customer is entitled to terminate the "
"Agreement with immediate effect."
msgstr ""
"Bij elke andere tekortkoming welke een significante invloed heeft op het "
"gebruik door de klant van de geleverde diensten en die niet hersteld wordt "
"binnen de 30 werkdagen nadat de klant de leverancier hiervan schriftelijk op "
"de hoogte bracht, mag de klant de leverancier schriftelijk in kennis stellen "
"van zijn intentie om de overeenkomst te beëindigen. Indien de leverancier na "
"een dergelijke kennisgeving de situatie binnen 14 werkdagen niet verholpen "
"heeft, heeft de kant het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang "
"te beëindigen."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><section><title>
msgid "5.2.2 The customers non-fullfillment"
msgstr "5.2.2 Het niet-nakomen van zijn verplichtingen door de klant"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><section><para>
msgid ""
"If the customer does not pay on time, the supplier is entitled to interest "
"for the amount that is overdue. (In Norway, this arises from a law relating "
"to interest on late payment of 19. Dec. 1976 no. 100, § 3, first paragraph.) "
"In cases where the payments plus interest are not paid within 14 days of the "
"due date, the supplier can issue written notice that the services provided "
"will be discontinued, or that the agreement will be terminated, unless the "
"customer settles all outstanding bills within 7 days of receipt of this "
"notification. Upon termination of the Agreement due to the customer's fault, "
"the supplier shall be indemnified by the customer for the costs and "
"liabilities undertaken in connection with the Agreement."
msgstr ""
"Indien de klant niet tijdig betaalt, heeft de leverancier het recht "
"intresten aan te rekenen voor het verschuldigde bedrag (In Noorwegen is dit "
"op basis van de wet betreffende intresten op laattijdige betalingen van 19. "
"dec. 1976 no. 100, § 3, eerste paragraaf.) In het geval de betaling "
"inclusief de intrest niet gebeurt binnen de 14 dagen na de vervaldatum, kan "
"de leverancier schriftelijk aankondigen dat de dienstverlening zal stopgezet "
"worden of dat de overeenkomst beëindigd zal worden, tenzij de klant alle "
"uitstaande rekeningen vereffent binnen de 7 dagen na ontvangst van deze "
"kennisgeving. Bij het beëindigen van de overeenkomst ten gevolge van een "
"fout van de klant, zal de leverancier door de klant vergoed worden voor de "
"gemaakte kosten en schulden in het kader van de overeenkomst."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
msgid "6.Replacement"
msgstr "6. Vervanging"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"The customer may demand compensation for losses that can be reasonably "
"attributed to the shortcoming, unless the supplier can demonstrate that the "
"breach, or the cause of the breach, not attributed to him. Any liquidated "
"damages caused by delay in accordance with Clause 5a for the same breach is "
"deducted by calculating compensation. If the customer defaults on its "
"obligations under this Agreement, supplier shall be entitled to recover "
"their additional costs that may reasonably be attributed to the Customer "
"defaults, unless the Customer can prove that the breach, or cause of the "
"breach can not be attributed to him."
msgstr ""
"De klant kan compensatie vragen voor de verliezen die redelijkerwijs "
"toegeschreven kunnen worden aan de tekortkoming, tenzij de leverancier kan "
"aantonen dat de fout niet aan hem te wijten is. Elke dwangsom ten gevolge "
"van vertragingen overeenkomstig Lid 5a die uit diezelfde fout voortvloeit, "
"wordt in rekening gebracht bij het berekenen van de compensatie. Indien de "
"klant niet voldoet aan zijn verplichtingen onder deze overeenkomst, heeft de "
"leverancier het recht zijn extra kosten terug te vorderen welke "
"redelijkerwijs toegeschreven kunnen worden aan de fout van de klant, tenzij "
"de klant kan bewijzen dat de tekortkoming of de oorzaak van de tekortkoming "
"niet aan hem te wijten is."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"Parties are not responsible for the other party's indirect losses, including "
"expected savings or gains. Indirect losses included among others"
msgstr ""
"Partijen zijn niet verantwoordelijk voor de indirecte verliezen van de "
"andere partij, met inbegrip van verhoopte besparingen of winsten. Indirecte "
"verliezen zijn onder andere"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid ""
"Losses due to reduced or lost production or sales (operational interruption);"
msgstr ""
"Verliezen ten gevolge van verminderde of weggevallen productie of verkoop "
"(operationele onderbreking);"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid ""
"Losses arising because the services provided can not be used as intended "
"(consequential losses);"
msgstr ""
"Ontstane verliezen omdat de geleverde diensten niet gebruikt kunnen worden "
"zoals bedoeld (gevolgschade);"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid ""
"Lost profits as a result of a contract with a third party that is dropped or "
"not fulfilled properly."
msgstr ""
"Gederfde winst ten gevolge van een contract met een derde partij dat verviel "
"of niet behoorlijk werd nageleefd."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"Parties liability towards each other is limited to the agreed annual "
"compensation, or a maximum of NOK 1 million, regardless of the number of "
"damage cases. The limitations of the parties' liability does not apply, if "
"the party or anyone he is responsible for, has shown gross negligence or "
"willful misconduct."
msgstr ""
"De wederzijdse aansprakelijkheid van partijen is beperkt tot de "
"overeengekomen jaarlijkse vergoeding, of een maximum van 1 miljoen NOK, "
"ongeacht het aantal schadegevallen. De beperking van de aansprakelijkheid "
"van partijen is niet van toepassing indien een partij of iemand waarvoor "
"deze verantwoordelijk is een grove nalatigheid beging of opzettelijk "
"wangedrag vertoonde."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
msgid "7. Legal defects"
msgstr "7. Juridische gebreken"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"If a third party asserts that the use of software that the Customer or "
"Vendor has license responsibility goes against the third party's rights, the "
"Party shall ensure that appropriate rights are retained or acquired, or that "
"other equivalent software functionality is obtained without charge to the "
"other party. Should claims arise from a third party against the Customer or "
"Vendor on the basis of defects inherent in the relationship of the other "
"Party, that Party undertakes its own expense to assist and eventually lead "
"case for both parties. From the time a party takes over the case, the other "
"party is obliged to assist the special compensation."
msgstr ""
"Indien een derde partij beweert dat het gebruik van software waarvoor de "
"Klant of de Leverancier licentie-verantwoordelijkheid draagt, tegen de "
"rechten van die derde partij ingaat, dan zal Partij ervoor zorgen dat de "
"juiste rechten worden behouden of verkregen of dat andere equivalente "
"softwarefunctionaliteit wordt verkregen zonder kosten voor de andere partij. "
"Indien vorderingen ontstaan van een derde ten opzichte van de klant of de "
"leverancier op basis van gebreken die inherent zijn aan de relatie met de "
"andere partij, dan verbindt deze partij zich ertoe voor eigen rekening "
"bijstand te verlenen en uiteindelijk de zaak in handen te nemen voor beide "
"partijen. Vanaf het ogenblik dat een partij de zaak overneemt, is de andere "
"partij verplicht zijn deel bij te dragen aan deze specifieke vergoeding."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
msgid "8. Responsibility for subcontractors"
msgstr "8. Verantwoordelijkheid voor onderaannemers"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"Parties are fully accountable for agreed services that are performed by "
"subcontractors."
msgstr ""
"Partijen zijn volledig aansprakelijk voor overeengekomen diensten die "
"uitgevoerd worden door onderaannemers."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
msgid "9. Regulating the termination of the Agreement"
msgstr "9. Regeling inzake het beëindigen van de overeenkomst"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"Upon termination, the parties shall draw up a joint plan of liquidation of "
"the customer relationship and obligations by mutual to assist each other in "
"the practical work in this liquidation. The vendor is obliged by termination "
"of this Agreement to return Client software and current data in the agreed "
"format. The Customer chooses the means of transport and is responsible for "
"transportation from the Vendors' premises. The Customer undertakes "
"immediately after termination of the Agreement to return all equipment "
"belonging to the Vendor. The Vendor chooses the mode of transport and is "
"responsible for transportation from the Vendor's premises."
msgstr ""
"Bij het beëindigen van de klantrelatie en de ermee verbonden verplichtingen, "
"zullen beide partijen hieromtrent een gezamenlijk liquidatieplan opstellen "
"en elkaar bijstand verlenen in de praktische werkzaamheden die met deze "
"liquidatie gepaard gaan. Bij het beëindigen van deze overeenkomst is de "
"verkoper verplicht software van de cliënt en actuele gegevens terug te geven "
"in het overeengekomen formaat. De klant kiest het gewenste transportmiddel "
"en is verantwoordelijk voor het transport vanaf de gebouwen van de verkoper. "
"Onmiddellijk na het beëindigen van de overeenkomst neemt de klant het op "
"zich om alle uitrusting die eigendom is van de verkoper, terug te geven. De "
"verkoper kiest het gewenste transportmiddel en is verantwoordelijk voor het "
"transport naar de gebouwen van de verkoper."

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><title>
msgid "10. Legalities and solving disagreements"
msgstr "10. Rechtsgeldigheid en het beslechten van geschillen"

#. type: Content of: <article><section><section><section><section><para>
msgid ""
"The rights and obligations under this Agreement shall completely follow the "
"Norwegian law. Upcoming Disagreements in connection with this Agreement "
"shall be resolved by negotiation between the parties. If the parties fail "
"within two weeks not to solve the disagreement through negotiations, either "
"party may require the dispute to be resolved by arbitration under the rules "
"of the law of 13 August 1915 No. 6, Chap. 32 (Civil Procedure). Each party "
"shall appoint one arbitrator who together appoint the arbitration tribunal. "
"If a party fails to designate its representative within two weeks after the "
"other has demanded arbitration and appointed its representative, he will be "
"appointed by the Chief Justice of the Oslo District Court. The same applies "
"for the election of the chairman if the two arbitrators members have not "
"chosen the President within 14 days after both being appointed."
msgstr ""
"De rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst vallen volledig onder "
"de Noorse wetgeving. Ontstane geschillen in het kader van deze overeenkomst "
"zullen via onderhandelingen tussen de partijen opgelost worden. Indien de "
"partijen er binnen een termijn van twee weken niet in slagen via "
"onderhandelingen een oplossing voor het geschil te vinden, mag elk van de "
"partijen eisen dat het geschil opgelost wordt via arbitrage volgens de "
"bepalingen van de wet van 13 augustus 1915 No. 6, Hoofdst. 32 (Burgerlijke "
"Procedure). Elke partij benoemt één arbiter die samen het arbitragetribunaal "
"aanstellen. Indien een partij nalaat zijn vertegenwoordiging aan te stellen "
"binnen de twee weken nadat de andere partij om arbitrage verzocht en zijn "
"vertegenwoordiger aanstelde, zal deze aangesteld worden door de Opperrechter "
"van het vredegerecht van Oslo. Hetzelfde is van toepassing voor de keuze van "
"de voorzitter indien de twee leden-arbiters geen voorzitter verkozen hebben "
"binnen de 14 dagen na hun beider aanstelling."

#. type: Content of: <article><section><section><section><title>
msgid "Appendix 6 - Contacts and addresses"
msgstr "Bijlage 6 - Contactpersonen en adressen"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"1. Correspondence Requests regarding the agreement shall be in writing and "
"addressed as follows:"
msgstr ""
"1. Correspondentie in verband met de overeenkomst verloopt schriftelijk en "
"wordt op de volgende manier geadresseerd:"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "To Vendor"
msgstr "Aan de Verkoper"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "To Customer"
msgstr "Aan de klant"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid ""
"Operating company <ulink url=\"https://wiki.debian.org/LtdBy#\";>LtdBy</"
"ulink> authorized personMachine room 10313 Oslo"
msgstr ""
"Onderneming <ulink url=\"https://wiki.debian.org/LtdBy#\";>LtdBy</ulink> "
"gemachtigde persoon Machinekamer 10313 Oslo"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "NNBy authorized person"
msgstr "Gemachtigde van NNBy"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid "2. Authorized persons"
msgstr "2. Gemachtigde personen"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"The following persons do have authority to sign on their part according to "
"the agreement."
msgstr ""
"De volgende personen zijn overeenkomstig de overeenkomst gemachtigd om in "
"naam van hun partij te ondertekenen."

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Name"
msgstr "Naam"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Position/Function"
msgstr "Positie / Functie"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Telephone"
msgstr "Telefoon"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Telefax"
msgstr "Telefax"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "E-mail"
msgstr "E-mail"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "The vendor"
msgstr "De verkoper"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Petter Smart"
msgstr "Petter Smart"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "CEO"
msgstr "CEO"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "+47 22 31 31 31"
msgstr "+47 22 31 31 31"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "<ulink url=\"mailto:ps@driftselskapet.no\";>ps@driftselskapet.no</ulink>"
msgstr ""
"<ulink url=\"mailto:ps@driftselskapet.no\";>ps@driftselskapet.no</ulink>"

Reply to: