[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://x2gobrokerDag iedereen,

In bijlage een ontwerp van eerste vertaling voor de debconf-teksten van
het pakket x2gobroker.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
# Dutch translation of x2gobroker debconf templates.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the x2gobroker package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: x2gobroker_0.0.4.0-2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: x2gobroker@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-03 11:44+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-07 16:35+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../x2gobroker-ssh.templates:2001
msgid "Create group for X2Go Broker SSH access now?"
msgstr "Nu een groep aanmaken voor SSH-toegang tot X2Go Broker?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../x2gobroker-ssh.templates:2001
msgid ""
"In X2Go Session Broker, SSH-based broker access is controlled via the broker "
"users' membership in a dedicated group (default: x2gobroker-users)."
msgstr ""
"In X2Go Session Broker wordt SSH-gebaseerde toegang tot broker (het "
"makelaarsmechanisme) geregeld door het feit dat broker-gebruikers lid zijn "
"van een gereserveerde groep (standaard: x2gobroker-users)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../x2gobroker-ssh.templates:2001
msgid ""
"If this group is not created now, you will be asked to assign this privilege "
"to an existing group instead."
msgstr ""
"Indien deze groep nu niet aangemaakt wordt, zal u gevraagd worden om in de "
"plaats daarvan dit recht te koppelen aan een bestaande groep."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../x2gobroker-ssh.templates:3001
msgid "Use an already existing group for X2Go Session Broker SSH access?"
msgstr ""
"Een reeds bestaande groep gebruiken voor SSH-toegang tot X2Go Session Broker?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../x2gobroker-ssh.templates:3001
msgid ""
"If there already exists a group (e.g. in an LDAP database) that you would "
"like to use for controlling X2Go Session Broker SSH access with, then you "
"can specify this group name with the next step."
msgstr ""
"Indien er reeds een groep bestaat (bijv. in een LDAP-database) welke u wilt "
"gebruiken voor de controle van SSH-toegang tot X2Go Session Broker, dan kunt "
"u de naam van die groep opgeven bij de volgende stap."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../x2gobroker-ssh.templates:4001
msgid "Set up X2Go Session Broker SSH access later?"
msgstr "SSH-toegang tot X2Go Session Broker later instellen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../x2gobroker-ssh.templates:4001
msgid ""
"Without an existing group for X2Go Session Broker SSH access, the SSH broker "
"will not be usable by users. You have to set up things later, either "
"manually or via this configuration helper."
msgstr ""
"Zonder een bestaande groep voor SSH-toegang tot X2Go Session Broker, zal de "
"SSH-broker (SSH-makelaar) niet bruikbaar zijn voor gebruikers. U zult later "
"de zaken moeten instellen, ofwel handmatig, ofwel via deze configuratiehulp."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../x2gobroker-ssh.templates:4001
msgid ""
"A manual setup is only recommended, if you really know what have to do for "
"this."
msgstr ""
"Een handmatige configuratie wordt enkel aanbevolen indien u echt weet wat u "
"daarvoor dient te doen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../x2gobroker-ssh.templates:4001
msgid "Alternatively, the setup questions can be asked once more..."
msgstr ""
"In het andere geval kunnen de vragen in verband met de configuratie nogmaals "
"gesteld worden..."

#. Type: string
#. Description
#: ../x2gobroker-ssh.templates:5001
msgid "X2Go Session Broker SSH access group:"
msgstr "Groep voor SSH-toegang tot X2Go Session Broker:"

#. Type: string
#. Description
#: ../x2gobroker-ssh.templates:5001
msgid ""
"Please specify the group name for users with full X2Go Session Broker access "
"via SSH now."
msgstr ""
"Geef nu de naam op van de gebruikersgroep die via SSH volledige toegang "
"heeft tot X2Go Session Broker."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../x2gobroker-ssh.templates:6001
msgid ""
"Delete the group that was formerly used for X2Go Session Broker SSH access?"
msgstr ""
"De groep die vroeger gebruikt werd voor SSH-toegang tot X2Go Session Broker, "
"verwijderen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../x2gobroker-ssh.templates:6001
msgid "The group for X2Go Session Broker SSH access has been modified."
msgstr "De groep voor SSH-toegang tot X2Go Session Broker werd gewijzigd."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../x2gobroker-ssh.templates:6001
msgid ""
"Please specify whether the old group should be deleted from your system. If "
"unsure, keep the formerly used group and manually investigate later."
msgstr ""
"Geef aan of de oude groep verwijderd moet worden van uw systeem. Indien u "
"twijfelt, behoud dan de vroeger gebruikte groep en onderzoek dit later zelf."

#. Type: note
#. Description
#: ../x2gobroker-ssh.templates:7001
msgid "The specified group does not exist on the system"
msgstr "De opgegeven groep bestaat niet op het systeem"

#. Type: note
#. Description
#: ../x2gobroker-ssh.templates:7001
msgid "Please enter a group name that is currently available on your system."
msgstr "Geef een naam op van een groep die momenteel bestaat op uw systeem."

#. Type: note
#. Description
#: ../x2gobroker-ssh.templates:7001
msgid "Please, try again!"
msgstr "Probeer nogmaals"

Reply to: