[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://lxcDag iedereen,

In bijlage een ontwerp van eerste vertaling voor de debconf-teksten van
het pakket lxc.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
# Dutch translation of lxc debconf templates.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the lxc package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lxc_1_3.1.0+really3.0.3-2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: lxc@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-11-29 22:19+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-12 16:38+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Auto update lxc2 configuration format to lxc3?"
msgstr "De lxc2-configuratie-indeling automatisch updaten naar lxc3?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"LXC 3 comes with many changes for containers' configuration files. It also "
"comes with a binary `/usr/bin/lxc-update-config` that allows one to update "
"his configuration."
msgstr ""
"Met ingang van LXC 3 werden verschillende wijzigingen aangebracht aan de "
"configuratiebestanden van containers. LXC 3 bevat ook een uitvoerbaar "
"bestand `/usr/bin/lxc-update-config` waarmee men zijn configuratie kan "
"updaten."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "This job can be done either automatically now or manually later."
msgstr ""
"Deze taak kan ofwel nu automatisch uitgevoerd worden of later handmatig "
"gebeuren."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Unpriviledged containers configurations will have to be updated manually "
"either way via the `/usr/bin/lxc-update-config` command."
msgstr ""
"De configuraties van niet-geprivilegieerde containers zullen hoe dan ook "
"manueel bijgewerkt moeten worden via het commando `/usr/bin/lxc-update-"
"config`."

Reply to: