[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/po/partners.nl.poHallo iedereen,

Op 3 april 2018 legde Frans Spiesschaert het vernieuwde bestand
'partners.nl.po' ter review aan ons voor. Op 11 april 2018 werd de
nieuwe versie daarna doorgevoerd.

Pas op 19 april 2018 ben ik begonnen het bestand 'partners.nl.po'
door te nemen. Ik vond daarbij de vertalingen te vaak niet correct
of niet mooi. Ook ontbraken twee vertalingen. Daarom heb ik de
vertalingen in 'partners.nl.po' geheel herzien.

De overige informatie in 'partners.nl.po' heb ik ook aangepast.

Hierbij vindt men:
- de voorgelegde versie: partners.nl.po-oud
- de herziene versie: partners.nl.po

Om bovenstaande versies te vergelijken adviseer ik:
$ diff -y -W 180 partners.nl.po-oud partners.nl.po | less

Tenslotte bleek mij dat Frans op 11 april 2018, bij het doorvoeren
van zijn vernieuwde vertaling, de twee ontbrekende vertalingen nog
stilzwijgend had toegevoegd. Daardoor is de door hem voorgelegde
versie niet gelijk aan de huidige versie.

Voor een vergelijking met de huidige versie kan men echter uitgaan
van een vergelijking met de voorgelegde versie. Daarna moet men het
bericht van Frans van 11 april 2018 20:33 uur nog bij die
vergelijking betrekken. De twee toegevoegde vertalingen betreffen
de alinea's over het bedrijf Fastly.

Met vriendelijke groet,

Maarten.
# translation of webwml/english/po/partners.pot to Dutch
# Templates files for webwml modules
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: webwml/po/partners.nl.po\n"
"POT-Creation-Date: \n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-03 18:45+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#: ../../english/partners/partners.def:8
msgid "Partner of the Month"
msgstr "Partner van de maand"

#: ../../english/partners/partners.def:12
msgid "Alphabetical List of Partners"
msgstr "Alfabetisch gerangschikte partnerlijst"

#: ../../english/partners/partners.def:16
msgid "Development Partners"
msgstr "Onwikkelingspartners"

#: ../../english/partners/partners.def:20
msgid "Financial Partners"
msgstr "Financiële Partners"

#: ../../english/partners/partners.def:24
msgid "Service Partners"
msgstr "Dienstenpartners"

#: ../../english/partners/partners.def:30
msgid ""
"<a href=\"http://www.1and1.info/\";>1&amp;1</a> supports us by providing "
"several servers in their Karlsruhe high-performance datacenter."
msgstr ""
"<a href=\"http://www.1and1.info/\";>1&amp;1</a> ondersteunt ons door "
"verschillende servers ter beschikking te stellen in hun krachtig datacenter "
"in Karlsruhe."

#: ../../english/partners/partners.def:33
msgid ""
"1&amp;1 is one of the biggest Domain Registrars and Web hosting companies "
"worldwide, with offices in Germany, France, Great Britain, Spain and the "
"USA. Most of the over 5 million websites and other services managed by "
"1&amp;1 are running on a Debian-based environment using several thousand "
"servers."
msgstr ""
"1&amp;1 is een van de grootste domeinregistreerders en webhostingbedrijven "
"ter wereld met kantoren in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje en "
"de VS. De meeste van de meer dan 5 miljoen websites en andere diensten die "
"door 1&amp;1 beheerd worden, functioneren in een op Debian gebaseerde "
"omgeving op een van de verschillende duizenden servers."

#: ../../english/partners/partners.def:41
msgid ""
"<a href=\"http://www.bytemark.co.uk/r/deb-partners\";>Bytemark</a> support us "
"by providing hosting services and sponsorship for the Debian Conference."
msgstr ""
"<a href=\"http://www.bytemark.co.uk/r/deb-partners\";>Bytemark</a> "
"ondersteunt ons door hostingdiensten te leveren en de conferenties van "
"Debian te sponsoren."

#: ../../english/partners/partners.def:45
msgid ""
"They are a leading Internet Service Provider (ISP) in the United Kingdom and "
"provide scalable, powerful and affordable hosting with lots of <q>geek "
"friendly</q> extras as standard. Debian GNU/Linux is deployed extensively "
"within their network, and comes recommended as the <q>Distribution of "
"Choice</q> to any new customer who's not 100% sure on what to pick. Bytemark "
"are also well known for their expert and friendly support."
msgstr ""
"Zij zijn een toonaangevende Internet Service Provider (ISP) in het Verenigd "
"Koninkrijk en leveren schaalbare, krachtige en betaalbare hosting met "
"standaard veel <q>computerfreakvriendelijke</q> extra's. Debian GNU/Linux "
"wordt binnen hun netwerk op grote schaal gebruikt, en wordt aanbevolen als "
"<q>de beste keuze</q> voor iedere nieuwkomer die niet 100% zeker weet wat te "
"kiezen. Bytemark staat ook bekend voor zijn expertise en zijn "
"klantvriendelijke ondersteuning."

#: ../../english/partners/partners.def:53
msgid ""
"<a href=\"https://www.conova.com\";>conova communications GmbH</a> has been "
"supporting the Debian project as a hosting partner for several years. In "
"addition, the IT specialists also host the Debian Bug Squashing Parties in "
"Salzburg/Austria. Debian is also used on many systems used on a daily basis "
"at conova."
msgstr ""
"<a href=\"https://www.conova.com\";>conova communications GmbH</a> steunt het "
"Debian project reeds gedurende meerdere jaren door hostingdiensten te "
"leveren. Daarenboven zijn deze IT-specialisten ook gastheer voor de Debian "
"Bug Squashing Parties (speciale bijeenkomsten gericht op het wegwerken van "
"bugs) in Salzburg/Oostenrijk. Ook werkt men op veel van de systemen die men "
"bij conova dagelijks gebruikt, met Debian."

#: ../../english/partners/partners.def:56
msgid ""
"conova operates one of the most modern data centers in all of Europe in "
"Salzburg, Austria. Their services: customized solutions for housing, "
"hosting, managed &amp; cloud services, outsourcing as well as network and "
"security. The company offers space for more than 10,000 servers at the "
"highest level of supply and security on their 2,000 m² of technical area."
msgstr ""
"conova baat een van de meest moderne data-centers van Europa uit in "
"Salzburg, Oostenrijk. Hun diensten: oplossingen op maat voor huisvesting van "
"computersystemen, hosten, uitbestede diensten &amp; cloud-diensten, "
"outsourcing evenals netwerk- en beveiligingsdiensten. Het bedrijf biedt "
"ruimte voor meer dan 10.000 servers van topkwaliteit qua bedrijfszekerheid "
"en veiligheid in een technische ruimte van 2.000 m²."

#: ../../english/partners/partners.def:63
msgid ""
"credativ is an independent consulting and services company and since 1999 "
"been offering comprehensive services and technical support for the "
"implementation and operation of open source software in business "
"applications. Our <q>Open Source Support Center</q> is always available, 365 "
"days a year, around the clock."
msgstr ""
"credativ is een onafhankelijk advies- en dienstverleningsbedrijf dat sinds "
"1999 allesomvattende diensten en technische ondersteuning biedt voor het "
"invoeren en aanwenden van opensourcesoftware in bedrijfstoepassingen. Ons "
"<q>Opensourceondersteuningscentrum</q> is permanent beschikbaar, 365 dagen "
"per jaar en de klok rond."

#: ../../english/partners/partners.def:66
msgid ""
"From the very beginning credativ has actively supported the Debian project "
"and will continue to do so in the future. Furthermore many of our "
"consultants are also Debian developers and actively involved in contributing "
"to free software projects worldwide. Further information can be found at "
"<url \"http://www.credativ.com/\";>."
msgstr ""
"Van bij het prille begin heeft credativ het Debian-project actief "
"ondersteund en het zal dit in de toekomst blijven doen. Daarenboven zijn "
"veel van onze consulenten ook ontwikkelaars van Debian of dragen ze over de "
"hele wereld actief bij aan projecten voor vrije software. Bijkomende "
"informatie is te vinden op <url \"http://www.credativ.com/\";>."

#: ../../english/partners/partners.def:72
msgid ""
"<a href=\"http://www.dg-i.net/\";>DG-i</a> provides the Debian project with "
"hardware and hosting services from their colocation sites via high-speed "
"connection. <a href=\"https://wiki.debian.org\";>wiki.debian.org</a> received "
"an IBM x360 server. "
msgstr ""
"<a href=\"http://www.dg-i.net/\";>DG-i</a> levert hardware aan het Debian-"
"project en vanuit hun colocatiesites hostingdiensten met "
"internetverbindingen aan een hoge snelheid. <a href=\"https://wiki.debian.org";
"\">wiki.debian.org</a> ontving een IBM x360 server."

#: ../../english/partners/partners.def:76
msgid ""
"Dembach Goo Informatik GmbH &amp; Co. KG (DG-i) offers consulting services "
"on IT infrastructures, software development and hosting services. DG-i "
"supports clients in analysing their IT environment, developing individual "
"software solutions and in adjusting client's applications for a seamless "
"transition into hosted services. The company designs and supports individual "
"operational IT concepts that meet the high quality standards especially in E-"
"Commerce and financial services. DG-i holds the necessary hosting "
"infrastructure in their Munich and Dusseldorf data centers."
msgstr ""
"Dembach Goo Informatik GmbH &amp; Co. KG (DG-i) biedt consultingdiensten "
"betreffende IT-infrastructuur, softwareontwikkeling en hostingdiensten. DG-i "
"ondersteunt cliënten bij het analyseren van hun IT-omgeving, het ontwikkelen "
"van softwareoplossingen op maat en bij het aanpassen van hun toepassingen in "
"functie van een naadloze overgang naar gehoste diensten. Het bedrijf "
"ontwikkelt en ondersteunt geïndividualiseerde operationele IT-concepten die "
"aan hoge kwaliteitseisen beantwoorden, in het bijzonder op het vlak van e-"
"commerce en financiële diensten. DG-i huisvest de vereiste "
"hostinginfrastructuur in zijn data-centers in München en Düsseldorf."

#: ../../english/partners/partners.def:82
msgid ""
"<a href=\"http://www.eaton.com/\";>Eaton</a> helps Debian in protecting its "
"infrastructure from power issues, and employs a Debian Developer to work on "
"UPS and Power Devices support through the <a href=\"http://www.";
"networkupstools.org/\">Network UPS Tools</a> and related packages."
msgstr ""
"<a href=\"http://www.eaton.com/\";>Eaton</a> helpt Debian zijn infrastructuur "
"te beschermen tegen stroompannes en stelt een ontwikkelaar van Debian tewerk "
"op ondersteuning voor UPS (niet-onderbreekbare voeding) en "
"stroomvoedingsapparaten via <a href=\"http://www.networkupstools.org/";
"\">Network UPS Tools</a> en verwante pakketten."

#: ../../english/partners/partners.def:85
msgid ""
"Eaton is a global technology leader in electrical components and systems for "
"power quality, distribution and control; hydraulics components, systems and "
"services for industrial and mobile equipment; aerospace fuel, hydraulics and "
"pneumatic systems for commercial and military use; and truck and automotive "
"drivetrain and powertrain systems for performance, fuel economy and safety. "
"Eaton has approximately 75,000 employees and sells products to customers in "
"more than 150 countries, with 2008 sales of $15.4 billion."
msgstr ""
"Eaton is een wereldwijde technologieleider in elektrische producten, "
"systemen en diensten voor ononderbroken stroomkwaliteit, -distributie en -"
"controle; hydraulische onderdelen, systemen en diensten voor industriële en "
"mobiele uitrusting; hydraulische, pneumatische en vliegtuigbrandstofsystemen "
"voor commercieel en militair gebruik; en aandrijf- en krachtbronsystemen "
"voor auto's en vrachtwagens, die prestaties koppelen aan brandstofzuinigheid "
"en veiligheid. Eaton heeft ongeveer 75.000 werknemers en verkoopt producten "
"aan klanten in meer dan 150 landen met in 2008 een omzet van 15,4 miljard "
"USD."

#: ../../english/partners/partners.def:92
msgid ""
"<a href=\"https://www.fastly.com/\";>Fastly</a> provides Debian with content "
"delivery network (CDN) services and is helping us deliver packages to users "
"through <a href=\"https://deb.debian.org/\";>deb.debian.org</a>."
msgstr ""

#: ../../english/partners/partners.def:95
msgid ""
"Fastlyâ??s edge cloud platform provides advanced application delivery and "
"cloud security for the worldâ??s most popular online destinations. Fastly "
"works with the best of the Internet, serving 14 trillion requests each "
"month, more than 10 percent of all internet requests."
msgstr ""

#: ../../english/partners/partners.def:102
msgid ""
"Since 2002, Genesi has provided the hardware it designs and develops to the "
"Debian community. Genesi also employs Debian developers to support their "
"platforms."
msgstr ""
"Sinds 2002 stelt Genesi de hardware die het ontwerpt en ontwikkelt ter "
"beschikking van de gemeenschap van Debian. Genesi stelt ook ontwikkelaars "
"van Debian tewerk voor het ondersteunen van hun platformen."

#: ../../english/partners/partners.def:105
msgid ""
"Genesi's <a href=\"http://www.genesi-usa.com/products\";>Efika MX</a> ARM-"
"based computers are designed to bring low cost, energy efficient computing "
"resources to the mass market. For information about Genesi's involvement in "
"the Linux Open Source community, please visit <a href=\"http://www.";
"powerdeveloper.org/\">www.PowerDeveloper.org.</a>"
msgstr ""
"De <a href=\"http://www.genesi-usa.com/products\";>Efika MX</a> computers van "
"Genesi, gebaseerd op ARM, zijn ontworpen om goedkope, energie-efficiënte "
"computerapparatuur beschikbaar te stellen voor het brede publiek. Voor "
"informatie over de betrokkenheid van Genesi bij de gemeenschap van Linux "
"Open Source, kunt u <a href=\"http://www.powerdeveloper.org/\";>www."
"PowerDeveloper.org</a> raadplegen."

#: ../../english/partners/partners.def:112
msgid ""
"<a href=\"http://www.hpe.com/engage/opensource\";>Hewlett Packard Enterprise "
"(HPE)</a> provides hardware for port development, Debian mirrors, and other "
"Debian services (current HPE hardware donations are listed in the <a href="
"\"https://db.debian.org/machines.cgi\";>Debian machines</a> page)."
msgstr ""
"<a href=\"http://www.hpe.com/engage/opensource\";>Hewlett Packard Enterprise "
"(HPE)</a> levert hardware waarop Debian ontwikkeld kan worden voor bepaalde "
"architecturen (ports), hardware die als Debian spiegelserver en voor andere "
"diensten van Debian gebruikt wordt (de huidige hardwareschenkingen van HPE "
"worden vermeld op de pagina met <a href=\"https://db.debian.org/machines.cgi";
"\">Debian machines</a>)."

#: ../../english/partners/partners.def:115
msgid ""
"HPE is one of the largest computer companies in the world, providing a wide "
"range of products and services, such as servers, storage, networking, "
"consulting and support, software, and financial services."
msgstr ""
"HPE is een van de grootste computerbedrijven ter wereld. Het bedrijf levert "
"een ruime waaier producten en diensten, zoals servers, opslag, "
"netwerkdiensten, consult en ondersteuning, software en financiële diensten."

#: ../../english/partners/partners.def:123
msgid ""
"<a href=\"https://www.leaseweb.com/\";>LeaseWeb</a> has been one of two "
"partners that provide the infrastructure for the <a href=\"https://snapshot.";
"debian.org\">Debian OS Snapshot Archive</a> since <a href=\"https://www.";
"debian.org/News/2014/20141014\">October 2014</a>, providing 80 Terabytes "
"(TB) of capacity. In 2017 they renewed their support by provisioning two "
"additional dedicated servers that expanded the storage at their location by "
"50%, enough to accommodate anticipated growth for years to come."
msgstr ""
"<a href=\"https://www.leaseweb.com/\";>LeaseWeb</a> is een van de twee "
"partners die de infrastructuur hebben geleverd voor het <a href=\"https://";
"snapshot.debian.org\">Debian OS Snapshot Archief</a> sinds <a href=\"https://";
"www.debian.org/News/2014/20141014\">oktober 2014</a> en daarvoor een "
"capaciteit van 80 Terabytes (TB) ter beschikking stelt. In 2017 vernieuwden "
"ze hun steun door twee extra zogenaamde dedicated servers ter beschikking te "
"stellen, waardoor de opslagcapaciteit op hun locatie uitgebreid werd met "
"50%, voldoende om nog jaren te kunnen beantwoorden aan de verwachte "
"toekomstige groei van het archief."

#: ../../english/partners/partners.def:126
msgid ""
"LeaseWeb is a global Infrastructure-as-a-Service (IaaS) provider â?? offering "
"customers on-demand, world-class hosting solutions, from dedicated servers "
"to cloud solutions. You can learn more about LeaseWeb visiting their <a href="
"\"https://www.leaseweb.com/\";>website</a>."
msgstr ""
"LeaseWeb is een wereldwijde provider van Infrastructure-as-a-Service (IaaS â?? "
"infrastructuur als dienst) â?? die klanten op aanvraag hosting-oplossingen van "
"wereldklasse biedt, gaande van dedicated servers tot cloud-oplossingen. U "
"vindt meer informatie over LeaseWeb op hun <a href=\"https://www.leaseweb.";
"com/\">website</a>."

#: ../../english/partners/partners.def:132
msgid ""
"<a href=\"http://www.loongson.cn\";>Loongson</a> and <a href=\"http://www.";
"lemote.com\">Lemote</a> have provided several Loongson-based machines to "
"Debian. For information about Loongson's involvement in the Linux community, "
"see <a href=\"http://dev.lemote.com/code/linux-loongson-community\";>Linux at "
"Loongson</a>."
msgstr ""
"<a href=\"http://www.loongson.cn\";>Loongson</a> en <a href=\"http://www.";
"lemote.com\">Lemote</a> hebben verschillende op Loongson gebaseerde systemen "
"geleverd aan Debian. Raadpleeg voor informatie over de betrokkenheid van "
"Loongson bij de Linux-gemeenschap <a href=\"http://dev.lemote.com/code/linux-";
"loongson-community\">Linux at Loongson</a>."

#: ../../english/partners/partners.def:135
msgid ""
"Loongson processors are a series of MIPS-compatible processors. They have "
"been widely used in many areas, such as desktop, server, embedded "
"application, high-performance computing etc. For more information, contact "
"<a href=\"mailto:info@loongson.cn\";>info@loongson.cn</a>."
msgstr ""
"De reeks processors van Loongson zijn MIPS-compatibele processors. Zij "
"kennen een ruim gebruik op verschillende domeinen, zoals als desktop, "
"server, bij ingebouwde toepassingen, voor hoogwaardige rekenkracht, enz. "
"Neem voor bijkomende informatie contact op met <a href=\"mailto:";
"info@loongson.cn\">info@loongson.cn</a>."

#: ../../english/partners/partners.def:141
msgid ""
"<a href=\"http://www.man-da.de/\";>man-da.de GmbH</a> is the backbone "
"provider of the Metropolitan Area Network Darmstadt. It is supporting Debian "
"by hosting several debian.org and debian.net servers as well as the buildd "
"network for experimental and debconf.org machines."
msgstr ""
"<a href=\"http://www.man-da.de/\";>man-da.de GmbH</a> levert de backbone voor "
"het Metropolitan Area Network Darmstadt. Het ondersteunt Debian door het "
"hosten van verschillende debian.org en debian.net servers evenals het buildd-"
"netwerk voor het experimentele archief van de distributie (experimental) en "
"debconf.org machines."

#: ../../english/partners/partners.def:145
msgid ""
"man-da.de GmbH is operating MANDA, a wide area network in the South Hessen "
"region connecting educational and research organisations to a high speed "
"redundant network ring and providing internet access. The company is owned "
"by TU Darmstadt and University of Applied Sciences Darmstadt and in addition "
"to operating MANDA it is also providing IT consulting and IT services to "
"both universities."
msgstr ""
"man-da.de GmbH onderhoudt MANDA, een extern netwerk (WAN) in de streek van "
"Zuid-Hessen, dat onderwijs- en onderzoeksinstellingen verbindt met een "
"redundant snel ringnetwerk en internettoegang biedt. Het bedrijf is eigendom "
"van TU Darmstadt en de Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen van "
"Darmstadt. Naast het operationeel houden van MANDA, levert het bedrijf ook "
"IT-consulting en IT-diensten aan beide universiteiten."

#: ../../english/partners/partners.def:153
msgid ""
"<a href=\"http://osuosl.org/\";>The Oregon State University Open Source Lab</"
"a> provides hosting and administration services to the Debian project."
msgstr ""
"<a href=\"http://osuosl.org/\";>The Oregon State University Open Source Lab</"
"a> levert hosting- en beheerdiensten aan het Debian-project."

#: ../../english/partners/partners.def:157
msgid ""
"The Open Source Lab is a focal point for open source development at Oregon "
"State University and beyond. The OSL provides development, hosting and "
"assorted other services to the Open Source community."
msgstr ""
"The Open Source Lab is een contactpunt voor de ontwikkeling van open source "
"aan de Oregon State University en daarbuiten. The OSL verzorgt ontwikkeling, "
"hosting en verwante andere diensten voor de opensourcegemeenschap."

#: ../../english/partners/partners.def:163
msgid ""
"<a href=\"http://www.skolelinux.org/\";>Skolelinux</a> is heavily involved in "
"both the creation and testing of the new debian-installer and the "
"localization of Debian."
msgstr ""
"<a href=\"http://www.skolelinux.org/\";>Skolelinux</a> is sterk betrokken bij "
"zowel het maken als het testen van het nieuwe installatiesysteem en de "
"lokalisatie (het vertalen naar en aanpassen aan verschillende talen) van "
"Debian."

#: ../../english/partners/partners.def:166
msgid ""
"Skolelinux is an effort to create a Debian Pure Blend aimed at schools and "
"universities. An easy 3-question installation results in a preconfigured "
"system tailored for schools, requiring almost no Linux or networking "
"knowledge. This includes 15 preconfigured services and a localized "
"environment."
msgstr ""
"Skolelinux is een project dat ten behoeve van scholen en universiteiten een "
"Debian Pure Blend (een doelgroepspecifieke collectie van Debian-pakketten) "
"creëert. Een eenvoudige installatie waarbij niet meer dan 3 vragen "
"beantwoord moeten worden, resulteert in een vooraf geconfigureerd systeem op "
"maat van scholen, zodat bijna geen kennis van Linux of netwerkbeheer vereist "
"is. Het resultaat is een systeem met een aan het land en de lokale taal "
"aangepaste omgeving en 15 vooraf geconfigureerde diensten."

#: ../../english/partners/partners.def:172
msgid ""
"<a href=\"http://www.telegraaf.nl/\";>Telegraaf Media ICT BV</a> is "
"supporting the Debian community by donating hardware, rackspace and "
"bandwidth for the Debian server hosting alioth, arch and svn."
msgstr ""
"<a href=\"http://www.telegraaf.nl/\";>Telegraaf Media ICT BV</a> ondersteunt "
"de Debian-gemeenschap door de hardware, de stapelruimte en de bandbreedte te "
"schenken voor de server van Debian waarop zich de diensten alioth, arch en "
"svn bevinden."

#: ../../english/partners/partners.def:175
msgid ""
"Telegraaf Media ICT BV is running its internet infrastructure (appx. 200 "
"Intel based servers) mainly based on Debian GNU/Linux servers; the sysadmins "
"are highly motivated Debian users and some of them also Debian maintainers."
msgstr ""
"De internetinfrastructuur van Telegraaf Media ICT BV (ongeveer 200 op Intel "
"gebaseerde servers) bestaat hoofdzakelijk uit Debian GNU/Linux-servers. De "
"systeembeheerders zijn erg gedreven gebruikers van Debian en sommigen onder "
"hen zijn ook onderhouders van Debian."

#: ../../english/partners/partners.def:178
msgid ""
"Telegraaf Media Group runs some of the most popular Dutch websites (http://";
"www.telegraaf.nl, http://www.speurders.nl and http://www.dft.nl) as well as "
"the two biggest newspapers in The Netherlands."
msgstr ""
"Telegraaf Media Group heeft een aantal van de populairste Nederlandse "
"websites in zijn portefeuille (http://www.telegraaf.nl, http://www.speurders.";
"nl en http://www.dft.nl), evenals de twee grootste kranten van Nederland."

#: ../../english/partners/partners.def:184
msgid ""
"<a href=\"http://www.thomas-krenn.com\";>Thomas Krenn</a> has provided a new "
"high-end server for the Debian cdbuilder service. In addition, Thomas Krenn "
"is a regular hardware sponsor for DebConf or the Debian booth at LinuxTag. "
"For information about Thomas Krenn's involvement in the Linux Open Source "
"community, see <a href=\"http://www.thomas-krenn.com/linux\";>http://www.";
"thomas-krenn.com/linux</a>."
msgstr ""
"<a href=\"http://www.thomas-krenn.com\";>Thomas Krenn</a> heeft een nieuwe "
"hoogwaardige server geleverd voor de cdbuilder-dienst van Debian, de dienst "
"die instaat voor het bouwen van schijfimages. Daarenboven sponsort Thomas "
"Krenn regelmatig hardware voor DebConf, de jaarlijkse conferentie van "
"Debian, en voor de stand van Debian op LinuxTag. Kijk op <a href=\"http://";
"www.thomas-krenn.com/linux\">http://www.thomas-krenn.com/linux</a> voor "
"informatie over de betrokkenheid van Thomas Krenn bij de gemeenschap van "
"Linux Open Source."

#: ../../english/partners/partners.def:187
msgid ""
"<a href=\"http://www.thomas-krenn.com\";>Thomas Krenn</a> is Europe's leading "
"online shop for server systems and high-quality hosting. They offer rack-"
"mountable servers, silent and low-noise servers, storage systems and "
"virtualization solutions. Thomas Krenn is the only hardware shop who "
"delivers individual configured servers within 24 hours across Europe. And of "
"course they support Debian as operating system on their servers!"
msgstr ""
"<a href=\"http://www.thomas-krenn.com\";>Thomas Krenn</a> is in Europa de "
"leidinggevende onlinewinkel voor serversystemen en hoogwaardige "
"hostingdiensten. Zij hebben een aanbod van stapelbare servers, geluidloze en "
"bijna stille servers, opslagsystemen en virtualisatieoplossingen. Thomas "
"Krenn is de enige hardwarewinkel die individuele geconfigureerde servers "
"binnen de 24 uur over heel Europa levert. En natuurlijk ondersteunen zij "
"Debian als besturingssysteem voor hun servers!"

#: ../../english/partners/partners.def:193
msgid ""
"<a href=\"http://www.trustsec.de/\";>trustsec</a> pays two Debian developers "
"to work on the S/390 port of Debian and packages mainly related to Java. "
"They host the <a href=\"http://www.trustsec.de/deb390/\";>web portal</a> for "
"Debian on S/390 and zSeries. They've paid and worked on the free Debian CDs "
"for LinuxTag 2001 in Stuttgart."
msgstr ""
"<a href=\"http://www.trustsec.de/\";>trustsec</a> betaalt twee ontwikkelaars "
"van Debian om te werken aan de ontwikkeling van Debian voor de S/390 en aan "
"hoofdzakelijk met Java verband houdende pakketten. Zij herbergen voor Debian "
"het <a href=\"http://www.trustsec.de/deb390/\";>webportaal</a> over de S/390 "
"en de zSeries. Zij werkten aan en betaalden de gratis Debian CD's voor "
"LinuxTag 2001 in Stuttgart."

#: ../../english/partners/partners.def:196
msgid ""
"trustsec offers customer support, consulting and training for Debian on the "
"Intel PC architecture (i386), PowerPC and IBM S/390 and is specialized on "
"network security and software development with Java. Please e-mail <a href="
"\"mailto:info@trustsec.de\";>info@trustsec.de</a> for more information."
msgstr ""
"trustsec biedt klantenondersteuning, consult en training over Debian op de "
"Intel PC-architectuur (i386), PowerPC en IBM S/390 en is gespecialiseerd in "
"netwerkbeveiliging en softwareontwikkeling met Java. Stuur een e-mail <a "
"href=\"mailto:info@trustsec.de\";>info@trustsec.de</a> voor bijkomende "
"informatie."

#: ../../english/partners/partners.def:207
msgid ""
"<A HREF=\"http://www.brainfood.com/\";>Brainfood</A> (previously called "
"Novare) provides several machines to Debian, as well as hosting and server "
"administration services."
msgstr ""
"<A HREF=\"http://www.brainfood.com/\";>Brainfood</A> (dat vroeger Novare "
"heette) levert verschillende machines aan Debian, evenals hosting- en "
"serverbeheerdiensten."

#: ../../english/partners/partners.def:210
msgid ""
"Brainfood is a technology solutions company whose goal is to work to produce "
"an ideal result for a specific need, whether it's a website or an ongoing, "
"distance-learning intranet application, or custom developed software. &nbsp; "
"For more information, contact <A HREF=\"mailto:debian-contact@brainfood.com";
"\">debian-contact@brainfood.com</A>."
msgstr ""
"Brainfood is een bedrijf dat technologische oplossingen levert en dat zich "
"tot doel stelt voor een specifieke nood de ideale oplossing te bieden. Dit "
"kan gaan om een website, om een evoluerende intranettoepassing voor leren op "
"afstand of om softwareontwikkeling op maat. &nbsp; Contacteer voor "
"bijkomende informatie <A HREF=\"mailto:debian-contact@brainfood.com\";>debian-"
"contact@brainfood.com</A>."

#: ../../english/partners/partners.def:217
msgid ""
"<a href=\"http://www.hp.com/\";>Hewlett-Packard</a> has provided hardware for "
"port development, Debian mirrors, and other Debian services (current HP "
"hardware donations are listed in the <a href=\"https://db.debian.org/";
"machines.cgi\">Debian machines</a> page). For information about HP's "
"involvement in the Linux Open Source community, see <a href=\"http://www.hp.";
"com/products1/linux/\">HP Linux</a>."
msgstr ""
"<a href=\"http://www.hp.com/\";>Hewlett-Packard</a> stelde hardware ter "
"beschikking waarop Debian ontwikkeld kan worden voor bepaalde architecturen "
"(ports) en die als Debian spiegelserver en voor andere diensten van Debian "
"gebruikt kan worden (de huidige hardwareschenkingen van HP worden vermeld op "
"de pagina met <a href=\"https://db.debian.org/machines.cgi\";>Debian "
"machines</a>). Over de betrokkenheid van HP bij de gemeenschap van Linux "
"Open Source vindt u informatie op <a href=\"http://www.hp.com/products1/";
"linux/\">HP Linux</a>."

#: ../../english/partners/partners.def:220
msgid ""
"Hewlett-Packard is one of the largest computer companies in the world, "
"providing a wide range of products and services, such as servers, PCs, "
"printers, storage products, network equipment, software, cloud computing "
"solutions, etc."
msgstr ""
"HP is een van de grootste computerbedrijven ter wereld. Het bedrijf levert "
"een ruime waaier producten en diensten, zoals servers, PC's, printers, "
"opslagproducten, netwerkuitrusting, software, oplossingen op het gebied van "
"cloud computing, enz."

#: ../../english/partners/partners.def:227
msgid ""
"<A HREF=\"http://www.linuxcentral.com/\";>Linux Central</A> provides us with "
"Debian GNU/Linux CD-ROM sets for trade show type events. These CD's help to "
"promote Debian by getting the system right in the hands of potential and "
"current users."
msgstr ""
"<A HREF=\"http://www.linuxcentral.com/\";>Linux Central</A> voorziet ons van "
"CD-sets met Debian GNU/Linux voor handelsbeursachtige evenementen. Deze CD's "
"helpen Debian te promoten door het systeem uit te reiken aan huidige en "
"potentiële gebruikers."

#: ../../english/partners/partners.def:231
msgid ""
"Linux Central sells all the latest releases of Linux products such as "
"commercial software, books, hardware, and versions of major Linux "
"distributions. On Linux Central's site you can also find news and basic "
"information about Linux, or sign up for a newsletter to stay updated on all "
"newly released products or daily specials. &nbsp; For more information, "
"contact <A HREF=\"mailto:sales@linuxcentral.com\";>sales@linuxcentral.com</A>."
msgstr ""
"Linux Central verkoopt alle recentste uitgaven van Linux-producten, zoals "
"commerciële software, boeken, hardware, en versies van belangrijke Linux-"
"distributies. Op de website van Linux Central vindt u ook nieuws en "
"basisinformatie over Linux. U kunt er intekenen op een nieuwsbrief om op de "
"hoogte te blijven van alle nieuw uitgebrachte producten en aanbiedingen van "
"de dag. &nbsp; Contacteer voor bijkomende informatie <A HREF=\"mailto:";
"sales@linuxcentral.com\">sales@linuxcentral.com</A>."

#: ../../english/partners/partners.def:238
msgid ""
"<a href=\"http://www.mythic-beasts.com\";>Mythic Beasts Ltd.</a> supports "
"Debian (and SPI Inc) by providing domain registration facilities.</p><p>They "
"are a UK based web hosting, domain registration and co-location company."
msgstr ""
"<a href=\"http://www.mythic-beasts.com\";>Mythic Beasts Ltd.</a> ondersteunt "
"Debian (en SPI Inc) door het leveren van domeinregistratievoorzieningen. Het "
"is een in het VK gevestigd bedrijf dat zich toelegt op webhosting, "
"domeinregistratie en colocatie."

#: ../../english/partners/partners.def:245
msgid ""
"San Francisco based <a href=\"http://www.nostarch.com/\";>No Starch Press</"
"a>, publisher of \"The Finest in Geek Entertainment,\" is co-publisher of "
"the book <a href=\"http://debiansystem.info/\";>The Debian System</a>. The "
"company is well known for publishing high-quality titles on a broad range of "
"topics including alternative operating systems, networking, hacking, "
"programming, and LEGO. No Starch Press donates US$1 from the sale of each "
"copy of The Debian System to the Debian Project."
msgstr ""
"Gesitueerd in San Francisco en uitgever van \"The Finest in Geek "
"Entertainment,\" is <a href=\"http://www.nostarch.com/\";>No Starch Press</a> "
"medeuitgever van het boek <a href=\"http://debiansystem.info/\";>The Debian "
"System</a>. Het bedrijf staat erom bekend kwaliteitsvolle titels uit te "
"geven over een brede waaier onderwerpen, waaronder alternatieve "
"besturingssystemen, netwerkinrichting, hacken, programmeren en LEGO. No "
"Starch Press schenkt 1 USD aan het Debian-project bij elk verkocht exemplaar "
"van The Debian System."

#: ../../english/partners/partners.def:252
msgid ""
"<a href=\"http://www.opensourcepress.de/\";>Open Source Press</a> is the "
"Munich-based publisher of the book <a href=\"http://debiansystem.info/\";>The "
"Debian System</a>. For each book sold, the publisher and author together "
"donate 1&euro; to the Debian Project."
msgstr ""
"<a href=\"http://www.opensourcepress.de/\";>Open Source Press</a> is de in "
"München gesitueerde uitgever van het boek <a href=\"http://debiansystem.info/";
"\">The Debian System</a>. Voor elk verkocht boek storten de uitgever en de "
"auteur samen 1&euro; aan het Debian-project."

#: ../../english/partners/partners.def:255
msgid ""
"Open Source Press specialises on books around Linux and Open Source "
"Software, written by authors with considerable experience in the fields, and "
"produced in close cooperation with the respective communities. The Open "
"Source Press publications are renowned for their quality and depth."
msgstr ""
"Open Source Press is gespecialiseerd in boeken over Linux en "
"opensourcesoftware door auteurs die op die gebieden over een aanzienlijke "
"ervaring beschikken. De boeken worden in nauwe samenwerking met de "
"respectieve gemeenschappen gemaakt. De publicaties van Open Source Press "
"staan erom bekend dat ze kwaliteitsvol en diepgaand zijn."

#: ../../english/partners/partners.def:263
msgid ""
"<a href=\"http://www.rapidswitch.com/\";>RapidSwitch</a> (formely Black Cat "
"Networks) is a UK ISP specialising in dedicated hosting. It provides "
"dedicated servers, managed servers solutions, colocation services and VPS "
"virtual servers."
msgstr ""
"<a href=\"http://www.rapidswitch.com/\";>RapidSwitch</a> (voorheen Black Cat "
"Networks) is een in het VK gevestigde aanbieder van internetdiensten (ISP) "
"die gespecialiseerd is in dedicated hosting. Ze leveren dedicated servers, "
"oplossingen met door hen beheerde servers, colocatiediensten en virtuele "
"private servers (VPS)."

#: ../../english/partners/partners.def:266
msgid ""
"It hosts a Debian development machine, <a href=\"https://db.debian.org/";
"machines.cgi?host=caballero\">caballero</a>."
msgstr ""
"Het bedrijf huisvest een machine die gebruikt wordt voor de ontwikkeling van "
"Debian, <a href=\"https://db.debian.org/machines.cgi?host=caballero";
"\">caballero</a>."

#: ../../english/partners/partners.def:274
msgid ""
"<a href=\"http://www.simtec.co.uk\";>Simtec</a> has provided several ARM "
"machines which make up the bulk of the Debian ARM infrastructure. In "
"addition Simtec employs several developers who contribute towards the Debian "
"ARM port."
msgstr ""
"<a href=\"http://www.simtec.co.uk\";>Simtec</a> heeft verschillende ARM-"
"machines geleverd die het gros van de Debian ARM-infrastructuur uitmaken. "
"Daarenboven stelt Simtec verschillende ontwikkelaars van Debian tewerk die "
"bijdragen aan de ontwikkeling van Debian voor ARM."

#: ../../english/partners/partners.def:277
msgid ""
"Simtec is a leading provider of ARM based computing products. We have a "
"range of <a href=\"http://www.simtec.co.uk/products/boards.html\";>boards</a> "
"which serve a wide range of uses within the embedded market. We provide a "
"complete range of products and solutions which can be tailored to suit the "
"customers needs from off the shelf integrator solutions right through to "
"fully custom designs. All of our products ship with open source tools and "
"operating systems."
msgstr ""
"Simtec is een toonaangevende leverancier van op ARM gebaseerde "
"computerproducten. We hebben een reeks <a href=\"http://www.simtec.co.uk/";
"products/boards.html\">borden</a> die in de sector van de geïntegreerde "
"systemen voor een ruime waaier toepassingen gebruikt worden. We bieden een "
"volledige waaier producten en oplossingen aan die op maat gemaakt kunnen "
"worden om te beantwoorden aan de behoeften van de cliënt, gaande van "
"gebruiksklare integrator-oplossingen tot volledig maatwerk. Al onze "
"producten maken gebruik van opensource-instrumenten en -besturingssystemen."

#~ msgid ""
#~ "A large number of credativ staff are Debian developers, several of them "
#~ "very well know in the community. From the very beginning credativ has "
#~ "actively supported the Debian project. For more information please visit "
#~ "<url \"http://www.credativ.com/\";>."
#~ msgstr ""
#~ "Een groot aantal stafleden van credativ zijn ontwikkelaars van Debian en "
#~ "meerdere onder hen zijn erg bekend in de gemeenschap. Van bij het prille "
#~ "begin heeft credativ het Debian-project actief ondersteund. Ga voor meer "
#~ "informatie naar <url \"http://www.credativ.com/\";>."

#~ msgid ""
#~ "credativ is a service oriented company focusing on open-source software "
#~ "since its foundation in 1999. World-wide Debian support is provided by "
#~ "credativ's <q>Open Source Support Centers</q> around the globe."
#~ msgstr ""
#~ "credativ is een dienstenbedrijf dat focust op opensourcesoftware sinds "
#~ "zijn ontstaan in 1999. Wereldwijd wordt ondersteuning over Debian geboden "
#~ "door de <q>Open Source Support Centers</q> van credativ die overal ter "
#~ "wereld te vinden zijn."
# Translation of webwml/english/po/partners.pot to Dutch
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2018.
# Maarten <Maarten@posteo.de>, 2018.

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: webwml/po/partners.nl.po\n"
"POT-Creation-Date: \n"
"PO-Revision-Date: 9 May 2018\n"
"Last-Translator: Maarten <Maarten@posteo.de>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: \n"

#: ../../english/partners/partners.def:8
msgid "Partner of the Month"
msgstr "Partner van de maand"

#: ../../english/partners/partners.def:12
msgid "Alphabetical List of Partners"
msgstr "Alfabetische lijst van partners"

#: ../../english/partners/partners.def:16
msgid "Development Partners"
msgstr "Ontwikkelingspartners"

#: ../../english/partners/partners.def:20
msgid "Financial Partners"
msgstr "Financiële partners"

#: ../../english/partners/partners.def:24
msgid "Service Partners"
msgstr "Dienstenpartners"

#: ../../english/partners/partners.def:30
msgid ""
"<a href=\"http://www.1and1.info/\";>1&amp;1</a> supports us by providing "
"several servers in their Karlsruhe high-performance datacenter."
msgstr ""
"<a href=\"http://www.1and1.info/\";>1&amp;1</a> ondersteunt ons door "
"een aantal servers ter beschikking te stellen in hun krachtig datacenter "
"in Karlsruhe."

#: ../../english/partners/partners.def:33
msgid ""
"1&amp;1 is one of the biggest Domain Registrars and Web hosting companies "
"worldwide, with offices in Germany, France, Great Britain, Spain and the "
"USA. Most of the over 5 million websites and other services managed by "
"1&amp;1 are running on a Debian-based environment using several thousand "
"servers."
msgstr ""
"1&amp;1 is een van de grootste domeinregistreerders en webhostingbedrijven "
"ter wereld, met kantoren in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje en "
"de VS. De meeste van de meer dan 5 miljoen websites en andere diensten die "
"door 1&amp;1 beheerd worden, werken binnen een op Debian gebaseerde "
"omgeving waarbij enkele duizenden servers gebruikt worden."

#: ../../english/partners/partners.def:41
msgid ""
"<a href=\"http://www.bytemark.co.uk/r/deb-partners\";>Bytemark</a> support us "
"by providing hosting services and sponsorship for the Debian Conference."
msgstr ""
"<a href=\"http://www.bytemark.co.uk/r/deb-partners\";>Bytemark</a> "
"ondersteunt ons door hostingdiensten te leveren en de conferenties van "
"Debian te sponsoren."

#: ../../english/partners/partners.def:45
msgid ""
"They are a leading Internet Service Provider (ISP) in the United Kingdom and "
"provide scalable, powerful and affordable hosting with lots of <q>geek "
"friendly</q> extras as standard. Debian GNU/Linux is deployed extensively "
"within their network, and comes recommended as the <q>Distribution of "
"Choice</q> to any new customer who's not 100% sure on what to pick. Bytemark "
"are also well known for their expert and friendly support."
msgstr ""
"Zij zijn een toonaangevende Internet Service Provider (ISP) in het Verenigd "
"Koninkrijk en leveren schaalbare, krachtige en betaalbare hosting met "
"standaard veel 'computerfreakvriendelijke' extra's. Debian GNU/Linux "
"wordt binnen hun netwerk op grote schaal gebruikt, en wordt aanbevolen als "
"'Beste keus' voor iedere nieuwe klant die niet 100% zeker weet wat te "
"kiezen. Bytemark staat ook bekend om zijn deskundige en vriendelijke "
"ondersteuning."

#: ../../english/partners/partners.def:53
msgid ""
"<a href=\"https://www.conova.com\";>conova communications GmbH</a> has been "
"supporting the Debian project as a hosting partner for several years. In "
"addition, the IT specialists also host the Debian Bug Squashing Parties in "
"Salzburg/Austria. Debian is also used on many systems used on a daily basis "
"at conova."
msgstr ""
"<a href=\"https://www.conova.com\";>conova communications GmbH</a> steunt het "
"Debian project reeds gedurende meerdere jaren door hostingdiensten te "
"leveren. Haar IT-specialisten zijn ook gastheer voor de Debian "
"Bug Squashing Parties [bijzondere bijeenkomsten om programmeerfouten te "
"verhelpen --vertaler] in het Oostenrijkse Salzburg. Ook werkt men op veel van "
"de systemen die men bij conova dagelijks gebruikt, met Debian."

#: ../../english/partners/partners.def:56
msgid ""
"conova operates one of the most modern data centers in all of Europe in "
"Salzburg, Austria. Their services: customized solutions for housing, "
"hosting, managed &amp; cloud services, outsourcing as well as network and "
"security. The company offers space for more than 10,000 servers at the "
"highest level of supply and security on their 2,000 m² of technical area."
msgstr ""
"In het Oostenrijkse Salzburg beheert conova een van de meest moderne "
"datacenters van Europa. Hun diensten: oplossingen op maat voor huisvesting "
"van computersystemen, hosten, uitbestede diensten, cloud-diensten, "
"outsourcing en netwerk- en beveiligingsdiensten. Het bedrijf biedt "
"ruimte voor meer dan 10.000 servers van topkwaliteit qua bedrijfszekerheid "
"en veiligheid in een technische ruimte van 2.000 m²."

#: ../../english/partners/partners.def:63
msgid ""
"credativ is an independent consulting and services company and since 1999 "
"been offering comprehensive services and technical support for the "
"implementation and operation of open source software in business "
"applications. Our <q>Open Source Support Center</q> is always available, 365 "
"days a year, around the clock."
msgstr ""
"credativ is een onafhankelijk advies- en dienstverleningsbedrijf dat sinds "
"1999 allesomvattende diensten en technische ondersteuning biedt voor het "
"invoeren en gebruiken van opensourcesoftware voor bedrijfsdoeleinden. Ons "
"'Opensourceondersteuningscentrum' is altijd bereikbaar, 24 uur per dag "
"en 365 dagen per jaar."

#: ../../english/partners/partners.def:66
msgid ""
"From the very beginning credativ has actively supported the Debian project "
"and will continue to do so in the future. Furthermore many of our "
"consultants are also Debian developers and actively involved in contributing "
"to free software projects worldwide. Further information can be found at "
"<url \"http://www.credativ.com/\";>."
msgstr ""
"Vanaf het prille begin heeft credativ het Debian-project actief "
"ondersteund en het zal dit in de toekomst blijven doen. Bovendien zijn veel "
"van onze consulenten ook ontwikkelaars van Debian en dragen ze wereldwijd "
"bij aan projecten voor vrije software. Verdere informatie is te vinden op "
"<url \"http://www.credativ.com/\";>."

#: ../../english/partners/partners.def:72
msgid ""
"<a href=\"http://www.dg-i.net/\";>DG-i</a> provides the Debian project with "
"hardware and hosting services from their colocation sites via high-speed "
"connection. <a href=\"https://wiki.debian.org\";>wiki.debian.org</a> received "
"an IBM x360 server. "
msgstr ""
"<a href=\"http://www.dg-i.net/\";>DG-i</a> voorziet het Debian-project van"
"hardware en hostingdiensten die via een hogesnelheidsverbinding geleverd "
"worden vanaf de locaties waar hun servers bijeengeplaatst zijn. "
"<a href=\"https://wiki.debian.orgen\";>wiki.debian.org</a> ontving een "
"IBM x360 server."

#: ../../english/partners/partners.def:76
msgid ""
"Dembach Goo Informatik GmbH &amp; Co. KG (DG-i) offers consulting services "
"on IT infrastructures, software development and hosting services. DG-i "
"supports clients in analysing their IT environment, developing individual "
"software solutions and in adjusting client's applications for a seamless "
"transition into hosted services. The company designs and supports individual "
"operational IT concepts that meet the high quality standards especially in E-"
"Commerce and financial services. DG-i holds the necessary hosting "
"infrastructure in their Munich and Dusseldorf data centers."
msgstr ""
"Dembach Goo Informatik GmbH &amp; Co. KG (DG-i) biedt adviesdiensten "
"voor IT-infrastructuur, softwareontwikkeling en hostingdiensten. DG-i "
"ondersteunt cliënten bij het analyseren van hun IT-omgeving, het ontwikkelen "
"van softwareoplossingen op maat en bij het aanpassen van hun toepassingen "
"voor een naadloze overgang naar gehoste diensten. Het bedrijf "
"ontwikkelt en ondersteunt klantspecifieke operationele IT-concepten die "
"aan hoge kwaliteitsnormen beantwoorden, in het bijzonder die voor "
"e-commerce en financiële diensten. DG-i huisvest de vereiste "
"hostinginfrastructuur in haar datacenters in München en Düsseldorf."

#: ../../english/partners/partners.def:82
msgid ""
"<a href=\"http://www.eaton.com/\";>Eaton</a> helps Debian in protecting its "
"infrastructure from power issues, and employs a Debian Developer to work on "
"UPS and Power Devices support through the <a href=\"http://www.";
"networkupstools.org/\">Network UPS Tools</a> and related packages."
msgstr ""
"<a href=\"http://www.eaton.com/\";>Eaton</a> helpt Debian zijn infrastructuur "
"te beschermen tegen stroomuitval en heeft een ontwikkelaar van Debian in "
"dienst om te werken aan ondersteuning voor UPS'en [niet-onderbreekbare "
"voedingen --vertaler] en PDU's [apparaten voor stroomverdeling --vertaler] "
"door middel van <a href=\"http://www.networkupstools.org/\";>Network UPS Tools "
"</a> en verwante pakketten."

#: ../../english/partners/partners.def:85
msgid ""
"Eaton is a global technology leader in electrical components and systems for "
"power quality, distribution and control; hydraulics components, systems and "
"services for industrial and mobile equipment; aerospace fuel, hydraulics and "
"pneumatic systems for commercial and military use; and truck and automotive "
"drivetrain and powertrain systems for performance, fuel economy and safety. "
"Eaton has approximately 75,000 employees and sells products to customers in "
"more than 150 countries, with 2008 sales of $15.4 billion."
msgstr ""
"Eaton is een wereldleider in de technologie van: elektrische componenten en "
"systemen voor de stabiliteit, distributie en regeling van elektrische "
"energie; hydraulische componenten, systemen en diensten voor industriële en "
"mobiele uitrusting; hydraulische, pneumatische en vliegtuigbrandstofsystemen "
"voor commercieel en militair gebruik; en aandrijf- en krachtbronsystemen "
"voor auto's en vrachtwagens, die prestaties koppelen aan brandstofzuinigheid "
"en veiligheid. Eaton heeft ongeveer 75.000 werknemers en verkoopt producten "
"aan klanten in meer dan 150 landen, en had in 2008 een omzet van 15,4 miljard "
"Amerikaanse dollar."

#: ../../english/partners/partners.def:92
msgid ""
"<a href=\"https://www.fastly.com/\";>Fastly</a> provides Debian with content "
"delivery network (CDN) services and is helping us deliver packages to users "
"through <a href=\"https://deb.debian.org/\";>deb.debian.org</a>."
msgstr ""
"<a href=\"https://www.fastly.com/\";>Fastly</a> voorziet Debian van een "
"content delivery network (CDN) en helpt ons pakketten aan gebruikers te "
"leveren via <a href=\"https://deb.debian.org/\";>deb.debian.org</a>. "
"[Een CDN is een netwerk van geografisch gespreide proxyservers om data via "
"kortere verbindingen sneller te kunnen leveren. --vertaler]"

#: ../../english/partners/partners.def:95
msgid ""
"Fastlyâ??s edge cloud platform provides advanced application delivery and "
"cloud security for the worldâ??s most popular online destinations. Fastly "
"works with the best of the Internet, serving 14 trillion requests each "
"month, more than 10 percent of all internet requests."
msgstr ""
"Fastly's 'edge computing'-platform voorziet in een geavanceerde en "
"veilige beschikbaarstelling van web-applicaties voor de bedrijven "
"achter 's werelds meest populaire internetadressen. Fastly werkt "
"voor de besten op het internet, waarbij elke maand 14 biljoen "
"verzoeken worden afgehandeld, meer dan 10 procent van alle "
"verzoeken op het internet. ['Edge computing' is een vorm van cloud "
"computing waarbij het verwerken van data gebeurt door de server die "
"zich het dichtst bij de bron van die data bevindt. --vertaler]"

#: ../../english/partners/partners.def:102
msgid ""
"Since 2002, Genesi has provided the hardware it designs and develops to the "
"Debian community. Genesi also employs Debian developers to support their "
"platforms."
msgstr ""
"Sinds 2002 stelt Genesi de hardware die het ontwerpt en ontwikkelt ter "
"beschikking aan de gemeenschap van Debian. Genesi stelt ook ontwikkelaars "
"van Debian tewerk voor het ondersteunen van hun platformen."

#: ../../english/partners/partners.def:105
msgid ""
"Genesi's <a href=\"http://www.genesi-usa.com/products\";>Efika MX</a> ARM-"
"based computers are designed to bring low cost, energy efficient computing "
"resources to the mass market. For information about Genesi's involvement in "
"the Linux Open Source community, please visit <a href=\"http://www.";
"powerdeveloper.org/\">www.PowerDeveloper.org.</a>"
msgstr ""
"De <a href=\"http://www.genesi-usa.com/products\";>Efika MX</a> computers van "
"Genesi, gebaseerd op ARM, zijn ontworpen om goedkope, energiezuinige "
"computerapparatuur voor het brede publiek op de markt te brengen. Voor "
"informatie over de betrokkenheid van Genesi bij de opensource-gemeenschap "
"van Linux, kunt u <a href=\"http://www.powerdeveloper.org/\";>www."
"PowerDeveloper.org</a> bezoeken."

#: ../../english/partners/partners.def:112
msgid ""
"<a href=\"http://www.hpe.com/engage/opensource\";>Hewlett Packard Enterprise "
"(HPE)</a> provides hardware for port development, Debian mirrors, and other "
"Debian services (current HPE hardware donations are listed in the <a href="
"\"https://db.debian.org/machines.cgi\";>Debian machines</a> page)."
msgstr ""
"<a href=\"http://www.hpe.com/engage/opensource\";>Hewlett Packard Enterprise "
"(HPE)</a> levert hardware waarop Debian ontwikkeld kan worden voor bepaalde "
"processors, hardware die voor Debian's spiegelservers gebruikt wordt, en "
"hardware die voor andere diensten van Debian gebruikt wordt. (De huidige "
"hardwareschenkingen van HPE worden vermeld op de pagina met <a href=\"https:"
"//db.debian.org/machines.cgi\">Debian machines</a>.)"

#: ../../english/partners/partners.def:115
msgid ""
"HPE is one of the largest computer companies in the world, providing a wide "
"range of products and services, such as servers, storage, networking, "
"consulting and support, software, and financial services."
msgstr ""
"HPE is een van de grootste computerbedrijven ter wereld. Het bedrijf levert "
"een breed scala aan producten en diensten, zoals servers, opslag, "
"netwerkverbindingen, advies en ondersteuning, software en financiële diensten."

#: ../../english/partners/partners.def:123
msgid ""
"<a href=\"https://www.leaseweb.com/\";>LeaseWeb</a> has been one of two "
"partners that provide the infrastructure for the <a href=\"https://snapshot.";
"debian.org\">Debian OS Snapshot Archive</a> since <a href=\"https://www.";
"debian.org/News/2014/20141014\">October 2014</a>, providing 80 Terabytes "
"(TB) of capacity. In 2017 they renewed their support by provisioning two "
"additional dedicated servers that expanded the storage at their location by "
"50%, enough to accommodate anticipated growth for years to come."
msgstr ""
"<a href=\"https://www.leaseweb.com/\";>LeaseWeb</a> is een van de twee "
"partners die de infrastructuur hebben geleverd voor het <a href=\"https://";
"snapshot.debian.org\">Debian OS Snapshot Archief</a> sinds <a href=\"https://";
"www.debian.org/News/2014/20141014\">oktober 2014</a> en daarvoor een "
"capaciteit van 80 terabyte (TB) ter beschikking stelt. In 2017 vergrootten "
"ze hun steun door twee extra toepassingsgerichte servers ter beschikking te "
"stellen, waardoor de opslagcapaciteit op hun locatie uitgebreid werd met "
"50%, voldoende om nog jaren te kunnen beantwoorden aan de verwachte "
"groei van het archief."

#: ../../english/partners/partners.def:126
msgid ""
"LeaseWeb is a global Infrastructure-as-a-Service (IaaS) provider â?? offering "
"customers on-demand, world-class hosting solutions, from dedicated servers "
"to cloud solutions. You can learn more about LeaseWeb visiting their <a href="
"\"https://www.leaseweb.com/\";>website</a>."
msgstr ""
"LeaseWeb is een wereldwijde provider van Infrastructure as a Service (IaaS). "
"Het bedrijf biedt klanten op aanvraag hosting-oplossingen van wereldklasse, "
"van toepassingsgerichte servers tot cloud-oplossingen. U kunt meer te weten "
"komen over LeaseWeb door hun <a href=\"https://www.leaseweb.com/\";>website"
"</a> te bezoeken. "

#: ../../english/partners/partners.def:132
msgid ""
"<a href=\"http://www.loongson.cn\";>Loongson</a> and <a href=\"http://www.";
"lemote.com\">Lemote</a> have provided several Loongson-based machines to "
"Debian. For information about Loongson's involvement in the Linux community, "
"see <a href=\"http://dev.lemote.com/code/linux-loongson-community\";>Linux at "
"Loongson</a>."
msgstr ""
"<a href=\"http://www.loongson.cn\";>Loongson</a> en <a href=\"http://www.";
"lemote.com\">Lemote</a> hebben verscheidene op Loongson gebaseerde systemen "
"geleverd aan Debian. Zie voor informatie over de betrokkenheid van "
"Loongson bij de gemeenschap van Linux: <a href=\"http://dev.lemote.com/code/";
"linux-loongson-community\">Linux at Loongson</a>."

#: ../../english/partners/partners.def:135
msgid ""
"Loongson processors are a series of MIPS-compatible processors. They have "
"been widely used in many areas, such as desktop, server, embedded "
"application, high-performance computing etc. For more information, contact "
"<a href=\"mailto:info@loongson.cn\";>info@loongson.cn</a>."
msgstr ""
"De reeks processors van Loongson zijn MIPS-compatibele processors. Zij "
"werden alom gebruikt voor vele toepassingen, zoals desktop-computers, "
"servers, embedded systemen, supercomputers, etc. Neem voor meer informatie "
"contact met hen op via <a href=\"mailto:info@loongson.cn\";>"
"info@loongson.cn</a>."

#: ../../english/partners/partners.def:141
msgid ""
"<a href=\"http://www.man-da.de/\";>man-da.de GmbH</a> is the backbone "
"provider of the Metropolitan Area Network Darmstadt. It is supporting Debian "
"by hosting several debian.org and debian.net servers as well as the buildd "
"network for experimental and debconf.org machines."
msgstr ""
"<a href=\"http://www.man-da.de/\";>man-da.de GmbH</a> levert de backbone voor "
"het Metropolitan Area Network Darmstadt. Het ondersteunt Debian door het "
"hosten van enkele debian.org- en debian.net-servers alsook met het buildd-"
"netwerk voor de Experimental-distributie en de debconf.org-servers."

#: ../../english/partners/partners.def:145
msgid ""
"man-da.de GmbH is operating MANDA, a wide area network in the South Hessen "
"region connecting educational and research organisations to a high speed "
"redundant network ring and providing internet access. The company is owned "
"by TU Darmstadt and University of Applied Sciences Darmstadt and in addition "
"to operating MANDA it is also providing IT consulting and IT services to "
"both universities."
msgstr ""
"man-da.de GmbH onderhoudt MANDA, een wide area network in de regio "
"Zuid-Hessen dat onderwijs- en onderzoeksinstellingen met elkaar verbindt. "
"Het is een snel en redundant ringnetwerk dat ook internettoegang biedt. "
"Het bedrijf is eigendom van de TU Darmstadt en van de Universiteit voor "
"Toegepaste Wetenschappen Darmstadt. Naast het operationeel houden van "
"MANDA levert het bedrijf ook IT-advies en andere IT-diensten aan beide "
"universiteiten."

#: ../../english/partners/partners.def:153
msgid ""
"<a href=\"http://osuosl.org/\";>The Oregon State University Open Source Lab</"
"a> provides hosting and administration services to the Debian project."
msgstr ""
"<a href=\"http://osuosl.org/\";>Het Oregon State University Open Source Lab</"
"a> levert hosting- en beheerdiensten aan het Debian-project."

#: ../../english/partners/partners.def:157
msgid ""
"The Open Source Lab is a focal point for open source development at Oregon "
"State University and beyond. The OSL provides development, hosting and "
"assorted other services to the Open Source community."
msgstr ""
"Het Open Source Lab is een middelpunt voor opensourcesofware-ontwikkeling "
"aan de Oregon State University en omgeving. Het OSL levert "
"ontwikkeling, hosting en andere diensten aan de opensource-gemeenschap."

#: ../../english/partners/partners.def:163
msgid ""
"<a href=\"http://www.skolelinux.org/\";>Skolelinux</a> is heavily involved in "
"both the creation and testing of the new debian-installer and the "
"localization of Debian."
msgstr ""
"<a href=\"http://www.skolelinux.org/\";>Skolelinux</a> is sterk betrokken bij "
"zowel het maken als het testen van het nieuwe Debian-installatieprogramma en "
"bij de aanpassing van Debian aan verschillende landen en talen."

#: ../../english/partners/partners.def:166
msgid ""
"Skolelinux is an effort to create a Debian Pure Blend aimed at schools and "
"universities. An easy 3-question installation results in a preconfigured "
"system tailored for schools, requiring almost no Linux or networking "
"knowledge. This includes 15 preconfigured services and a localized "
"environment."
msgstr ""
"Skolelinux is een project dat ten behoeve van scholen en universiteiten een "
"Debian Pure Blend creëert. [Debian Pure Blends zijn versies van Debian "
"GNU/Linux voor groepen met specifieke behoeften. --vertaler] Een eenvoudige "
"installatie waarbij niet meer dan 3 vragen beantwoord moeten worden, "
"resulteert in een vooraf geconfigureerd systeem dat is afgestemd op scholen "
"en dat bijna geen kennis van Linux of van netwerkverbindingen vereist. Dit "
"systeem bevat 15 reeds geconfigureerde diensten en een omgeving die aan een "
"land en een taal is aangepast."

#: ../../english/partners/partners.def:172
msgid ""
"<a href=\"http://www.telegraaf.nl/\";>Telegraaf Media ICT BV</a> is "
"supporting the Debian community by donating hardware, rackspace and "
"bandwidth for the Debian server hosting alioth, arch and svn."
msgstr ""
"<a href=\"http://www.telegraaf.nl/\";>Telegraaf Media ICT BV</a> ondersteunt "
"de Debian-gemeenschap door de hardware, de plaatsruimte en de bandbreedte te "
"schenken voor Debian's server waarop alioth, arch en svn gehost worden."

#: ../../english/partners/partners.def:175
msgid ""
"Telegraaf Media ICT BV is running its internet infrastructure (appx. 200 "
"Intel based servers) mainly based on Debian GNU/Linux servers; the sysadmins "
"are highly motivated Debian users and some of them also Debian maintainers."
msgstr ""
"De internetinfrastructuur van Telegraaf Media ICT BV (ongeveer 200 op Intel "
"gebaseerde servers) bestaat hoofdzakelijk uit Debian GNU/Linux-servers. De "
"systeembeheerders zijn zeer gedreven gebruikers van Debian en sommigen onder "
"hen zijn ook ontwikkelaar van Debian, verantwoordelijk voor het onderhouden "
"van een of meer software-pakketten."

#: ../../english/partners/partners.def:178
msgid ""
"Telegraaf Media Group runs some of the most popular Dutch websites (http://";
"www.telegraaf.nl, http://www.speurders.nl and http://www.dft.nl) as well as "
"the two biggest newspapers in The Netherlands."
msgstr ""
"Telegraaf Media Group beheert enkele van de meest populaire Nederlandse "
"websites (http://www.telegraaf.nl, http://www.speurders.nl en "
"http://www.dft.nl) en brengt ook de twee populairste kranten van Nederland "
"uit."

#: ../../english/partners/partners.def:184
msgid ""
"<a href=\"http://www.thomas-krenn.com\";>Thomas Krenn</a> has provided a new "
"high-end server for the Debian cdbuilder service. In addition, Thomas Krenn "
"is a regular hardware sponsor for DebConf or the Debian booth at LinuxTag. "
"For information about Thomas Krenn's involvement in the Linux Open Source "
"community, see <a href=\"http://www.thomas-krenn.com/linux\";>http://www.";
"thomas-krenn.com/linux</a>."
msgstr ""
"<a href=\"http://www.thomas-krenn.com\";>Thomas Krenn</a> heeft een nieuwe "
"hoogwaardige server geleverd voor de cdbuilder-dienst van Debian. "
"[Deze server berekent de officiële iso-bestanden die men op een cd "
"of dvd kan branden om Debian mee te kunnen installeren. -- vertaler] "
"Tevens leent Thomas Krenn regelmatig hardware uit voor DebConf en voor "
"de kraam van Debian op LinuxTag. Kijk op <a href=\"http://";
"www.thomas-krenn.com/linux\">http://www.thomas-krenn.com/linux</a> voor "
"informatie over de betrokkenheid van Thomas Krenn bij de opensource-"
"gemeenschap van Linux."

#: ../../english/partners/partners.def:187
msgid ""
"<a href=\"http://www.thomas-krenn.com\";>Thomas Krenn</a> is Europe's leading "
"online shop for server systems and high-quality hosting. They offer rack-"
"mountable servers, silent and low-noise servers, storage systems and "
"virtualization solutions. Thomas Krenn is the only hardware shop who "
"delivers individual configured servers within 24 hours across Europe. And of "
"course they support Debian as operating system on their servers!"
msgstr ""
"<a href=\"http://www.thomas-krenn.com\";>Thomas Krenn</a> is in Europa de "
"toonaangevende webwinkel voor serversystemen en hoogwaardige hosting. "
"Het bedrijf levert servers die in een raamwerk gemonteerd kunnen worden, "
"stille en geluidsarme servers, opslagsystemen en virtualisatieoplossingen. "
"Thomas Krenn is de enige hardwarewinkel die afzonderlijk geconfigureerde "
"servers binnen 24 uur in heel Europa levert. En natuurlijk ondersteunt het "
"bedrijf Debian als besturingssysteem voor hun servers!"

#: ../../english/partners/partners.def:193
msgid ""
"<a href=\"http://www.trustsec.de/\";>trustsec</a> pays two Debian developers "
"to work on the S/390 port of Debian and packages mainly related to Java. "
"They host the <a href=\"http://www.trustsec.de/deb390/\";>web portal</a> for "
"Debian on S/390 and zSeries. They've paid and worked on the free Debian CDs "
"for LinuxTag 2001 in Stuttgart."
msgstr ""
"<a href=\"http://www.trustsec.de/\";>trustsec</a> betaalt twee ontwikkelaars "
"van Debian om te werken aan de versie van Debian voor de S/390-"
"processorfamilie en aan pakketten die vooral met Java verband houden. Het "
"bedrijf host het "<a href=\"http://www.trustsec.de/deb390/\";>webportaal</a> "
"voor Debian op de S/390 en en de zSeries. Het bedrijf betaalde en "
"werkte aan de gratis Debian-cd's voor LinuxTag 2001 in Stuttgart."

#: ../../english/partners/partners.def:196
msgid ""
"trustsec offers customer support, consulting and training for Debian on the "
"Intel PC architecture (i386), PowerPC and IBM S/390 and is specialized on "
"network security and software development with Java. Please e-mail <a href="
"\"mailto:info@trustsec.de\";>info@trustsec.de</a> for more information."
msgstr ""
"trustsec biedt klantenondersteuning, advies en training voor Debian op de "
"Intel PC-architectuur (i386), PowerPC en IBM S/390 en is gespecialiseerd in "
"netwerkbeveiliging en softwareontwikkeling met Java. Stuur een e-mail naar <a "
"href=\"mailto:info@trustsec.de\";>info@trustsec.de</a> voor meer informatie."

#: ../../english/partners/partners.def:207
msgid ""
"<A HREF=\"http://www.brainfood.com/\";>Brainfood</A> (previously called "
"Novare) provides several machines to Debian, as well as hosting and server "
"administration services."
msgstr ""
"<A HREF=\"http://www.brainfood.com/\";>Brainfood</A> (dat vroeger Novare "
"heette) levert een aantal machines aan Debian, evenals hosting- en "
"serverbeheer-diensten."

#: ../../english/partners/partners.def:210
msgid ""
"Brainfood is a technology solutions company whose goal is to work to produce "
"an ideal result for a specific need, whether it's a website or an ongoing, "
"distance-learning intranet application, or custom developed software. &nbsp; "
"For more information, contact <A HREF=\"mailto:debian-contact@brainfood.com";
"\">debian-contact@brainfood.com</A>."
msgstr ""
"Brainfood is een bedrijf dat technologische oplossingen levert en dat zich "
"ten doel stelt een ideale oplossing voor een specifieke behoefte te "
"realiseren, of het nu gaat om een website, om een evoluerende "
"intranettoepassing voor leren op afstand, of om klantspecifieke software. "
"&nbsp; Neem voor meer informatie contact op via "<A HREF=\"mailto:";
"debian-contact@brainfood.com\">debian-contact@brainfood.com</A>."

#: ../../english/partners/partners.def:217
msgid ""
"<a href=\"http://www.hp.com/\";>Hewlett-Packard</a> has provided hardware for "
"port development, Debian mirrors, and other Debian services (current HP "
"hardware donations are listed in the <a href=\"https://db.debian.org/";
"machines.cgi\">Debian machines</a> page). For information about HP's "
"involvement in the Linux Open Source community, see <a href=\"http://www.hp.";
"com/products1/linux/\">HP Linux</a>."
msgstr ""
"<a href=\"http://www.hp.com/\";>Hewlett-Packard</a> heeft hardware geschonken "
"waarmee Debian ontwikkeld kan worden voor bepaalde processors. Ook heeft het "
"bedrijf hardware geschonken voor Debian's spiegelservers en voor andere "
"diensten van Debian (de huidige hardwareschenkingen van HP worden vermeld op "
"de pagina met <a href=\"https://db.debian.org/machines.cgi\";>Debian "
"machines</a>). Informatie over de betrokkenheid van HP bij de "
"opensource-gemeenschap van Linux vindt u op <a href=\"http://www.hp.com/";
"products1/linux/\">HP Linux</a>."

#: ../../english/partners/partners.def:220
msgid ""
"Hewlett-Packard is one of the largest computer companies in the world, "
"providing a wide range of products and services, such as servers, PCs, "
"printers, storage products, network equipment, software, cloud computing "
"solutions, etc."
msgstr ""
"Hewlett-Packard is een van de grootste computerbedrijven ter wereld. Het "
"bedrijf levert een breed spectrum van producten en diensten, zoals servers, "
"PC's, printers, opslagproducten, netwerkapparatuur, software, oplossingen "
"op het gebied van cloud computing, enz."

#: ../../english/partners/partners.def:227
msgid ""
"<A HREF=\"http://www.linuxcentral.com/\";>Linux Central</A> provides us with "
"Debian GNU/Linux CD-ROM sets for trade show type events. These CD's help to "
"promote Debian by getting the system right in the hands of potential and "
"current users."
msgstr ""
"<A HREF=\"http://www.linuxcentral.com/\";>Linux Central</A> voorziet ons van "
"cd-rom-sets met Debian GNU/Linux, voor handelsbeursachtige evenementen. Deze "
"cd's helpen Debian GNU/Linux te promoten door het systeem uit te reiken aan "
"potentiële en huidige gebruikers."

#: ../../english/partners/partners.def:231
msgid ""
"Linux Central sells all the latest releases of Linux products such as "
"commercial software, books, hardware, and versions of major Linux "
"distributions. On Linux Central's site you can also find news and basic "
"information about Linux, or sign up for a newsletter to stay updated on all "
"newly released products or daily specials. &nbsp; For more information, "
"contact <A HREF=\"mailto:sales@linuxcentral.com\";>sales@linuxcentral.com</A>."
msgstr ""
"Linux Central verkoopt alle laatste uitgaven van Linux-producten zoals "
"commerciële software, boeken, hardware en versies van belangrijke Linux-"
"distributies. Op de website van Linux Central vindt u ook nieuws en "
"basale informatie over Linux en u kunt er zich inschrijven voor een "
"nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuw uitgebrachte producten "
"en van aanbiedingen van de dag. &nbsp; Neem voor meer informatie contact op "
"via <A HREF=\"mailto:sales@linuxcentral.com\";>sales@linuxcentral.com</A>."

#: ../../english/partners/partners.def:238
msgid ""
"<a href=\"http://www.mythic-beasts.com\";>Mythic Beasts Ltd.</a> supports "
"Debian (and SPI Inc) by providing domain registration facilities.</p><p>They "
"are a UK based web hosting, domain registration and co-location company."
msgstr ""
"<a href=\"http://www.mythic-beasts.com\";>Mythic Beasts Ltd.</a> ondersteunt "
"Debian (en SPI Inc) door het leveren van domeinregistratievoorzieningen. Het "
"is een in het VK gevestigd bedrijf dat zich toelegt op webhosting, "
"domeinregistratie en bijeenplaatsing van servers."

#: ../../english/partners/partners.def:245
msgid ""
"San Francisco based <a href=\"http://www.nostarch.com/\";>No Starch Press</"
"a>, publisher of \"The Finest in Geek Entertainment,\" is co-publisher of "
"the book <a href=\"http://debiansystem.info/\";>The Debian System</a>. The "
"company is well known for publishing high-quality titles on a broad range of "
"topics including alternative operating systems, networking, hacking, "
"programming, and LEGO. No Starch Press donates US$1 from the sale of each "
"copy of The Debian System to the Debian Project."
msgstr ""
"<a href=\"http://www.nostarch.com/\";>No Starch Press</a>, gevestigd in San "
"Francisco en uitgever van 'De meest boeiende boeken voor computerfreaks', "
"is mede-uitgever van het boek <a href=\"http://debiansystem.info/\";>The "
"Debian System</a>. Het bedrijf staat bekend om het uitgeven van "
"kwaliteitsboeken over velerlei onderwerpen, zoals alternatieve "
"besturingssytemen, netwerkverbindingen, hacking, programmeren en LEGO "
"[waarschijnlijk wordt LEGO Mindstorms bedoeld --vertaler]. No Starch Press "
"doneert voor elk exemplaar van 'The Debian System' dat verkocht wordt 1 "
"Amerikaanse dollar aan het Debian-project."

#: ../../english/partners/partners.def:252
msgid ""
"<a href=\"http://www.opensourcepress.de/\";>Open Source Press</a> is the "
"Munich-based publisher of the book <a href=\"http://debiansystem.info/\";>The "
"Debian System</a>. For each book sold, the publisher and author together "
"donate 1&euro; to the Debian Project."
msgstr ""
"<a href=\"http://www.opensourcepress.de/\";>Open Source Press</a> is de in "
"München gevestigde uitgever van het boek <a href=\"http://debiansystem.info/";
"\">The Debian System</a>. Voor elk verkocht boek doneren de uitgever en de "
"auteur samen 1 euro aan het Debian-project."

#: ../../english/partners/partners.def:255
msgid ""
"Open Source Press specialises on books around Linux and Open Source "
"Software, written by authors with considerable experience in the fields, and "
"produced in close cooperation with the respective communities. The Open "
"Source Press publications are renowned for their quality and depth."
msgstr ""
"Open Source Press is gespecialiseerd in boeken omtrent Linux en "
"opensourcesoftware, geschreven door auteurs die op die gebieden over "
"aanzienlijke ervaring beschikken, en gemaakt in nauwe samenwerking met de "
"respectievelijke gemeenschappen. De publicaties van Open Source Press "
"zijn vermaard om hun kwaliteit en diepgang."

#: ../../english/partners/partners.def:263
msgid ""
"<a href=\"http://www.rapidswitch.com/\";>RapidSwitch</a> (formely Black Cat "
"Networks) is a UK ISP specialising in dedicated hosting. It provides "
"dedicated servers, managed servers solutions, colocation services and VPS "
"virtual servers."
msgstr ""
"<a href=\"http://www.rapidswitch.com/\";>RapidSwitch</a> (voorheen Black Cat "
"Networks) is een in het VK gevestigde internetprovider die gespecialiseerd "
"is in toepassingsgerichte hosting. Het bedrijf biedt toepassingsgerichte "
"servers, oplossingen met beheerde servers, diensten voor het bijeenplaatsen "
"van servers van klanten, en virtual private servers (VPS'en)."

#: ../../english/partners/partners.def:266
msgid ""
"It hosts a Debian development machine, <a href=\"https://db.debian.org/";
"machines.cgi?host=caballero\">caballero</a>."
msgstr ""
"Het bedrijf huisvest een machine die gebruikt wordt voor de ontwikkeling van "
"Debian, <a href=\"https://db.debian.org/machines.cgi?host=caballero";
"\">caballero</a>."

#: ../../english/partners/partners.def:274
msgid ""
"<a href=\"http://www.simtec.co.uk\";>Simtec</a> has provided several ARM "
"machines which make up the bulk of the Debian ARM infrastructure. In "
"addition Simtec employs several developers who contribute towards the Debian "
"ARM port."
msgstr ""
"<a href=\"http://www.simtec.co.uk\";>Simtec</a> heeft een aantal ARM-"
"machines geleverd die het gros van Debian's ARM-infrastructuur uitmaken. "
"Ook stelt Simtec enkele ontwikkelaars tewerk die bijdragen aan de "
"ontwikkeling van de versie van Debian GNU/Linux voor ARM-processors."

#: ../../english/partners/partners.def:277
msgid ""
"Simtec is a leading provider of ARM based computing products. We have a "
"range of <a href=\"http://www.simtec.co.uk/products/boards.html\";>boards</a> "
"which serve a wide range of uses within the embedded market. We provide a "
"complete range of products and solutions which can be tailored to suit the "
"customers needs from off the shelf integrator solutions right through to "
"fully custom designs. All of our products ship with open source tools and "
"operating systems."
msgstr ""
"Simtec is een toonaangevende leverancier van op ARM gebaseerde "
"computerproducten. 'We hebben een reeks <a href=\"http://www.simtec.co.uk/";
"products/boards.html\">moederborden</a> die binnen het marktsegment van de "
"geïntegreerde systemen voor een grote verscheidenheid van toepassingen "
"gebruikt worden. We bieden een compleet spectrum van producten en "
"oplossingen die aangepast kunnen worden aan de behoeften van onze klanten, "
"beginnend bij integrator-oplossingen die in voorraad zijn en eindigend bij "
"volledig klantspecifieke ontwerpen. Al onze producten gaan vergezeld "
"van opensource-toepassingsprogramma's en opensource-besturingssystemen.'"

# The end.

Reply to: