[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://installation-guide/po/nl/boot-installerDag iedereen,

De originele tekst van het hoofdstuk boot-installer van de
Installatiehandleiding heeft een kleine aanvulling gekregen. De
Nederlandse vertaling werd hieraan aangepast.
In bijlage een diff-bestand waarin de aanpassing zichtbaar is.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/po/nl/boot-installer.po b/po/nl/boot-installer.po
index 11f850953..3cdc79f87 100644
--- a/po/nl/boot-installer.po
+++ b/po/nl/boot-installer.po
@@ -1,21 +1,21 @@
-# Dutch translation of d-i-manual_boot-installer
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017.
+# Dutch translation of the Debian Installation Guide.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2018.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: d-i-manual_boot-installer\n"
+"Project-Id-Version: d-i-manual/boot-installer\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2018-03-16 22:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-10-27 18:03+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-05-10 22:00+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 
 #. Tag: title
 #: boot-installer.xml:4
 #, no-c-format
@@ -1513,49 +1513,50 @@ msgstr ""
 #, no-c-format
 msgid ""
 "The <quote>Advanced options</quote> entry gives access to a second menu that "
 "allows to boot the installer in expert mode, in rescue mode and for "
 "automated installs."
 msgstr ""
 "Het item <quote>Advanced options</quote> geeft toegang tot een tweede menu "
 "dat u de kans biedt om het installatiesysteem op te starten in expertmodus, "
 "in reparatiemodus of om automatische installaties uit te voeren."
 
 #. Tag: para
 #: boot-installer.xml:938
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 #| msgid ""
 #| "If you wish or need to add any boot parameters for either the installer "
 #| "or the kernel, press &tabkey; (BIOS boot), or &ekey; then &downkey; three "
 #| "times then &endkey; (UEFI boot). This will bring the boot command for the "
 #| "selected menu entry and allow you to edit it to suit your needs. The help "
 #| "screens (see below) list some common possible options. Press &enterkey; "
 #| "(BIOS boot) or &f10key; (UEFI boot) to boot the installer with your "
 #| "options; pressing &escapekey; will return you to the boot menu and undo "
 #| "any changes you made."
 msgid ""
 "If you wish or need to add any boot parameters for either the installer or "
 "the kernel, press &tabkey; (BIOS boot), or &ekey; then &downkey; three times "
 "then &endkey; (UEFI boot). This will bring the boot command for the selected "
 "menu entry and allow you to edit it to suit your needs. Note that the "
 "keyboard layout at this point is still QWERTY. The help screens (see below) "
 "list some common possible options. Press &enterkey; (BIOS boot) or &f10key; "
 "(UEFI boot) to boot the installer with your options; pressing &escapekey; "
 "will return you to the boot menu and undo any changes you made."
 msgstr ""
 "Indien u opstartparameters wenst of moet meegeven aan het installatiesysteem "
 "of aan de kernel, gebruikt u &tabkey; (BIOS-opstart), of &ekey; en dan "
 "driemaal &downkey; en dan &endkey; (UEFI-opstart). Dit geeft u het "
 "opstartcommando voor het gekozen menu-item en biedt u de mogelijkheid om het "
-"volgens uw behoeften te bewerken. De hulpschermen (zie hieronder) vermelden "
+"volgens uw behoeften te bewerken. Merk op dat de toetsenbordindeling op dat "
+"ogenblik nog steeds QWERTY is. De hulpschermen (zie hieronder) vermelden "
 "enkele gebruikelijke opties. Druk op &enterkey; (BIOS-opstart) of &f10key; "
 "(UEFI-opstart) om het installatiesysteem met uw opties op te starten. Op "
 "&escapekey; drukken brengt u terug naar het opstartmenu en annuleert "
 "eventueel gemaakte wijzigingen."
 
 #. Tag: para
 #: boot-installer.xml:951
 #, no-c-format
 msgid ""
 "Choosing the <quote>Help</quote> entry will result in the first help screen "
 "being displayed which gives an overview of all available help screens. To "
 "return to the boot menu after the help screens have been displayed, type "

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: