[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] wml://www.debian.org/po/partners.nl.poDag Maarten,

Maarten@posteo.de schreef op do 10-05-2018 om 22:00 [+0200]:
> Hallo iedereen,
> 
> Hierbij vindt men:
> - de herziene versie: partners.nl.po
> 
> 
> Met vriendelijke groet,
> 
> Maarten.

Ik heb je herwerking van partners.nl.po nagelezen.

In sommige gevallen is de vertaling die jij voorstelt een verbetering
tegenover de huidige versie van de vertaling, waarvoor dank.

Het door jou aangeleverde po-bestand bevat echter opmaakfouten.
Het commando msgfmt --check -o /dev/null partners.nl.po
geeft onderstaande uitvoer:
partners.nl.po:505:21: syntax error
partners.nl.po:505: sleutelwoord 'a' is onbekend
partners.nl.po:543:52: syntax error
partners.nl.po:543: sleutelwoord 'A' is onbekend
msgfmt: 4 fatale fouten gevonden

De foutmelding op regel 505 heeft met dit te maken:
Het bedrijf host het "<a href=\
                     ^ fout

De foutmelding op regel 543 heeft hiermee te maken:
Neem voor meer informatie contact op via "<A HREF=
                                         ^ fout

Ik vermoed dat deze fouten er ingeslopen zijn omdat je geen po-editor
gebruikt hebt. Een po-editor heeft nog wel andere voordelen. Zo vult
hij in jouw plaats het datumveld "PO-Revision-Date:" op de
gebruikelijke manier in.


Ook merkte ik dat je op een aantal plaatsen het mark-uppaar <q></q>
vervangen hebt door enkele aanhalingstekens (''). Dit is een regressie.
Eigenlijk is de omgekeerde beweging bezig wat de web-pagina's van
Debian betreft. We zouden ons daar best aan blijven houden.

Voorts nog enkele kleinere zaken:

Op regel 107 staat in de moedertekst:
managed &amp; cloud services
De ampersand maakt de lezer duidelijk dat hij dit als één element moet
bekijken binnen de volledige opsomming waartoe het behoort.
In de vertaling is die &amp; weggevallen.

Op regel 156: 
<a href="https://wiki.debian.orgen";>;
                                ^^ (en schrappen)

Op regel 646 gebruik je niet 1&euro; zoals het origineel
maar vervang je het door 1 euro.
Waarom zou je dit willen doen?

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: