[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po4a://dpkgDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling van de man-pagina's van dpkg
(gecomprimeerd wegens de grootte van het bestand). Ook in bijlage het
verschil met de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Attachment: dpkg_1.18.18_nl.po.gz
Description: application/gzip

--- projecten/vertaal/4a/dpkg_1.18.15_nl.po	2016-11-30 17:38:33.843371082 +0100
+++ projecten/vertaal/4a/dpkg_1.18.18_nl.po	2017-01-06 15:45:39.067581473 +0100
@@ -5,10 +5,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: dpkg-man 1.18.10\n"
+"Project-Id-Version: dpkg-man 1.18.18\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: debian-dpkg@lists.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-11-16 03:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-11-30 17:38+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-12-20 12:56+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-01-06 15:45+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -501,7 +501,7 @@
 #: deb822.man
 #, no-wrap
 msgid "B<simple>"
-msgstr "B<enkelvoudige>"
+msgstr "B<simple>"
 
 #. type: Plain text
 #: deb822.man
@@ -510,15 +510,15 @@
 "is not permitted. This is the default field type if the definition of the "
 "field does not specify a different type."
 msgstr ""
-"Het veld, met inbegrip van zijn waarde, moet op één enkele regel staan. Het "
-"uitvouwen van het veld is niet toegestaan. Dit is het standaard veldtype als "
-"de definiëring van het veld geen ander type vermeldt."
+"(enkelvoudig) Het veld, met inbegrip van zijn waarde, moet op één enkele "
+"regel staan. Het uitvouwen van het veld is niet toegestaan. Dit is het "
+"standaard veldtype als de definiëring van het veld geen ander type vermeldt."
 
 #. type: TP
 #: deb822.man
 #, no-wrap
 msgid "B<folded>"
-msgstr "B<uitgevouwen>"
+msgstr "B<folded>"
 
 #. type: Plain text
 #: deb822.man
@@ -528,11 +528,11 @@
 "a U+0020 B<SPACE> or a U+0009 B<TAB>. Whitespace, including any newlines, "
 "is not significant in the field values of folded fields."
 msgstr ""
-"De waarde van een uitgevouwen veld is een logische regel die verschillende "
-"regels mag beslaan. De regels na de eerste regel worden vervolgregels "
-"genoemd en moeten beginnen met een U+0020 B<SPATIE> of een U+0009 B<TAB>. "
-"Witruimte, met inbegrip van regeleindes, is in de veldwaarde van uitgevouwen "
-"velden betekenisloos."
+"(uitgevouwen) De waarde van een uitgevouwen veld is een logische regel die "
+"verschillende regels mag beslaan. De regels na de eerste regel worden "
+"vervolgregels genoemd en moeten beginnen met een U+0020 B<SPATIE> of een U"
+"+0009 B<TAB>. Witruimte, met inbegrip van regeleindes, is in de veldwaarde "
+"van uitgevouwen velden betekenisloos."
 
 #. type: Plain text
 #: deb822.man
@@ -549,7 +549,7 @@
 #: deb822.man
 #, no-wrap
 msgid "B<multiline>"
-msgstr "B<multiregel>"
+msgstr "B<multiline>"
 
 #. type: Plain text
 #: deb822.man
@@ -561,10 +561,10 @@
 "fields. Whitespace, including newlines, is significant in the values of "
 "multiline fields."
 msgstr ""
-"De waarde van een multiregel-veld mag bestaan uit meerdere vervolgregels. De "
-"eerste regel van de waarde, het deel dat op dezelfde regel staat als de "
-"veldnaam, heeft vaak een bijzondere betekenis en kan ook leeg zijn. De "
-"andere regels gebruiken dezelfde syntaxis als de vervolgregels van "
+"(multiregel) De waarde van een multiregel-veld mag bestaan uit meerdere "
+"vervolgregels. De eerste regel van de waarde, het deel dat op dezelfde regel "
+"staat als de veldnaam, heeft vaak een bijzondere betekenis en kan ook leeg "
+"zijn. De andere regels gebruiken dezelfde syntaxis als de vervolgregels van "
 "uitgevouwen velden. Witruimte, met inbegrip van regeleindes, is in de waarde "
 "van multiregel-velden betekenisvol."
 
@@ -5884,6 +5826,15 @@
 #. type: Plain text
 #: dsc.man
 msgid ""
+"Rationale: this field is needed because otherwise to be able to get the test "
+"dependencies, each source package would need to be unpacked."
+msgstr ""
+"Motivering: dit veld is noodzakelijk omdat anders elk broncodepakket "
+"uitgepakt zou moeten worden om de testvereisten te kunnen achterhalen."
+
+#. type: Plain text
+#: dsc.man
+msgid ""
 "These fields declare relationships between the source package and packages "
 "used to build it. They are discussed in the B<deb-src-control>(5) manpage."
 msgstr ""
@@ -7073,6 +7024,72 @@
 #. type: TP
 #: dpkg.man
 #, no-wrap
+#| msgid "B<--force->I<things>"
+msgid "B<--validate->I<thing string>"
+msgstr "B<--validate->I<ding tekenreeks>"
+
+#. type: Plain text
+#: dpkg.man
+msgid ""
+"Validate that the I<thing> I<string> has a correct syntax (since dpkg "
+"1.18.16). Returns 0 if the I<string> is valid, 1 if the I<string> is "
+"invalid but might be accepted in lax contexts, and 2 if the I<string> is "
+"invalid. The current list of validatable I<thing>s is:"
+msgstr ""
+"De juistheid van de syntaxis van I<ding> I<tekenreeks> valideren (sinds dpkg "
+"1.18.16). Geeft waarde 0 terug als de I<tekenreeks> geldig is, waarde 1 als "
+"de I<tekenreeks> ongeldig is, maar in een lakse context aanvaard kan worden "
+"en waarde 2 als de I<tekenreeks> ongeldig is. De huidige lijst van I<dingen> "
+"die gevalideerd kunnen worden, omvat:"
+
+#. type: TP
+#: dpkg.man
+#, no-wrap
+#| msgid "B<pkgstate>"
+msgid "B<pkgname>"
+msgstr "B<pkgname>"
+
+#. type: Plain text
+#: dpkg.man
+#| msgid "The package architecture (since dpkg 1.16.1)."
+msgid "Validates the given package name (since dpkg 1.18.16)."
+msgstr "Valideert de opgegeven pakketnaam (sinds dpkg 1.18.16)."
+
+#. type: TP
+#: dpkg.man
+#, no-wrap
+#| msgid "B<--rename>"
+msgid "B<trigname>"
+msgstr "B<trigname>"
+
+#. type: Plain text
+#: dpkg.man
+#| msgid "The Debian libc name of the target machine (since dpkg 1.18.11)."
+msgid "Validates the given trigger name (since dpkg 1.18.16)."
+msgstr "Valideert de opgegeven triggernaam (sinds dpkg 1.18.16)."
+
+#. type: Plain text
+#: dpkg.man
+#| msgid "The package architecture (since dpkg 1.16.1)."
+msgid "Validates the given architecture name (since dpkg 1.18.16)."
+msgstr "Valideert de opgegeven architectuurnaam (sinds dpkg 1.18.16)."
+
+#. type: TP
+#: dpkg.man
+#, no-wrap
+#| msgid "B<--version>"
+msgid "B<version>"
+msgstr "B<version>"
+
+#. type: Plain text
+#: dpkg.man
+#| msgid "The source package version (since dpkg 1.13.19)."
+msgid "Validates the given version (since dpkg 1.18.16)."
+msgstr "Valideert de opgegeven versie (sinds dpkg 1.18.16)."
+
+#. type: TP
+#: dpkg.man
+#, no-wrap
 msgid "B<--compare-versions >I<ver1 op ver2>"
 msgstr "B<--compare-versions >I<ver1 op ver2>"
 
@@ -7519,17 +7536,20 @@
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg.man
+#| msgid ""
+#| "B<confmiss>: If a conffile is missing and the version in the package did "
+#| "change, always install the missing conffile without prompting. This is "
+#| "dangerous, since it means not preserving a change (removing) made to the "
+#| "file."
 msgid ""
-"B<confmiss>: If a conffile is missing and the version in the package did "
-"change, always install the missing conffile without prompting. This is "
+"B<confmiss>: Always install the missing conffile without prompting. This is "
 "dangerous, since it means not preserving a change (removing) made to the "
 "file."
 msgstr ""
-"B<confmiss>: Als een conffile (configuratiebestand) ontbreekt en de versie "
-"uit het pakket veranderd werd, installeer dan altijd zonder vragen het "
-"ontbrekende configuratiebestand. Dit is gevaarlijk, aangezien het betekent "
-"dat een verandering die aan een bestand aangebracht werd (het verwijderen "
-"ervan), niet behouden wordt."
+"B<confmiss>: Installeer zonder vragen steeds de ontbrekende conffile "
+"(configuratiebestand). Dit is gevaarlijk, aangezien het betekent dat een "
+"verandering die aan een bestand aangebracht werd (het verwijderen ervan), "
+"niet behouden wordt."
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg.man
@@ -7578,16 +7604,16 @@
 msgid ""
 "B<confask>: If a conffile has been modified always offer to replace it with "
 "the version in the package, even if the version in the package did not "
-"change (since dpkg 1.15.8). If any of B<--force-confmiss>, B<--force-"
-"confnew>, B<--force-confold>, or B<--force-confdef> is also given, it will "
-"be used to decide the final action."
+"change (since dpkg 1.15.8). If any of B<--force-confnew>, B<--force-"
+"confold>, or B<--force-confdef> is also given, it will be used to decide the "
+"final action."
 msgstr ""
 "B<confask>: Als een conffile (configuratiebestand) aangepast werd, altijd "
 "aanbieden om het te vervangen door de versie uit het pakket, ook al werd de "
 "versie uit het pakket niet gewijzigd (sinds dpkg 1.15.8). Indien ook een van "
-"de opties B<--force-confmiss>, B<--force-confnew>, B<--force-confold> of B<--"
-"force-confdef> opgegeven werd, zal het die gebruiken om over de "
-"uiteindelijke actie te beslissen."
+"de opties B<--force-confnew>, B<--force-confold> of B<--force-confdef> "
+"opgegeven werd, zal het die gebruiken om over de uiteindelijke actie te "
+"beslissen."
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg.man
@@ -8515,6 +8538,28 @@
 "niet leeg."
 
 #. type: TP
+#: dpkg.man dpkg-divert.man dpkg-query.man dpkg-statoverride.man
+#: dpkg-trigger.man update-alternatives.man
+#, no-wrap
+msgid "B<DPKG_ADMINDIR>"
+msgstr "B<DPKG_ADMINDIR>"
+
+#. type: Plain text
+#: dpkg.man
+#| msgid ""
+#| "Defined by B<dpkg> on the maintainer script environment to the "
+#| "architecture the package got built for (since dpkg 1.15.4)."
+msgid ""
+"Defined by B<dpkg> on the maintainer script environment to indicate the "
+"B<dpkg> administrative directory to use (since dpkg 1.16.0). This variable "
+"is always set to the current B<--admindir> value."
+msgstr ""
+"Gedefinieerd door B<dpkg> binnen de omgeving van het script van de "
+"pakketonderhouder om aan te geven welke map gebruikt moet worden om B<dpkg> "
+"te beheren (sinds dpkg 1.16.0). Deze variabele wordt steeds ingesteld op de "
+"huidige waarde van B<--admindir>."
+
+#. type: TP
 #: dpkg.man
 #, no-wrap
 msgid "B<DPKG_SHELL_REASON>"
@@ -10187,6 +10204,24 @@
 "In ieder geval moet u nooit B<dpkg --print-architecture> gebruiken om "
 "architectuurinformatie te bekomen tijdens het bouwen van een pakket."
 
+#. type: TP
+#: dpkg-architecture.man
+#, no-wrap
+#| msgid "B<DPKG_ADMINDIR>"
+msgid "B<DPKG_DATADIR>"
+msgstr "B<DPKG_DATADIR>"
+
+#. type: Plain text
+#: dpkg-architecture.man
+msgid ""
+"If set, it will be used as the B<dpkg> data directory, where the "
+"architecture tables are located (since dpkg 1.14.17). Defaults to "
+"«%PKGDATADIR%»."
+msgstr ""
+"Indien deze variabele een waarde heeft, zal ze gebruikt worden als de data-"
+"map van B<dpkg> waarin zich de architectuurtabellen bevinden (sinds dpkg "
+"1.14.17). Staat standaard ingesteld op «%PKGDATADIR%»."
+
 #. type: Plain text
 #: dpkg-architecture.man
 msgid "All long command and option names available only since dpkg 1.17.17."
@@ -11884,16 +11894,22 @@
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg-buildpackage.man
+#| msgid ""
+#| "If a specific target has been selected with the B<-T> or B<--target> "
+#| "option, it calls that target and stops here. Otherwise it runs the "
+#| "B<preclean> hook and calls B<fakeroot debian/rules clean> to clean the "
+#| "build-tree (unless B<-nc> or B<--no-pre-clean> is specified)."
 msgid ""
-"If a specific target has been selected with the B<-T> or B<--target> option, "
-"it calls that target and stops here. Otherwise it runs the B<preclean> hook "
-"and calls B<fakeroot debian/rules clean> to clean the build-tree (unless B<-"
-"nc> or B<--no-pre-clean> is specified)."
+"If one or more specific targets have been selected with the B<-T> or B<--"
+"target> option, it calls those targets and stops here. Otherwise it runs the "
+"B<preclean> hook and calls B<fakeroot debian/rules clean> to clean the build-"
+"tree (unless B<-nc> or B<--no-pre-clean> is specified)."
 msgstr ""
-"Indien met de optie B<-T> of B<--target> een specifiek doel geselecteerd "
-"werd, roept het dat doel aan en stopt dan. Anders voert het de uitbreiding "
-"(hook) B<preclean> uit en roept het B<fakeroot debian/rules clean> aan om de "
-"bouwboom zuiver te maken (tenzij B<-nc> of B<--no-pre-clean> opgegeven werd)."
+"Indien met de optie B<-T> of B<--target> een of meer specifieke doelen "
+"geselecteerd werden, roept het deze doelen aan en stopt dan. Anders voert "
+"het de uitbreiding (hook) B<preclean> uit en roept het B<fakeroot debian/"
+"rules clean> aan om de bouwboom zuiver te maken (tenzij B<-nc> of B<--no-pre-"
+"clean> opgegeven werd)."
 
 #. type: IP
 #: dpkg-buildpackage.man
@@ -12259,20 +12271,23 @@
 #. type: TP
 #: dpkg-buildpackage.man
 #, no-wrap
-msgid "B<--target=>I<target>"
-msgstr "B<--target=>I<doel>"
+#| msgid "B<--target=>I<target>"
+msgid "B<--target=>I<target>[,...]"
+msgstr "B<--target=>I<doel>[,...]"
 
 #. type: TQ
 #: dpkg-buildpackage.man
 #, no-wrap
-msgid "B<--target >I<target>"
-msgstr "B<--target >I<doel>"
+#| msgid "B<--target >I<target>"
+msgid "B<--target >I<target>[,...]"
+msgstr "B<--target >I<doel>[,...]"
 
 #. type: TQ
 #: dpkg-buildpackage.man
 #, no-wrap
-msgid "B<-T>, B<--rules-target=>I<target>"
-msgstr "B<-T>, B<--rules-target=>I<doel>"
+#| msgid "B<-T>, B<--rules-target=>I<target>"
+msgid "B<-T>, B<--rules-target=>I<target>[,...]"
+msgstr "B<-T>, B<--rules-target=>I<doel>[,...]"
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg-buildpackage.man
@@ -12276,21 +12291,31 @@
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg-buildpackage.man
+#| msgid ""
+#| "Calls B<debian/rules> I<target> after having setup the build environment "
+#| "and stops the package build process here (since dpkg 1.15.0, long option "
+#| "since dpkg 1.18.8). If B<--as-root> is also given, then the command is "
+#| "executed as root (see B<--root-command>). Note that known targets that "
+#| "are required to be run as root do not need this option (i.e. the "
+#| "B<clean>, B<binary>, B<binary-arch> and B<binary-indep> targets)."
 msgid ""
-"Calls B<debian/rules> I<target> after having setup the build environment and "
-"stops the package build process here (since dpkg 1.15.0, long option since "
-"dpkg 1.18.8). If B<--as-root> is also given, then the command is executed "
-"as root (see B<--root-command>). Note that known targets that are required "
-"to be run as root do not need this option (i.e. the B<clean>, B<binary>, "
-"B<binary-arch> and B<binary-indep> targets)."
+"Calls B<debian/rules> I<target> once per target specified, after having "
+"setup the build environment (except for calling B<dpkg-source --before-"
+"build>), and stops the package build process here (since dpkg 1.15.0, long "
+"option since dpkg 1.18.8, multi-target support since dpkg 1.18.16). If B<--"
+"as-root> is also given, then the command is executed as root (see B<--root-"
+"command>). Note that known targets that are required to be run as root do "
+"not need this option (i.e. the B<clean>, B<binary>, B<binary-arch> and "
+"B<binary-indep> targets)."
 msgstr ""
-"Roept na het opzetten van de bouwomgeving B<debian/rules> I<doel> aan en "
-"stopt het proces van het bouwen van het pakket hier (sinds dpkg 1.15.0, de "
-"lange optie sinds dpkg 1.18.8). Indien ook B<--as-root> opgegeven werd, dan "
-"wordt het commando als systeembeheerder uitgevoerd (zie B<--root-command>). "
-"Merk op dat gekende doelen die verplicht als systeembeheerder moeten "
-"uitgevoerd worden, deze optie niet nodig hebben (d.w.z. de doelen B<clean>, "
-"B<binary>, B<binary-arch> en B<binary-indep>)."
+"Roept na het opzetten van de bouwomgeving per opgegeven doel eenmaal "
+"B<debian/rules> I<doel> aan en stopt het proces van het bouwen van het "
+"pakket hier (sinds dpkg 1.15.0, de lange optie sinds dpkg 1.18.8, de "
+"ondersteuning voor meerdere doelen sinds dpkg 1.18.16). Indien ook B<--as-"
+"root> opgegeven werd, dan wordt het commando als systeembeheerder uitgevoerd "
+"(zie B<--root-command>). Merk op dat gekende doelen die verplicht als "
+"systeembeheerder moeten uitgevoerd worden, deze optie niet nodig hebben (d.w."
+"z. de doelen B<clean>, B<binary>, B<binary-arch> en B<binary-indep>)."
 
 #. type: TP
 #: dpkg-buildpackage.man
@@ -12737,13 +12748,16 @@
 "Set the specified shell code I<hook-command> as the hook I<hook-name>, which "
 "will run at the times specified in the run steps (since dpkg 1.17.6). The "
 "hooks will always be executed even if the following action is not performed "
-"(except for the B<binary> hook)."
+"(except for the B<binary> hook). All the hooks will run in the unpacked "
+"source directory."
 msgstr ""
 "Stelt de opgegeven shell-code I<hook-commando> in als de uitbreiding (hook) "
 "I<hook-naam>, die zal uitgevoerd worden op de momenten die in de "
 "uitvoeringsstappen gepreciseerd worden (sinds dpkg 1.17.6). De uitbreidingen "
 "(hooks) zullen steeds uitgevoerd worden, zelfs als de volgende actie niet "
 "uitgevoerd wordt (met uitzondering voor de uitbreiding (hook) B<binary>)."
+"Alle uitbreidingen (hooks) zullen uitgevoerd worden in de map van de "
+"uitgepakte broncode."
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg-buildpackage.man
@@ -14663,13 +14634,6 @@
 "Testmodus. Voer m.a.w. geen enkele wijziging effectief uit. Geef enkel een "
 "demonstratie."
 
-#. type: TP
-#: dpkg-divert.man dpkg-query.man dpkg-statoverride.man dpkg-trigger.man
-#: update-alternatives.man
-#, no-wrap
-msgid "B<DPKG_ADMINDIR>"
-msgstr "B<DPKG_ADMINDIR>"
-
 #. type: Plain text
 #: dpkg-divert.man dpkg-query.man dpkg-statoverride.man dpkg-trigger.man
 msgid ""
@@ -16610,6 +16574,24 @@
 "daarenboven patroonsymbolen gevolgd door commentaar met daarin een opsomming "
 "van de echte symbolen die met het patroon overeenkwamen."
 
+#. type: TP
+#: dpkg-gensymbols.man
+#, no-wrap
+msgid "B<DPKG_GENSYMBOLS_CHECK_LEVEL>"
+msgstr "B<DPKG_GENSYMBOLS_CHECK_LEVEL>"
+
+#. type: Plain text
+#: dpkg-gensymbols.man
+msgid ""
+"Overrides the command check level, even if the B<-c> command-line argument "
+"was given (note that this goes against the common convention of command-line "
+"arguments having precedence over environment variables)."
+msgstr ""
+"Overschrijft het controleniveau van het commando, zelfs als het argument B<-"
+"c> opgegeven werd aan de commandoregel (merk op dat dit ingaat tegen de "
+"algemeen geldende afspraak dat commandoregel-argumenten voorrang hebben op "
+"omgevingsvariabelen)."
+
 #. type: Plain text
 #: dpkg-gensymbols.man
 msgid "B<https://people.redhat.com/drepper/symbol-versioning>"
@@ -17666,8 +17648,9 @@
 #. type: TP
 #: dpkg-parsechangelog.man
 #, no-wrap
-msgid "B<-l> I<changelog-file>"
-msgstr "B<-l> I<changelog-bestand>"
+#| msgid "B<-l> I<changelog-file>"
+msgid "B<-l>, B<--file> I<changelog-file>"
+msgstr "B<-l>, B<--file> I<changelog-bestand>"
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg-parsechangelog.man
@@ -17748,35 +17731,6 @@
 #. type: TP
 #: dpkg-parsechangelog.man
 #, no-wrap
-msgid "B<--file>I< file>"
-msgstr "B<--file>I< bestand>"
-
-#. type: Plain text
-#: dpkg-parsechangelog.man
-msgid "Set the changelog filename to parse. Default is ‘-’ (standard input)."
-msgstr ""
-"Stel de naam in van het te ontleden changelog-bestand. Standaard is dat "
-"‘-’ (standaardinvoer)."
-
-#. type: TP
-#: dpkg-parsechangelog.man
-#, no-wrap
-msgid "B<-l>, B<--label> I<file>"
-msgstr "B<-l>, B<--label> I<bestand>"
-
-#. type: Plain text
-#: dpkg-parsechangelog.man
-msgid ""
-"Set the name of the changelog file to use in error messages, instead of "
-"using the name from the B<--file> option, or its default value."
-msgstr ""
-"Stel de naam in van het changelog-bestand die in foutmeldingen gebruikt moet "
-"worden, in plaats van de naam te gebruiken uit de optie B<--file> of de "
-"standaardwaarde ervan."
-
-#. type: TP
-#: dpkg-parsechangelog.man
-#, no-wrap
 msgid "B<--format>I< output-format>"
 msgstr "B<--format>I< uitvoerindeling>"
 
@@ -18833,6 +18787,18 @@
 
 #. type: Plain text
 #: dpkg-query.man
+#| msgid ""
+#| "It contains the source package version for this binary package (since "
+#| "dpkg 1.16.2)"
+msgid ""
+"It contains the source package upstream version for this binary package "
+"(since dpkg 1.18.16)"
+msgstr ""
+"Het bevat het versienummer van de toeleveraarsbroncode voor dit binaire "
+"pakket (sinds dpkg 1.18.16)."
+
+#. type: Plain text
+#: dpkg-query.man
 msgid ""
 "The default format string is “B<${binary:Package}\\et${Version}\\en>”. "
 "Actually, all other fields found in the status file (i.e. user defined "

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: