[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR]: po-debconf://dbconfig-common Re: dbconfig-common 2.0.6: Please update debconf PO translation for the package dbconfig-commonHoi Benedict,

On 15-12-16 20:30, Benedict Verheyen wrote:
>>> Will this server be used to access remote databases?
> De vertaling is: "Zal deze server gebruikt worden om toegang te
> verkrijgen tot databases op andere systemen?"
> 
> Voorstel: "toegang verkrijgen" kan eventueel vervangen worden door
> benaderen.
> Je vraagt immers geen toegang, maar benadert de database.
> "Zal deze server gebruikt worden om databases op andere systemen te
> benaderen?
> 
> Dit kan nog verder aangepast worden. Andere systemen kan ook een lokaal,
> ander
> systeem betreffen zoals vb. een andere virtuele host in een VM omgeving.
> Dit systeem is nog steeds niet extern of "op afstand" maar wel een ander
> systeem.
> Hier kan misschien "extern" gebruikt worden naar analogie van de vertaling
> "Remote Desktop Web Connection" = "Webverbinding met extern bureaublad"
> 
> Dit wordt dan:
> "Zal deze server gebruikt worden om externe databases te benaderen?"
> Extern betekent sowieso een ander systeem maar geeft preciezer aan dat
> het systeem
> zich niet lokaal bevindt.

Mooi.

>>>For the database types that support it, dbconfig-common includes
> support for configuring databases
>>>on remote systems.
> De vertaling is "Voor de databasetypes die dit toelaten ondersteunt
> dbconfig-common het
> instellen van databases op andere systemen"
> 
> Voorstel: "support" kan vertaald worden naar "ondersteuning" wat zo
> reeds is vertaald.
> 'Remote access" kan als "toegang op afstand" vertaald worden.
> Dit toepassen op "on remote systems" is wat moeilijker.
> Het betreft wel het "remote configuring" wat dan "op afstand instellen"
> zou worden.
> Of hier kan ook met "extern" gewerkt worden.
> De zin moet dan even anders opgesteld worden.
> 
> "dbconfig-common ondersteunt het op afstand instellen van databases voor
> de ondersteunde databasetypes."
> 
> OF
> 
> "dbconfig-common ondersteunt instellen van externe databases voor de
> ondersteunde databasetypes."
> 
> OF
> 
> "dbconfig-common ondersteunt het op afstand instellen van externe
> databases voor de ondersteunde databasetypes."

In alle drie deze vertaling vind ik de herhaling van "ondersteun" niet
elegant. Waarom niet:
Voor databasetypes die dat ondersteunen kan dbconfig-common gebruikt
worden om externe databases in te stellen.
 of
dbconfig-common kan gebruikt worden om externe databases in te stellen
als het databasetype dat ondersteund.

>>> When installing a package's database via dbconfig-common, the
> questions related
>>> to remote configuration are asked with a priority such that they are
> skipped for most systems.
> De vertaling is "Tijdens de database-installatie met behulp van
> dbconfig-common worden de vragen
> omtrent het configureren van databases op andere systemen gesteld met
> een zodanige prioriteit dat
> ze op de meeste systemen overgeslagen worden."
> 
> Deze zin zou dan kunnen worden:
> 
> "Tijdens de installatie van de pakket database met behulp van
> dbconfig-common worden
> de vragen omtrent het op afstand instellen van databases met een
> zodanige prioriteit
> gesteld dat ze op de meeste systemen overgeslagen worden."
> 
> of
> 
> "Tijdens de installatie van de pakket database met behulp van
> dbconfig-common worden
> de vragen omtrent het instellen van externe databases met een zodanige
> prioriteit gesteld
> dat ze op de meeste systemen overgeslagen worden."

Ik vind de tweede mooier.

> Mogelijke woorden:
> - databank
> 
> Volgende is mogelijk maar dan zit je echter met het verschil tussen data
> en gegevens.
> - gegevensbank
> - gegevenverzameling
> 
> Vandaar, als we het woord database al zouden willen veranderen, dan
> lijkt databank de
> minst ingrijpende verandering.

Geen idee wat er gangbaar is, maar ik zou dat pas veranderen als het
enigszins gebruikelijk is. debconf vragen is niet de plaats om nieuwe
woorden te pluggen.

Paul

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: