[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po://gnupg2Dag Thijs,

Bedankt voor je commentaar. Ik heb de tekst aangepast volgens je
opmerkingen.

Thijs Kinkhorst schreef op zo 07-06-2015 om 16:28 [+0200]:
> On Fri, June 5, 2015 23:26, Frans Spiesschaert wrote:
> 
> Hoofd/kleine letters: "ja" vs "Nee".
> 
>  
> +msgstr "ontbrekende argument voor optie \"%.50s\"\n"
> 
> Moet zijn: "ontbrekend".
> 
>  msgstr "optie \"%s\" vereist een programma en facultatieve argumenten\n"
> 
> Misschien is "optioneel" wel beter dan "facultatief". Dat laatste is een
> wat archaïsch en weinig gebruikt woord, terwijl "optioneel" volgens mij
> veel couranter is en precies hetzelfde uitdrukt...
> 
> 
> Groeten,
> Thijs
> 
> 

-- 
Groetjes,
Frans

===
http://www.frans-spiesschaert.homenet.org
http://home.base.be/vt6362833/

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: