[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://cobblerDag iedereen,


In bijlage een eerste versie van het nl.po-bestand voor cobbler.

Volgens het bericht
https://lists.debian.org/debian-i18n/2015/06/msg00024.html
moeten de vertalingen uiterlijk op 23 juni ingeleverd worden, maar ik
heb de intentie om dit reeds op 19 juni te doen, aangezien ik de
daaropvolgende dagen off-line zal zijn.


-- 
Groetjes,
Frans

===
http://www.frans-spiesschaert.homenet.org
http://home.base.be/vt6362833/

# Dutch translation of debconf templates for cobbler.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cobbler\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: cobbler@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-09 18:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-06-13 21:04+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"

#. Type: password
#. Description
#: ../cobbler.templates:2001
msgid "New password for the \"cobbler\" user:"
msgstr "Nieuw wachtwoord voor de gebruiker \"cobbler\":"

#. Type: password
#. Description
#: ../cobbler.templates:2001
msgid ""
"It is highly recommended that you set a password for the administrative "
"\"cobbler\" user."
msgstr ""
"Het wordt sterk aanbevolen om een wachtwoord in te stellen voor de beheerder "
"van \"cobbler\"."

#. Type: password
#. Description
#: ../cobbler.templates:2001
msgid ""
"It can be reconfigured later using \"dpkg-reconfigure -plow cobbler\", and "
"users can be added to cobbler with"
msgstr ""
"U kunt dit later opnieuw configureren via de opdracht \"dpkg-reconfigure -"
"plow cobbler\", en gebruikers kunnen toegevoegd worden aan cobbler met"

#. Type: password
#. Description
#: ../cobbler.templates:2001
msgid " htdigest /etc/cobbler/users.digest Cobbler USERNAME"
msgstr " htdigest /etc/cobbler/users.digest Cobbler GEBRUIKERSNAAM"

#. Type: string
#. Description
#: ../cobbler.templates:3001
msgid "Address of the Cobbler server:"
msgstr "Adres van de Cobbler-server:"

#. Type: string
#. Description
#: ../cobbler.templates:3001
msgid ""
"Please specify the hostname or IP address that clients will use for this "
"server during installs."
msgstr ""
"Geef aan welke computernaam of welk IP-adres clients voor deze server zullen "
"gebruiken tijdens de installatie."

#. Type: string
#. Description
#: ../cobbler.templates:3001
msgid ""
"This address will be written into \"/etc/cobbler/settings\" as the value of "
"the \"server\" field. For Kickstart features to work properly, it must be "
"set to something other than localhost."
msgstr ""
"Dit adres zal in het bestand \"/etc/cobbler/settings\" opgeslagen worden als "
"de waarde voor het veld \"server\". Om de functionaliteit van Kickstart niet "
"te verstoren, moet het iets anders zijn dan localhost."

#. Type: string
#. Description
#: ../cobbler.templates:4001
msgid "IP address of the boot server:"
msgstr "IP-adres van de opstartserver:"

#. Type: string
#. Description
#: ../cobbler.templates:4001
msgid ""
"Please specify the local IP address of the boot server on the PXE network."
msgstr "Geef het lokale IP-adres op van de opstartserver op het PXE-netwerk."

#. Type: string
#. Description
#: ../cobbler.templates:4001
msgid ""
"This address will be written into \"/etc/cobbler/settings\" as the value of "
"the \"next_server\" field. For PXE features to work properly, it must be set "
"to something other than 127.0.0.1."
msgstr ""
"Dit adres zal in het bestand \"/etc/cobbler/settings\" opgeslagen worden als "
"de waarde voor het veld \"next_server\". Opdat de PXE-functionaliteit "
"behoorlijk zou werken, moet het iets anders zijn dan 127.0.0.1."

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: