[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po://gnupg2On Fri, June 5, 2015 23:26, Frans Spiesschaert wrote:
> Dag iedereen,
>
> In bijlage een vertaling voor gnupg, versie 2.0.28-1 en een diff met de
> wijzigingen ten opzichte van de vorige vertaling (voor versie 2.0.26-6).

 #: agent/call-pinentry.c:430
-#, fuzzy
 #| msgid "|pinentry-label|_OK"
 msgid "|pinentry-label|_Yes"
-msgstr "|pinentry-label|_OK"
+msgstr "|pinentry-label|_ja"

 #: agent/call-pinentry.c:431
-#, fuzzy
 #| msgid "|pinentry-label|_OK"
 msgid "|pinentry-label|_No"
-msgstr "|pinentry-label|_OK"
+msgstr "|pinentry-label|_Nee"

Hoofd/kleine letters: "ja" vs "Nee".

 #: jnlib/argparse.c:223
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
-msgstr "ontbrekende parameter voor optie \"%.50s\"\n"
+msgstr "ontbrekende argument voor optie \"%.50s\"\n"

Moet zijn: "ontbrekend".

 #: jnlib/argparse.c:228
 #, c-format
@@ -8388,7 +8381,7 @@
 #: tools/gpg-connect-agent.c:1201
 #, c-format
 msgid "option \"%s\" requires a program and optional arguments\n"
-msgstr "optie \"%s\" vereist een programma en facultatieve parameters\n"
+msgstr "optie \"%s\" vereist een programma en facultatieve argumenten\n"

Misschien is "optioneel" wel beter dan "facultatief". Dat laatste is een
wat archaïsch en weinig gebruikt woord, terwijl "optioneel" volgens mij
veel couranter is en precies hetzelfde uitdrukt...


Groeten,
Thijs


Reply to: