[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po://gnupgOn Fri, June 5, 2015 22:52, Frans Spiesschaert wrote:
> Dag iedereen,
>
> In bijlage een vertaling voor gnupg, versie 1.4.19 en een diff met de
> wijzigingen ten opzichte van de vorige vertaling (voor versie 1.4.18).

Geen opmerkingen.


Thijs


Reply to: